Småskalig och mobil slakt

Senast ändrad: 07 maj 2024
Foto: Två personer i slaktmundering står bland hängande slaktkroppar.

Digital bildöverföring vid veterinärbesiktning i samband med slakt

Projektet syftade till att effektivisera den offentliga kontrollen i samband med slakt av tamboskap och vilthantering. Målet var att:

  • Definiera de praktiska och tekniska behoven vad gäller bildöverföring för besiktning vid slakt.
  • Inventera tekniska lösningar på den svenska marknaden.
  • Bedöma tillförlitligheten i besiktningen med sådana lösningar.
  • Bedöma den tekniska funktionaliteten hos sådana lösningar och de övergripande konsekvenserna för livsmedelssäkerhet, smittskydd och djurskydd.

Projektet var ett vetenskapligt samarbete med RISE Research Institutes of Sweden och Livsmedelsverket. Samarbete skedde även med slakteriföretag. Projektet utfördes på uppdrag av Livsmedelsverket (Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering).

Medverkande på institutionen var doktorand Viktor Almqvist, docent Jan Hultgren och professor Lotta Berg.

Projektet påbörjades i augusti 2018 och pågick till december 2020. Publicering fortsätter under 2021. I november 2021 disputerar Viktor Almqvist med avhandlingen "Who you gonna call? Examining the possibilities of remote veterinary meat inspection".

Fakta:

Publikationer


Kontaktinformation