Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 157 sidor som är taggade med Företagsekonomi:

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Thomas Norrby, landsbygdsutveckling

Thomas Norrby är statskonsulent i landsbygdsutveckling vid institutionen för stad och land.

Margareta Emanuelson

Fem inspirerande lantbrukare och en hel sal full av forskare, lärare och studenter från SLU Uppsala. Resultatet blev en givande ekonomi- och företagsledningsdag inom husdjursområdet. Diskussionerna

Margareta Emanuelson

Fem inspirerande lantbrukare och en hel sal full av forskare, lärare och studenter från SLU Uppsala. Resultatet blev en givande ekonomi- och företagsledningsdag inom husdjursområdet. Diskussionerna

Lisa - ny forskarstuderande

Lisa - ny forskarstuderande marianne.persson@slu.se Lisa Germundsson - ny forskarstuderande på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Foto: Marianne Persson

Lisa - ny forskarstuderande

Lisa - ny forskarstuderande marianne.persson@slu.se Lisa Germundsson - ny forskarstuderande på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Foto: Marianne Persson

Åtgärder för bättre ekonomi och djurvälfärd i slaktkycklingproduktionen

Vad har olika åtgärder för att minska omfattningen av benproblem hos slaktkycklingar för betydelse för gårdens ekonomi? Och hur ser lantbrukarna på åtgärderna? Dessa frågor ställdes i ett nyligen

Kompetenscentrum företagsledning

Kompetenscentrum företagsledning

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna

Disp Katarina Labajova

Disp Katarina Labajova

Essays on pig production efficiency and farmers' financial decisions under uncertainty. johanna.nilsson@slu.se Katarina Labajova försvarar sin avhandling "Essays on pig production efficiency and

Disp Katarina Labajova

Disp Katarina Labajova

Essays on pig production efficiency and farmers' financial decisions under uncertainty. johanna.nilsson@slu.se Katarina Labajova försvarar sin avhandling "Essays on pig production efficiency and

Grönt möte i Grevie

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien

Fler artiklar om KCF

Fler artiklar om KCF

Fler artiklar om KCF marianne.persson@slu.se