Ur SLU:s kunskapsbank

Markens kolförråd påverkas inte av markberedning

Senast ändrad: 28 februari 2024
monika strömgren. porträtt.

Leder markberedning till ett minskat kolförråd i marken? Nej, inte enligt de åtskilliga studier som forskaren Monika Strömgren och hennes kollegor publicerat. Nu har även en metastudie bekräftat resultaten. – Jag har mötts av tveksamhet, egentligen samma misstro och förvåning som jag hade själv, säger Monika Strömgren om hennes forskningsresultat.

I skogen finns mer kol i marken än i träden. Markens förråd av kol spelar därför stor roll för skogens totala kolsänka – en viktig faktor för samhällets mål om att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Det har länge funnits en oro att markberedning, det vill säga när man inom skogsbruket rör om marken för att ge plantorna en bra start och öka trädtillväxten, leder till ökad koldioxidavgång. Men enligt de forskningsresultat som Monika Strömgren och hennes kollegor har fått fram så sker en utsläppsökning endast de två första veckorna efter markberedning. 

Tvärtom mot vad man kan tänka sig leder alltså markberedning inte till förlust av markens kolförråd. Snarare ökar markberedning kolsänkan i skogen på sikt eftersom trädtillväxten ökar. Därmed ökar även skogens kollager, jämfört med när ingen markberedning görs. 

Forskningsresultaten är relevanta för mineraljordar och för de markberedningsmetoder som används i Sverige i dagsläget. Det är viktigt att poängtera att markberedning även kan ge annan påverkan, som till exempel skador på natur- och kulturvärden och minska lavförekomsten i renskötselområden. 

Video om Monika Strömgrens forskning

Monika Strömgren berättar som sin forskning i en video producerad av Framtidens Skogsnäring: Ny forskning visar: markberedning leder inte till högre koldioxidavgång

Värt att veta om Monika Strömgrens forskning

Monika Strömgren presenterade sin forskning i SLU:s föreläsningsserie Värt att veta i december 2023. Föreläsningen går att se på SLU Play: Värt att veta: Leder verkligen markberedning till ökade koldioxidutsläpp?

Metastudien

Mäkipää R, Abramoff R, Adamczyk B et al. (2023) How does management affect soil C sequestration and greenhouse gas fluxes in boreal and temperate forests? – A review. Forest Ecology and Management 529:120637.

Vetenskapliga artiklar

Mjöfors K, Strömgren M, Johansson M-B, Nohrstedt H-Ö, Gärdenäs A I (2017) Indications that site preparation increases forest ecosystem carbon stocks in the long term. Scandinavian Journal of Forest Research 32(8):717-725.

Strömgren M, Mjöfors K, Olsson B A (2017) Soil-surface CO2 flux during the first 2 years after stump harvesting and site preparation in 14 Swedish forests. Scandinavian Journal of Forest Research 32(3):213-221.

Strömgren M, Hedwall P-O, Olsson B A (2016) Effects of stump harvest and site preparation on N2O and CH4 emissions from boreal forest soils after clear-cutting. Forest Ecology and Management, 371:15-22.

Mjöfors K, Strömgren M, Nohrstedt H-Ö, Gärdenäs A I (2015) Impact of site-preparation on soil-surface CO2 fluxes and litter decomposition in a clear-cut in Sweden. Silva Fennica 49(5), ID1403.

Strömgren M, Mjöfors K (2012) Soil-CO2 flux after patch scarification, harrowing and stump harvest in a hemi-boreal forest. Scandinavian Journal of Forest Research 27(8), 754-761.

Strömgren M, Mjöfors K, Holmström B, Grelle A (2012) Soil CO2 flux during the first years after stump harvesting in two Swedish forests. Silva Fennica 46(1), 67-79.

Fakta:

Markberedning

Markberedning är en skötselåtgärd där man tar fram jorden i fläckar, spår eller högar innan planering eller sådd av nya träd. Markberedning utförs för att öka skogens tillväxt. Läs mer hos Skogsstyrelsen: Markberedning


Kontaktinformation

Monika Strömgren
Forskare i skogsmarkens biogeokemi
Institutionen för mark och miljö
+46702261137
monika.stromgren@slu.se