SLU-nyhet

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Publicerad: 28 augusti 2023

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald.

Jordens biologiska mångfald är hotad. För att kunna vidta rätt åtgärder för att bromsa utvecklingen behövs kunskap och beslutsunderlag. I en debattartikel i Nature föreslår nu forskare knutna till gruppen GEO BON, The Group on Earth Observations Biological Observation Network, ett nytt och världsomspännande övervakningssystem.

– Om vi vill stoppa artutdöende behöver vi röra oss mot ett ekonomiskt system som tar hänsyn till naturens värden. För att kunna göra det måste vi utveckla harmoniserade system för att kvantifiera och övervaka biologiska värden i ekosystemen. Det är extremt viktigt, säger Rubén Valbuena, professor i skoglig fjärranalys vid SLU och en av ledarna för GEO BONs ecosystem structure working group.

Det möjliga, nya systemet för övervakning föreslås heta Global Biodiversity Observing System, GBiOS. Tanken är att det ska fungera som de system av väderstationer som finns för övervakning av klimatförändringar, med en kombination av data, teknologi och kunskap.

GBiOS, menar representanterna, är den länk som saknas för att kunna leva upp till resultatet av FN:s konferens om biologisk mångfald 2022; Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Det skulle kunna vitalisera samarbete kring biodiversitets-data och delning, och ge bättre insikter i hur jordens biologiska mångfald försämras samt hur policies och åtgärder kan utformas för att leva upp till kommande decenniers globala mål för naturen.

Rubén Valbuena. Fotograf: Andreas Palmén.