MINAPIG - alternativ till användning av antibiotika vid uppfödning av gris

Senast ändrad: 05 februari 2024

MINAPIG - Utvärdering av alternativ till användning av antibiotika vid uppfödning av gris; möjligheter och begränsningar

Avslutat projekt

Mängden antibiotika som används inom grisproduktionen varierar kraftigt mellan olika länder i Europa, liksom strategierna för hur och när man behandlar. Tillgänglig statistik indikerar att mängden antibiotika som används troligen är större än man tidigare trott. Nu har Europa i form av Era-net programmet Emida satsat pengar i ett stort forskningsprojekt, MINAPIG, som involverar Sverige, Belgien, Tyskland, Danmark, Frankrike och Schweiz. Dessa länder skiljer sig påtagligt från varandra när det gäller uppbyggnad och struktur av grisproduktionen, och resultat från studien kommer förhoppningsvis kunna spegla de skiftande förhållanden som råder inom Europa. Initialt behövs en analys av hur antibiotikaanvändningen skiljer sig mellan länder, men också mellan besättningar.

Forskningsstudien, som startade hösten 2012, syftar till att undersöka hur effektiva olika alternativa strategier är för att minska antibiotikaanvändningen, och vilka drivkrafter som ligger bakom grisproducenternas och besättningsveterinärernas val av strategier för att förebygga och behandla sjukdomar. Faktorer som hälsostatus, etiska värderingar och ekonomiska förutsättningar är exempel på faktorer som kan inverka på antibiotikaanvändningen och som kan skilja sig mellan olika länder.

Fakta:

Finansiär: Emida/Formas

Samarbetspartners: 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala, Sweden 
SAFOSO AG, Bern, Switzerland 
Danish Agricultural and Food Council, Copenhagen, Denmark 
ONIRIS, Nantes, France 
University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany 
Boehringer Animal Health, Ingelheim am Rhein, Germany 
ETH Zurich, Institute for Environmental Decisions (IED), Consumer Behavior, Zurich, Switzerland 
Ghent University, Ghent, Belgium


Kontaktinformation