Ur SLU:s kunskapsbank

Utveckling av frukt- och bärsortimentet

Senast ändrad: 04 februari 2022

Det svenska bärsortimentet har utökats med nya sorter av havtorn, björnbär och flera andra bärslag. Inom ramen för ett projekt vid SLU har nya sorter redan provodlats och egenskaperna beskrivs i ett nytt faktablad. Många av sorterna är redan E-märkta, för andra väntar en märkning i framtiden.

Havtornssorten Lotta är redan E-märkt, så även engelska krusbärssorten Invicta och många andra av de nya bärsorterna som presenteras i faktabladet "Utveckling av frukt- och bärsortimentet del 2 Bär". Många av de nya bärsorterna lämpar sig för tunnelodling, andra lockar med rik avkastning eller motståndskraft mot sjukdomar. Spännande namn som "Botanitjeskaja Ljubitelskaja" och "Punhillkka" vittnar om ursprunget och sätter fart på fantasin.

Varumärket E-planta är en kvalitetsmärkning för virusfria växter som är provodlade i olika växtzoner och har en säker växtbeskrivning och zonangivelse. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation äger varumärket E-planta och en expertgrupp väljer ut de växter som E-märks.

Faktabladet är utarbetat inom Institutionen för Biosystem och teknologi vid LTV- fakulteteten, SLU Alnarp och har finansierats av Partnerskap Alnarp, Tillväxt Trädgård, E-planta ek. för., Fritidsodlingens riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation.

Av Marianne Persson

Fakta:

Läs mer i faktabladet från LTV-fakulteten 2017:9, Utveckling av frukt- och bärsortimentet.

Författare är Birgitta Svensson och Kimmo Rumpunen, SLU, Elisabet Martinsson, Elitplantstationen, Ann-Kristin Isaksson, HS Norrbotten-Västerbotten, Gunnel Holm E-planta samt Erika Wallin, Wakire AB

Mer om utveckling av frukt- och bärsortimentet:

LTV-fakultetens faktablad 2014:25, Utveckling av frukt- och bärsortimentet, del 1

Rapport från SLU nr 2014:22, Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter