Artfakta

Senast ändrad: 23 oktober 2023

Artfakta tillgängliggör kunskap om arter och utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet, som tas fram av SLU Artdatabanken i samarbete med sakkunniga, är mångsidigt och dynamiskt men detaljeringsgraden skiljer sig åt eftersom kunskapsläget varierar beroende på artgrupp. Artfakta uppdateras kontinuerligt med nya fakta, bilder och bestämningsnycklar.

I Artfakta hittar du fakta och information om främst svenska arter, men också om arter som skulle kunna påträffas i Sverige. I Artfakta fokuserar vi i huvudsak på artnivån och du kan bland annat finna beskrivande texter, bilder och översiktliga utbredningskartor. En art beskrivs i Artfakta både i text och med hjälp av översiktligt klassad information, som förenklat beskriver arters egenskaper och miljökrav – t ex landskapstyp, biotop, föda eller ekologisk grupp. Se ett exempel här nedan.

Du kan jämföra bilder i ett bildgalleri, lyssna på fågelläten eller nyckla dig fram till rätt art med hjälp av en bestämningsnyckel. Via interaktiva kartor kan du söka fördjupad information och detaljer om enskilda fynd. Där finns också möjlighet att söka i flera olika datakällor, att välja information för en viss period och för olika grupper av arter t.ex. naturvårdsintressanta arter. Om du är intresserad av bedömningar av arters hotstatus och utdöenderisk kan du söka direkt i Rödlistan.

All information i Artfakta är strukturerad i ett taxonomiskt ramverk. Du kan navigera genom ett släktträd, och under Namn och släktskap få fördjupad information om namngivning och systematik. Du kan t.ex. matcha en egen artlista eller upptäcka de senaste ändringarna av arters namn och släktskap.

Innehållet i Artfakta finansieras delvis av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag sedan 2002 med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter kring innehåll och funktion, kontakta oss på artfakta@artdatabanken.se.