Forskargruppen Mitt liv med hund

Senast ändrad: 06 november 2023

För att genomföra projektet på bästa sätt har vi satt samman en grupp med experter från olika ämnesområden, relevanta för olika typer av frågeställningar som återkommer i våra enkäter. Tillsammans med dig och din hund hoppas vi kunna förbättra och utveckla framtidens hållbara hundägarskap.

Forskargruppen för Mitt liv med hund består av:

Dr. Therese Rehn
Projektledare och forskare med fokus på interaktion och relationskvalité mellan hund och människa

Professor Harry Blokhuis
Professor i etologi (djurens beteende) med specialisering inom djurvälfärd

Dr. David Redmalm
Universitetslektor i sociologi med kunskap om de känslomässiga  och kulturella aspekterna av hundägarskap

Dr. Sara Ringmark
Universitetsadjunkt i djurfysiologi med pågående forskning om hästars och hundars utfodring, träning och hälsa

Professor Henrik Rönnberg
Professor inom veterinärmedicin med specialistområde onkologi hund 

Dr. Eva Sandberg
Universitetslektor i djurfysiologi som bedriver forskning inom beteendefysiologi med fokus på djurs välbefinnande, stress och smärta

Professor Erling Strandberg
Professor i husdjursgenetik med forskning som bland annat är inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende och hälsa hos hund

Professor Kerstin Uvnäs Moberg 
Läkare och professor i fysiologi och har bland annat studerat hälsoeffekter av interaktion mellan människor och djur

Susanne Lindwall
Projektadministratör


Kontaktinformation

Mitt liv med hund
E-post: mittlivmedhund@slu.se

SLU, Husdjurens miljö och hälsa, Mitt liv med hund
Box 234, 532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19

Facebook Mitt liv med hund

Instagram Mitt liv med hund