"Utnyttja kompetensen vi byggt upp på humansidan"

Senast ändrad: 31 mars 2023
Porträtt av professor Jonas Bergquist i vit rock, foto.

En unik och flera år lång mätserie på travhästar är grunden till ett av projekten som gästforskare Jonas Bergquist hjälper till att utreda. Här är frågan om biokemiska markörer kan berätta om en häst är på väg att bli övertränad – eller starkare. Analysmetoderna tar Jonas Bergquist med sig från humansidan.

– Tanken är att vi ska utnyttja kompetensen vi byggt upp på humansidan, säger Jonas Bergquist om projektet och sin gästprofessur i molekylärdiagnostik och fysiologi vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU.

Professorn i analytisk kemi/neurokemi ville bli veterinär när han var ung (troligen på grund av viss överdosering av engelska veterinärserier på TV), men hans mamma avrådde honom. Det blev istället biologi, kemi och medicin.

Jonas Berquist drivs av sin nyfikenhet och av insikten att det är vackert att kunna mäta.

Om kroppen tillhör en människa, hund, katt eller häst spelar inte någon större roll, när det kommer till molekylernas komplexitet är vi alla lika.

– Jag har nog stor fördel av att ha ett brett kunskaps- och intresseområde. Metodparken från humansidan är jag här för att bidra med.

– Kan man koppla biokemiska markörer till lagom träning, det är nu frågan. Vi har en unik möjlighet att monitorera hästarna över tid och titta på förändringar från baslinjen, säger Jonas Bergquist.

Lisa Johansson är antagen som doktorand inom projektet och har nu gjort sin halvtid. I handledargruppen ingår Anna Jansson, Sara Ringmark och Eva Skiöldebrand. Projektet sorterar under institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, AFB.

När Jonas Bergquist uppmanas lyfta något ur sin karriär som känts extra viktigt väljer han arbetet med patienter som drabbats av ME, myalgisk encefolamyelit (även kallat kroniskt trötthetssyndrom) från humansidan.

– Det är en patientgrupp som är fullständigt bortglömd. Fenomenet är känt sedan hundra år tillbaka och det är en stor grupp som är drabbade. När vi nu dessvärre ser att många drabbas av långvariga sviter efter covid-19-infektion så aktualiseras ämnet ännu mer.

Även där kommer inställningen att det är vackert att kunna mäta till pass. Det gäller också att veta exakt var och hur man ska ta sina prover. För hästarna är det plasma och analyser genom proteomik och metabolomik som ska ge svaret.

För ME-sjuka är det bland annat lumbalpunktion som ger svar. Det gäller att hitta rätt metod.

Hur många djur har du?

– I familjen har vi en spansk vattenhund, två privathästar och så driver vi tillsammans med några andra familjer ett stall för 25-talet hästar. Där finns fyra stallkatter också.

Finns det något du är extra stolt över när det gäller djur?

– Ja. Jag är Inspector Equitandi, ryttmästare vid Uppsala Universitet. Det är jag ohyggligt stolt över. Sedan har jag och min häst Prinsen varit snabbast (av närmare 500 ekipage) att klara av den pandemianpassade distansritten ”Distans på distans” tre år i rad.

Läs mer: Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst

Jonas Bergquist, medicine doktor och professor i analytisk kemi och neurokemi vid Biomedicinskt centrum, institutionen för kemi, Uppsala universitet.

Jonas är även adjungerad professor i patologi vid institutionen för patologi, School of Medicine, University of Utah, USA och professor inom precisionsmedicin, Binzhou Medical University, Yantai, Kina.  Numera även gästprofessor i molekylärdiagnostik och fysiologi vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet.

Professor Jonas Bergquist rider på sin bruna häst, foto. Jonas Bergquist på sin häst Prinsen. Foto: Mark Harris.

 

Foto ingressbilden: privat.


Kontaktinformation

Bettina Bäck, kommunikatör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
bettina.back@slu.se, 018-67 30 67, 076-119 22 61