Svante Winberg har ägnat hela forskarlivet åt fiskar

Senast ändrad: 31 mars 2023
Professor Svante Winberg, foto.

Svante Winberg har forskat i närmare 30 år på fiskar. En stressad fisks hjärna påminner mycket om en deprimerad människas, när man ser till serotoninhalterna.

– Jämförande biologi är ett ämne som jag alltid älskat, säger Svante Winberg som nu ska gästforska på SLU.

Svante Winberg är zoologisk fysiolog i grunden, men sökte sig till medicin. Som det kan bli i livet så bar det sig så att en fast tjänst lockade.

– Jag kan bidra med mycket kunskap kring hållning av fisk, bland annat zebrafisk som är ett av de mest populära försöksdjuren.

– Men också om stor kunskap kring 3R, replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina).

Svante Winberg kan hållningsreglerna för fisk, regler som är komplicerade och knepiga att förstå.

Det som börjar som en ganska allmänt hållen konversation om fiskar utvecklar sig till en engagerad hyllning till en livspassion.

Målet med gästprofessuren beskriver han som en önskan att delta och bidra i pågående projekt, men också att det känns angeläget att stimulera andras projekt och hjälpa till att få igenom ansökningar om forskningsmedel.

– Fiskar bildar dominanshierarkier. De dominanta fiskarna växer mest och tar för sig, det kan göra de andra fiskarna väldigt stressade.

I början av 1990-talet mätte Svante aktiviteten i serotoninsystemet hos stressade fiskar.

Engagemanget för fiskars välfärd har inte minskat.

Han vill veta varför fiskar beter sig som de gör i olika situationer, hur deras hjärna och hur deras hormonsystem fungerar.

Numera går det även att ta EEG på fiskar med hjälp av en liten hjälm.

Han följer med intresse försök med både bedövning och smärtlindring av fisk som sker bland annat vid Göteborgs universitet, men även vid SLU.

Svante Winberg har också kastat sig ut i debatten till fiskars försvar. Det gäller både trålning av fisk som fångstmetod och det allmänt förekommande catch and release i olika sjöar.

– Det kan jag inte tycka är etiskt.

– Fiskar är fantastiska om man vill förstå fysiologi. Vissa kan klara sig utan syre väldigt länge, andra kan byta kön. De är helt enkelt fascinerande.

Svante Winberg ska även bidra i arbetet med miljöberikning för fiskar. Materialet i föremålen som ska berika fiskarnas miljö får absolut inte läcka några ämnen till vattnet, det kan förstöra forskningsdata. Miljön får heller inte utformas så att den kan skapa stress mellan fiskar.

– Arbetet med berikning ska ledas från SLU och göras i samarbete med tillverkaren av berikningsmaterialet.

Har du någon hobby?

– Jag är gammal sportfiskare. Jag älskar flugfiske! Att binda flugor överträffar det mesta.

– Jag är också ute i klubbar och pratar om just catch and release.

Har du några djur privat?

– Ja, jag och min fru har två hundar. En flatcoated retriever hanne och en mellanpinscher tik. Retrievern är gammal och har varit sjuk, det har varit väldigt jobbigt.

Inga fiskar?

– Nej. När min son var liten ville han ha fiskar, men då sa jag faktiskt nej. Jag hade så mycket att göra med fiskar ändå.

Svante Winberg är gästprofessor i jämförande fysiologi vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, AFB under VH-fakulteten.

Han är annars professor i fysiologi vid institutionen för medicinsk cellbiologi på Uppsala universitet.

Professor Svante Winberg, foto.

Foto: Bettina Bäck.


Kontaktinformation

Bettina Bäck, kommunikatör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
bettina.back@slu.se, 018-67 30 67, 076-119 22 61