Hortikulturell mikrobiologi riskklass 3-laboratorium

Senast ändrad: 09 september 2020

Riskklass 3-laboratorium med faciliteter där mikrobiella samspel inom hortikulturella produktionskedjor kan undersökas.

Laboratorium för arbete med vattenburna  riskklass 3-organismer. Utrymmet är försett med undertryck och särskild ventilation.

  • Sluss med handsfree vask
  • Lab: autoklav, 2 centrifuger, dragskåp (avskild ventilation), handsfree vask,
  • DNA extraktionsrobot, 2 PCR maskiner, 1 qPCR maskin, UV-chamber, lös apparatur för mikrobiologiskt arbete), 2 inkubatorer
  • Sterilbänkar, anpassad till riskklass 3 arbete, frys, kyl

Syfte: undersökning av humanpatogener riskklass 3 och deras samspel med den endogena mikrobiotan i hortikulturella produktionskedjor

Labbet ingår inte i en nationell eller internationell infrastruktur, men är värd för ett antal nationella och internationella samarbeten. All apparatur har införskaffats inom ramen för tidigare eller existerande projekt.

 

Kontakt

Beatrix Alsanius

Relaterade sidor:


Kontaktinformation