Hoppa till huvudinnehåll

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 59 sidor som är taggade med Företagsekonomi:

Mjölkkons livslängd påverkar både miljö och ekonomi

En svensk mjölkko kalvar första gången vid i genomsnitt 27 månaders ålder. Den produktiva livslängden därefter är för närvarande ca 2,6 laktationer. Livslängden beror på flera faktorer, bland annat

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap

Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan inom företagsledning och entreprenörskap i de gröna näringarna och därmed stärka konkurrenskraften i primärproduktionen.

SLU KCF

En centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de

Testsida webbinarier

Finansiell stress - vad kan du göra? marianne.persson@slu.se

Markpriser

Anmälan webbinarium om Finansiell stress

Webbinarium: Finansiell stress

Finansiellt stressade lantbruksföretag - vad kan du göra? marianne.persson@slu.se Efter det ekonomiskt goda året 2022 bjöd året därefter på en rad överraskningar för lantbruket. Vi vet nu att 2023

Kan indikatorer säga något om djurens välfärd?

Ofta höjs röster om att åtgärder för djurvälfärd är dyra för lantbruket. Samtidigt kan en del åtgärder bidra till att kostnaderna minskar på andra håll på gården. Oavsett vilket är det viktigt att

Samarbetspartners externt

SLU Horticultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

Ett av fyra planerade kunskapsnav

Just nu pågår arbetet med att skapa fyra kunskapsnav för den gröna näringen, med målet att utveckla kompetensen inom landets jordbruksföretag. Vägen dit går genom analys av näringens behov, behovet

Program JEK23

Film Här ligger en länk till den filmade versionen av Jordbruksekonomisk konferens 2023. Program Lär känna våra föredragshållare genom att klicka på deras namn i programmet. Anmälan är nu stängd.

Hur påverkas mjölkföretagets ekonomi av ko-kalvkontakt?

I takt med att konsumenterna ställer högre krav på djurvälfärd ökar diskussionerna om eventuella kostnader som detta kan medföra. I denna studie undersöktes hur olika strategier för ko-kalvkontakt

Loading…