Kurspaket i bioinformatik

Senast ändrad: 26 januari 2024

Institutionen för husdjurens biovetenskaper (f.d. husdjursgenetik) erbjuder ett terminslångt kurspaket inom bioinformatik på avancerad nivå (masternivå).

Bioinformatik är ett multidisciplinärt forskningsfält som utvecklar och tillämpar verktyg för analys av stora datamängder producerade av modern ”high-throughput” -biologi. Detta kan till exempel inkludera data från en enskild organism i flera miljöer, eller omvänt alla organismer i en enda miljö. Bioinformatik kan innefatta strukturen hos stora biologiska molekyler, sjukdomars genetik, spridning av genetisk förändring i en enda vävnad och avel för förbättring av användbara raser. Du kan vara en del av en revolution för att bekämpa klimatförändringar och ökenspridning, och bygga resiliens och biologisk mångfald.

Bioinformatik som disciplin förenar biologi och informatik; den utvecklar och tillämpar nya metoder baserade på maskininlärningsmetoder, för att pussla ihop de stora och komplexa datamängder (Big Data) som produceras av biovetenskaplig forskning, till exempel inom medicin, jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, avel och andra områden.

Den första kursen är Genomanalys (BK0002) och täcker teoretiska aspekter samt ett laborationsprojekt för att bättre förstå genomanalys för att bättre förstå struktur, evolution och funktion av eukaryota genom. Applikationen fokuserar på djur, men teknikerna är brett applicerbara på andra organismer. Den här kursen ges första halvan av höstterminen.

Den andra kursen är Bioinformatik (BK0001), en långvarig och populär introduktion till ämnet. Den inkluderar både teori och praktisk tillämpning av bioinformatiska tekniker, med tonvikt på jordbruksdata. Den här kursen ges andra halvan av höstterminen.

Båda kurserna drar nytta av mångårig pedagogisk utveckling från lärarnas sida. Undervisningen utförs av ett mycket varierat team av lärare vid fakulteten. I båda kurserna deltar även doktorander.

Efter kurspaketet med de två kurserna kan studenten välja en handledare och genomföra ett 30 HP examensarbete inom Bioinformatik. Kombinationen ger möjlighet till magisterexamen i bioinformatik och genom att välja fler relevanta kurser är det även möjligt att ta ut en masterexamen i bioinformatik. Metoderna kommer att vara bioinformatiska och kan appliceras inom något av de många tillämpade och grundläggande forskningsområdena vid SLU. Vi har utbildnings- och forskningssamarbeten på alla kontinenter, såväl som plattformar som betjänar akademin och jordbrukssektorn. 

Kurserna är på engelska, och kurspaketet är alltså för både svenska och internationella studenter.

Ansökan öppnar 15 mars 2024 och stänger 15 april 2024. Sök kurspaketet på www.antagning.se.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.