Resurseffektiv utfodring av dikor - foton

Senast ändrad: 05 april 2024

 

Analys av torrsubstans
Analys av torrsubstans i foderprover från studie 2.

Prov på rörflensvallen
Doktorand Mikaela Jardstedt är ute tar prov på rörflensvallen.
Hantering av blodprov
Hantering av blodprov tagna på korna i studie 1. På bilden. försökstekniker Karin Wallin.doktorand Mikaela Jardstedt.
Helsäd av havre
Helsäd av havre som skördats i degmognad. Ett av fodren i studie 1.
Herefordkor på bete
Herefordkorna på Götalas naturbetesmarker 2013.
Installning Götala
Installning av herefordkorna som ska var med i studie 2.
Kontroll av att de nya utfodringskrubborna
Kontroll av att de nya utfodringskrubborna på Götala med automatisk registreering av kornas foderintag fungerar.
Nya krubbor Götala
Nya krubbor med automatisk foderintagsregistrereing installerades på Götala inför studie 2 under 2013.
Rörflen
Rörflen, ett av fodren som ingår i studie 1 och 2.
Foderintag och foderutnyttjande jämfördes
Studie 1. Foderintag och foderutnyttjande jämfördes mellan dikor av raserna Hereford och charolais.
Urinprovstagning Götala
Urinprovstagning av Jonas Dahl, försökstekniker, under studie 1.
Vallskörd Götala
Vallskörd på Götala 2012.Foder till studie 1.