Trävetenskapligt och träteknologiskt laboratorium

Senast ändrad: 16 april 2024

Infrastruktur för grund- och tillämpad forskning om trä- och fiber (ultra)struktur, egenskaper och avancerade trä- och fiberbiomaterial.

Vår forskningsinfrastruktur med avgörande betydelse, omfattar
anläggningar för mekanisk provning av biomaterial, trätork, kalla och varma impregneringssystem för industriella och småskalig behandling av trä, kemiska laboratoriet med HPLC, TGA och spektroskopi faciliteter och 4 provningsfält för beständighetsprovning i Sverige och tropikerna. Institutionen har utmärkta faciliteter för elektronmikroskopi (TEM/SEM) inklusive avancerad anläggning för framställning av biologiska prover. Vi forskar om vedens beständighet, har egen PCR-anläggning samt ett omfattande svampherbarium. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17 025-standarden och utför provning och utveckling av
träskyddsmedel och trä- och fiber modifiering, samt kemisk och mekanisk
provning av biomaterial. De ovan nämnda tjänsterna är tillgängliga för
forskning (grundläggande/tillämpad) och produktutveckling, industriellt
samarbete och grund- och forskarutbildning.

Kontakt

Nasko Terziev

Geoffrey Daniel


Relaterade sidor:


Kontaktinformation