Samband mellan munhälsa och Diabetes Mellitus

Senast ändrad: 09 februari 2017
Närbild på kattansikte med gapande mun. Foto

Tandlossningssjukdom (parodontit) är en vanlig kronisk inflammation som drabbar de flesta äldre katter. Det är också mycket vanligt (75 % av katter över 10 år) med tandresorption (TR) hos katt.

Vid TR stimuleras celler i parodontal-ligamentet att bryta ner tandvävnad. En lokal inflammation sker kring dessa tänder och den smärta som sjukdomen innebär medför en ökad stress för djuret som också kan påverka kroppens inflammatoriska svar och därmed bidra till insulinresistens.

Flera studier har visat ett samband mellan förbättrad behandlingsresultat hos människa med diabetes och förbättrad munhälsa. Syftet med vår studie är att undersöka om en förbättrad munhälsa hos katter med diabetes mellitus kan minska behovet att insulinbehandling. Vid inflammationer bildas det olika ämnen som benämns inflammatoriska markörer. Genom att mäta nivåerna av dessa ämnen i blodet kan vi förhoppningsvis få en bättre förståelse om hur katten reagerar på inflammation. Vi vill i denna studie därför också studera om olika inflammatoriska markörer i blodet påverkas av en förbättrad munhälsa hos katt.


Kontaktinformation

Ann Pettersson, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ann.pettersson@slu.se, 018-672678