Biokemilab

Senast ändrad: 09 september 2020

Generellt laboratorium för strukturbiologi, odling av mikroorgansimer och biofysikaliska experiment.

 

 

Laboratoriet för biokemi vid institutionen för molekylära vetenskaper är uppbyggt för
biokemisk och biofysikalisk karaktärisering av biologiska makromolekyler, främst proteiner och mono- och polysackarider, men även av DNA och RNA.

I infrastrukturen i labbet ingår en ett flertal (6–7) olika typer av vätske-kromatografiinstrument, samt ett flertal instrument för biofysikalisk karaktärisering biologiska makromolekyler, till exempel Biacore, CD, ITC, Dionex och Nanosight instrument.

Till laboratoriet hör även faciliteter för kristallisation för strukturanalys. Instrumentparken används främst av personal på institutionen, men även inom
ramen för samarbeten med forskargrupper inom och utanför SLU.

 

Kontakt

Nils Mikkelsen

Saeid Karkehabadi

Mats Sandgren

Relaterade sidor:


Kontaktinformation