Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 26 mars 2024

Lövsta lantbruksforskning, norra Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur.

Lövsta lantbruksforskning, nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, är norra Europas modernaste anläggning med stallösningar anpassade för både forskning och utbildning om mjölkkor, grisar och fågel. Djuren är centrala i forskning och utbildning men ingår samtidigt i anläggningens basproduktion av livsmedel.

Djurstallarna representerar teknik i utvecklingens framkant och personalen har kompetens inom såväl produktion som forskning och utbildning. Registrering av djurens produktion, konsumtion, beteende, reproduktion och hälsa sker kontinuerligt. Här finns förutsättningar för att utföra kvalitetssäkrad forskning inom djurens välfärd, beteende och hälsa, djurens miljö- och skötsel samt byggnadsfunktion och uthållighet och klimatsmart livsmedelsproduktion. Det ger en helhet som visar möjligheter och tryggar forskarnas försök.

 

Kontakt

Mats Pehrsson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation