Hoppa till huvudinnehåll

SLU Lövsta lantbruksforskning

Norra Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur.

Kor, grisar och fjäderfä på Lövsta lantbruksforskning, foto.

Verksamheten på Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning har resurser för att kunna bedriva olika typer av forskning och undervisning om lantbrukets djur, nötkreatur för mjölkproduktion, gris och fågel, i stallösningar anpassade för både forskning och utbildning. I genomsnitt pågår ett tiotal forskningsprojekt här varje dag och studenterna vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, kommer under sin utbildning till Lövsta för olika undervisningsmoment.

Sedan 1 januari, 2023, hör Röbäcksdalens forskningsladugård i Umeå till VH-fakulteten och är en del av Lövsta lantbruksforskning. 

I närheten av Lövsta lantbruksforskning finns Lövsta fältforskningsstation som driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök och brukar 70 hektar runt Uppsala. Lövsta är också navet för växtodlingen på Ultuna Egendom, som omfattar ca 1200 ha åker och 200 ha betesmark.

Kvalitetssäkrad forskning

Lövsta lantbruksforskning har förutsättningar för att utföra kvalitetssäkrad forskning inom: djurens välfärd, beteende och hälsa, djurens miljö- och skötsel samt byggnadsfunktion, uthållig och klimatsmart livsmedelsproduktion.

Djurstallar med teknik i framkant

Djurstallarna representerar teknik i utvecklingens framkant med ett 30-tal medarbetare med lång och dokumenterad erfarenhet av djurskötsel, försöksverksamhet och produktion. Registrering av djurens produktion, konsumtion, beteende, reproduktion och hälsa sker kontinuerligt. Det ger dig en helhet, som visar möjligheter och tryggar dina försök.

Djuren centrala i forskning, utbildning och basproduktion

Djuren är centrala i forskning och utbildning, men ingår samtidigt i anläggningens basproduktion av livsmedel. Målet för Lövsta lantbruksforskning är att vara ett föredöme inom djurhållning och lantbruksdrift och att erbjuda forskare vid SLU, internationella forskare och forskare i det privata näringslivet utmärkta forsknings- och utbildningsmöjligheter i en modern lantbruksmiljö.

 

Historik Lövsta

Redan på 1700-talet fanns växtodlingsförsök vid Funbo Lövsta som var föregångare till den forskning som bedrivs av SLU idag. Första spadtaget för Lövsta lantbruksforskning, SLU 2009. Jordbruksministern Eskil Erlandsson tar första spadtaget flankerad av Lisa Sennerby Forsse, fd rektor vid SLU, och Arvid Uggla, dekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

Första spadtaget för Lövsta lantbruksforskning, SLU 2009, foto.

Senaste mjölkningstekniken på Lövsta lantbruksforskning

Den senaste digitala tekniken inom mjölkprovtagning och dataöverföring finns numera på SLU Lövsta lantbruksforskning. Mjölkningsrobotarna har donerats av DeLaval och började användas i november 2019. Läs Land lantbruks reportage om mjölkningsrobotarna med Lövstas driftchef Mats Pehrsson.

Biogas och slakteri vid Lövsta

I anslutning till Lövsta lantbruksforskning finns en biogasanläggning som genererar värme och el till stallarna samt Lövsta slakteri där alla djur slaktas vilket ger minimala transportsträckor.

Biogasanläggning vid Lövsta lantbruksforskning, foto.
Publicerad: 10 januari 2024 - Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se

Lövsta lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Driftchef:
Mats Pehrsson, +4618671905

Postadress: SLU Lövsta lantbruksforskning, driftkontor och konferensavdelning, Box 7064, 750 07  Uppsala

Besöksadress: Funbo-Lövsta 27, 741 77  Uppsala

Kontakta oss

Loading…