Foderstatens effekt på utsläpp från produktionssystem med idisslare

Senast ändrad: 08 februari 2023
Köttrasstutar som äter foder utomhus i solen. Foto.

Foderstaten till idisslare kan påverka utsläppen av växthusgaser. Syftet med CEDER är att undersöka hur olika foderstater påverkar utsläppen på gårdsnivå, samt att harmonisera nationella inventeringar av utsläpp i jordbruket.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.