Integrated Carbon Observation System (ICOS)

Senast ändrad: 07 november 2023

ICOS ERIC är en europeisk forskningsinfrastruktur för harmoniserade mätningar med hög precision av växthusgaser och hur dessa påverkas av mänskliga aktiviteter.

ICOS ERIC (Integrated Carbon Observatory System, Euroupean Research Infrastructure Consortium) är en Europeisk forskningsinfrastruktur. ICOS följer utbyte och omsättning av kol och växthusgaser genom långsiktiga mätningar i ekosystem, atmosfär och marina miljöer. Syftet med ICOS är att: 1) Kvantifiera och förstå växthusgasbalansen i Europa och närliggande regioner; 2) Tillhandahålla lång-siktiga tidserier av atmosfärskoncentrationer och land-atmosfärsutbyten av växthusgaser; 3) Modellera framtida förändringar i den globala kolomsättningen och koncentrationer och flöden av växthusgaser.

All data som genereras inom forskningsinfrastrukturen ICOS är fritt tillgänglig via "the Carbon Portal" under accepterande av "ICOS data policy and licensing agreement" (mer information finns på the Carbon Portal). Alla forskare är välkomna att utnyttja en eller flera ICOS-stationer för forskningsprojekt och på så vis utnyttja alla högkvalitativa mätningar och existerande data. Det finns också möjlighet till stöd från ICOS tekniska personal på plats, beroende på totala arbetsbelastningen. ICOS Sverige bidrar med sex ekosystemstationer, en marin station och tre atmosfärsstationer. För mer information följ länkarna nedan.

Se filmen om ICOS här på Youtube

Kontakt

Mats B Nilsson

Mikaell Ottosson-Löfvenius

Matthias Peichl

Relaterade sidor:


Kontaktinformation