Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev från SLU

Ta del av den senaste forskningen och få en inblick i SLU:s verksamhet.

Nyhetsbreven är listade i alabetisk ordning.

Biodiverse

Svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Epok

Nationell och internationell forskning och aktiviteter med relevans för ekologiskt lantbruk.

Food for Thought

SLU:s arbete med framtidens mat och att uppnå ett hållbart livsmedelssystem.

Forskningsnytt djur

Forskningsnytt som rör lantbrukets djur, såväl som sport- och sällskapsdjur.

Katt i naturen, foto.

Mark och miljö

Nyhetsbrev om den senaste forskningen kring hållbar användning av mark- och vattenresurser.

Forskningsnytt livsmedelsproducerande djur

Nya forskningsrön om de livsmedelsproducerande djuren, från i första hand SLU:s forskare.

Kor på Stenhammar, foto.

Future Forests

Plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation.

Green Innovation Park

Innovationskultur som stimulerar samarbete, nytänkande och experimentlust.

Miljötrender

Få koll på ny kunskap om miljö, natur och hållbarhet.

Mistra Food Futures

Forskningsprogrammet utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

Naturvägledare - nytt från CNV

Information om nätverkande och kompetensutvecklande aktiviteter inom naturvägledning.

One Health Updates

Håll koll på ny forskning inom One Health och aktiviteter vi arrangerar.

SLU Artdatabanken

Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi verkar för en rik och känd natur.

SLU Global

Information about some of our ongoing efforts to contribute to the Sustainable Development Goals.

SLU Holding

Händelser och aktiviteter på innovationsfronten. Det kan vara en forskningsidé som blivit ett företag, en idé som kommit ut till samhället.

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Seminarier, kurser och studentaktiviteter samt aktuella nyheter inom företagsledning.

SLU Nätverk växtförädling och avel

Information om aktiviteter inom området växtförädling och avel med fokus på SLU.

SLU Nätverk växtskydd

Stimulerar och stödjer samarbeten mellan personal och fakulteter, samt stärker SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Illustration av växtskyddsforskningsområden på SLU. Illustration.

SLU Partnerskap Alnarp

En samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom jord, skog och trädgård.

SLU RådNu

Tar fram metoder och utbildning för effektivare och träffsäkrare rådgivning.

Grön klöver i fält. Foto: Anna Lind Lewin

SLU Skogsskadecentrum

Vi forskar om, analyserar och övervakar skogsskador för att rusta den svenska skogen mot dagens och morgondagens risker för skada. Vi skapar och samlar kunskap för skogens hälsa.

Larver av växtsteklar på tall. Foto.

SLU Urban Futures

En strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Sydsvensk skogsvetenskap

SSV bedriver undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik, hälsa och tropisk skogsskötsel.

Tankesmedjan Movium

Fokus på att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa.

Publicerad: 19 mars 2024 - Sidansvarig: annica.hultfeldt@slu.se
Loading…