Databaser och biobanker

Senast ändrad: 19 december 2023

Här hittar du databaser och biobanker vid SLU som i olika grad är tillgängliga för forskare vid SLU, forskare vid universitet inom och utom Sverige och/eller externa intressenter som till exempel företag.


Kontaktinformation