Ålderslaboratorierna vid institutionen för akvatiska resurser

Senast ändrad: 09 september 2020

Tre laboratorier med lång erfarenhet av att studera fiskars ålder och tillväxt.

Åldersbestämning av fisk kan ge detaljerad information om fiskbestånden och visa på hur fiskarna reagerar när miljön förändras. Inom institutionen för akvatiska resurser finns tre laboratorier som är specialiserade på åldersanalys av fiskar från våra omgivande hav, kuster, insjöar och vattendrag.

På Havsfiskelaboratoriet i Lysekil utgör åldersbestämning av fisk en viktig del i arbetet med beståndsanalyser. Huvuddelen av de fiskar som analyseras kommer från forsknings- eller kommersiella fartyg. Bland de arter som analyseras finns sill, skarpsill, torsk, sej, rödspätta, rödtunga och kolja.

På Kustlaboratoriet i Öregrund utförs åldersbestämningar inom tre huvudområden:
regional och nationell miljöövervakning, recepientkontroll vid kärnkraftverk
samt EU:s datainsamlingsdirektiv (DCF). Bland de arter som åldersbestäms finns
abborre, strömming, ål, sik, piggvar, gös och svartmunnad smörbult.

På Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm åldersbestäms fiskar inom
miljöövervakningen i små och medelstora sjöar, beståndsanalys och övervakning i
de stora sjöarna samt EU:s datainsamlingsdirektiv (DCF). Bland de arter som
analyseras finns abborre, mört, gös, lax, nors, sik och siklöja.

Kontakt

Magnus Kokkin

Carina Jernberg

Martina Blass

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se