Marknadsföring

Senast ändrad: 06 november 2023

Vårt mål är att få med flera tusen nyblivna valpägare i Mitt liv med hund. Genom vår hemsida, marknadsföring via sociala medier och ”mun-till-mun” samt spridning av vårt informationsblad, hoppas vi nå ut och väcka intresset hos så många som möjligt.

Om du i ditt yrkesliv eller privat möter många hundägare eller blivande valpägare kanske du kan hjälpa oss att nå ut ännu längre.

Vi har gjort ett informationsblad med kort information om projektet, och om du vill hjälpa oss att sprida det är vi väldigt tacksamma. Antingen kan du klicka på bilden på informationsbladet längre ner på sidan för att direkt skriva ut det, eller så kan du kontakta oss via vår e-postadress mittlivmedhund@slu.se så skickar vi bladen till dig i ett kuvert. 

Några av de som hjälper oss är:

Tack för marknadsföring

Klicka på informationsbladet för att öppna och skriva ut det.

Informationsblad för utskrift Mitt liv med hund


Kontaktinformation

Mitt liv med hund
E-post: mittlivmedhund@slu.se

SLU, Husdjurens miljö och hälsa, Mitt liv med hund
Box 234, 532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19

Facebook Mitt liv med hund

Instagram Mitt liv med hund