Dynamik bland smågnagare, rovdjur och zoonospatogener och landskapsförändringar i en klimatgradient från kust till fjäll

Senast ändrad: 01 september 2020

Mätningar i form av integrerade tidsserier av dynamik bland smågnagare och andra smådäggdjur, rovdjur och zoonospatogener  och landskapsförändringar i en klimatgradient från kusten via inlandet till fjällen i Västerbotten.

Mätningar i form av integrerade tidsserier av dynamik bland smågnagare (och andra smådäggdjur), rovdjur (med pärluggla som modellart) och zoonospatogener (under uppbyggnad med fokus på sorkfebervirus) och landskapsförändringar (under uppbyggnad) i en klimatgradient från kusten (Umeå-området) via inlandet (Vindeln-området) till fjällen (Ammarnäsområdet) i Västerbotten, med syfte att ge underlag för miljöövervakning, miljöanalys och forskning om effekter av främst klimat- och landskapsförändringar. Smågnagartidsserierna i Vindeln- (1971-) respektive Ammarnäsområdet (1995-) ingår som delar av smågnagarövervakningen inom det Nationella miljöövervakningsprogrammet (NMÖ) i regi av Naturvårdsverket (NV).

Övriga delar saknar stabil långsiktig finansiering och har hittills finansierats inom ramen för olika forskningsprojekt, det vill säga smågnagartidsserien vid kusten (2009-), pärluggletidsserierna i inlandet (1980-), kusten (2009-) och fjällen (2010-), sorkfebervirustidsserien (hittills i inlandet och fn 1979–1986 och 2003–2013, mha material från Miljöprovbanken (MPB) vid Naturhistoriska Riksmuséet), och landskapstidsserien (hittills i inlandet och för närvande cirka 1955–2005 med femårsintervall).

 

Kontakt

Birger Hörnfeldt

Frauke Ecke

Relaterade sidor:


Kontaktinformation