Hoppa till huvudinnehåll

Bioinformatik och systembiologi

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där metoder för analys av biologiska (särskilt molekylärbiologi) data utvecklas.Ursprungligen myntades begreppet för studiet av informatiska processer i biotiska system. Idag används begreppet fritt för att omfatta all forskning där datorberäkningar används för att analysera molekylärbiologiska data. Systembiologi fokuserar på systematiskt studium av komplexa samspel i biologiska system.


Det finns 11 sidor som är taggade med Bioinformatik och systembiologi:

Kurspaket Bioinformatik

Institutionen för husdjurens biovetenskaper (f.d. husdjursgenetik) erbjuder ett terminslångt kurspaket inom bioinformatik på avancerad nivå (masternivå). Bioinformatik är ett multidisciplinärt

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

UPSC seminarium med Karen Kloth

UPSC Seminarium med Karen Kloth maria.nordstrom@slu.se Seminarium organiserat av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att vara på engelska Karen Kloth Laboratory of Entomology (ENT),

UPSC Seminarium med Marek Mutwil

UPSC Seminarium med Marek Mutwil maria.nordstrom@slu.se Seminarium arrangerat av Umeå Plant Science Centre Seminariet kommer att hållas på engelska Marek Mutwil School of Biological Sciences,

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald. Jordens biologiska mångfald är hotad.

Hennes resultat fyller kunskapsluckor om kolfördelning i träd

Träd är nyckelaktörer när det gäller att ta bort kol från atmosfären. Men vad händer med kolet när det väl har kommit in i träden? Sonja Viljamaa, doktorand i Totte Niittyläs grupp vid UPSC och SLU,

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker johanna.grundstrom@slu.se Välkommen på en demonstration av skörd i fält och fraktionering av lucern i Alnarps Växtproteinfabrik samt

Växters tillväxt påverkas av markens egenskaper och mikroorganismer

Hur påverkar markens egenskaper och mikroorganismer tillväxt av plantor? David Castro, doktorand i Vaughan Hurrys grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU, visade i sin doktorsavhandling att

SLU:s skatter: Gamla insekter svarar på nya frågor

Insektssamlingen i Ekologicentrum innehåller mer än 10 000 svenska arter. De torkade insekterna håller i evighet – om inte ängrarna kommer och äter upp dem förstås… Men Mats Jonsell, ansvarig för

THUF

mia.grondahl@slu.se

Artfakta

fomaredaktion@slu.se

Loading…