Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens lantbruk

var under åren 2009-2016 en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som utvecklade kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning. Frågeställningarna har från 2017 breddats och tagits över av forskningsplattformen SLU Future Food.

Publicerad: 11 augusti 2022 - Sidansvarig: pernilla.johnsson@slu.se

För kontakt i frågor gällande forskningsplattformarna SLU Future Food eller Framtidens lantbruk hänvisas till:

SLU Future Food
018-67 23 47
futurefood@slu.se

Loading…