POPs-laboratoriet: Analys av organiska miljöföroreningar

Senast ändrad: 01 september 2022

Laboratoriet analyserar persistenta organiska miljöföroreningar (så kallade POPs), till exempel läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel, i miljön.

Kontakta oss om ni har behov av analyser av miljö- eller humanprover eller vill planera forskningsprojekt tillsammans med oss.

De analystekniker som används är kombinerad vätskekromatografi –
mass-spektrometri (LC-MS) och gaskromatografi – masspektrometri (GC-MS) för riktad och förutsättningslös (target och non-target) analys av miljöföroreningar på spårnivå (ppt-ppb). Metoder finns för (semi-)persistenta organiska miljöföroreningar, som till exempel klassiska miljöföroreningar (så kallade POPs), pesticider, flamskyddsmedel, läkemedel, högfluorerade ämnen, PAH, industrikemikalier, transformationsprodukter, etc.

Instrumenteringen omfattar GC-MS (Agilent 5975E med EI/CI jonisering), GC-MS/MS (Agilent 7010), LC-MS/MS (Thermo-Fischer TSQ Quantiva och SCIEX Triple Quad™ 3500 System) samt högupplösande MS (LC/GC-QToF-MS; Waters Xevo 2 och Orbitrap Exactive; Thermo ScientificTM).  Vi har även en plattform för effektdriven analys (EDA) med fraktioneringsutrustning (FractioMateTM) kopplad till Orbitrap-instrumentet och cellbaserade biotester för analys av toxikologiska responser.

Laboratoriet är utrustat med dragskåp och annan utrustning för provhantering och provupparbetning av miljöprover (vatten, sediment, jord, luft, biota, etc). Där finns till exempel extraktionsapparat för högvolymvattenprover (Horizon SPE-DEX 4790), annan extraktionsutrustning, homogenisatorer, centrifuger ultraljudsbad, etc.

Relaterade sidor: