Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst

Senast ändrad: 06 april 2022

Vi startar nu upp en nytt 4-årigt projekt fram till 2022, Lisa Johansson är antagen som doktorand inom projektet och i handledargruppen ingår Anna Jansson, Sara Ringmark, Eva Skiöldebrand (alla från SLU) samt Jonas Bergquist från Uppsala Universitet.

 
 

Basera på den data vi samlat in under det unghästprojekt som genomfördes på Wången för några år sedan kommer vi nu att fördjupa analysen och försöka hitta nya markörer (i plasma) för både bra och dålig prestation och hälsa. Analyserna kommer att göras bland annat genom proteomik och metabolomik.

Vår förhoppning är att vi skall kunna hitta markörer som på ett tidigt stadium kan indikera att träningen är på väg att ge negativa (tex hälta) eller positiva effekter (tex tävlingsform eller hög mjölksyratröskel).


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868

Eva Skiöldebrand

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618672172, +46706322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se

Jonas Bergquist

Professor i analytisk kemi / neurokemi vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Bergquist grupp

Besöksadress:Husargatan 3 (D5) 752 37 Uppsala, Box 599 75124 Uppsala

E-post: jonas.bergquist@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 3675, 070-9621393