Sveriges lantbruksuniversitet

Framtidens lantbruk

var under åren 2009-2016 en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som utvecklade kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning. Frågeställningarna har från 2017 breddats och tagits över av forskningsplattformen SLU Future Food.

Publicerad: 14 maj 2018 - Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se