Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 27 sidor som är taggade med Företagsekonomi:
ekonomi1.png

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Sök programmet nu! Vi blir allt mer medvetna om vårt ansvar i användningen ...

agronom-ekonomi1.png

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Sök programmet nu! Lantbrukssektorn står idag inför stora ...

ekonomi1.png

Ekonomi - hållbar utveckling

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Sök programmet nu! Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö ...

agronom-ekonomi1.png

Agronom - ekonomi

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur en mängd olika synvinklar: genom att analysera ...

paper_880x660.jpg

Beslutsfattande och management

I forskargruppen "Beslutsfattande och management" är vi intresserade av hur dessa beslut går till och vad de får för konsekvenser. Hur kommer beslutsfattare fram till besluten? Vad påverkar beslutsprocessen? Vad gör att en beslutsfattare väljer ...

Peter2300.JPG

Tre nya år för KCF

Peter Lundqvist. Foto: Marianne Persson KCF:s första treårsperiod går mot sitt slut. Efter årsskiftet startar en ny period, 2018 - 2021, där fokus ska ligga på ökad samverkan och ytterligare kunniga personer kommer att knytas till organisationen. ...

K-Pettersson--Johanna-Bergman-Lodin-red.jpg

Nytt SLU-projekt undersöker företagande i stadsnära lantbruk i Tanzania

Mellan 2010 och 2030 kommer, enligt FAO, Afrikas befolkning som lever i städer att fördubblas. Med en urbanisering som sker så snabbt, blir det viktigt att förstå hur det urbana och peri-urbana jordbruket (UPA) kan bidra till en hållbar stadsutveckling. ...

Vinst-1300w.jpg

Alnarps seminarievecka

KCF-seminarium på SLU Alnarp om vinst och lönsamhet. Foto: Per Hansson Vinst- och lönsamhet, strategier för att hantera klimatförändringar, framtidens jordbrukspolitik, affärsföretagens strategier - februari månad är otroligt intensiv för ...

GoraP300.jpg

Grön möte i Grevie

Göran Persson konstaterade att Landsbygdens tid är nu. Foto: Marianne Persson Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie ...

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna. Kontakta oss! Följ KCF på Forskning ...

Djurvälfärd som konkurrenskraft - och mot antibiotikaresistens?

Djurvälfärd som konkurrenskraft - och mot antibiotikaresistens?

SCAW bjuder in riksdagsledamöter och Europaparlamentariker till ett kunskapsseminarium om djurvälfärd. Inbjudan har gått ut till särskilt utvalda politiker. Observera att seminariet endast riktar sig till politiker, inte övriga intresserade. Är ...

EU:s direktstöd till jordbruket försvagar konkurrenskraft

EU:s direktstöd till jordbruket försvagar konkurrenskraft

Förra året betalades över 400 miljarder kronor ut i direktstöd till det europeiska jordbruket, varav sex miljarder gick till det svenska. Jordbrukspolitiken är dock dålig på att leverera det EU-medborgarna betalar för. Det visar forskare från ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3