Hoppa till huvudinnehåll

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 62 sidor som är taggade med Företagsekonomi:

Hur påverkas mjölkföretagets ekonomi av ko-kalvkontakt?

I takt med att konsumenterna ställer högre krav på djurvälfärd ökar diskussionerna om eventuella kostnader som detta kan medföra. I denna studie undersöktes hur olika strategier för ko-kalvkontakt

SLU KCF

En centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap

Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan inom företagsledning och entreprenörskap i de gröna näringarna och därmed stärka konkurrenskraften i primärproduktionen.

Utlysning resebidrag

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap erbjuder resebidrag för att utöka Sveriges internationella utbyte av kunskap och forskning inom lantbrukets företagsledning. Bidragen är avsedda

Nytt europeiskt projekt: UGPplus

UGPplus-projektet fokuserar på "urban greening plans" som en framåtblickande, systemisk, integrerad och inkluderande planeringsram för att varaktigt bromsa förlusterna av biologisk mångfald.

Nytt europeiskt projekt: ARCADIA(2)

ARCADIA-projektet syftar till att stimulera transformativ anpassning med hjälp av naturbaserade lösningar över europeiska regioner och ge stöd vid utformning av konsekventa regionala blågröna

SLU Horticulture

SLU Horticulture – en samlande kraft inom ämnet trädgårdsvetenskap! SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och

Nobalis

I december presenterade team från fem nordiska och baltiska universitet sina affärsidér inom livsmedel och bioteknologi inför en internationell Jury på ”NOBALIS Demo Day”. Teamen har arbetat under

Nytt europeiskt projekt: Naturescapes

Professor Kes McCormick vid institutionen för människor och samhälle medverkar i ett nytt europeiskt projekt om naturbaserade lösningar och transformativ förändring med ett landskapsperspektiv. Läs

Disp Josefina Jonsson

The Force of Social Media Rethinking the social and spatial contexts in entrepreneurship charlotta.eriksson@slu.se Josefina Jonsson försvarar sin avhandling " The Force of Social Media Rethinking

Markpriser

marianne.persson@slu.se

Program JEK23

Program Lär känna våra föredragshållare genom att klicka på deras namn i programmet. Anmälan är nu stängd. Länk för digital medverkan kommer per mejl strax innan konferensen börjar. Plats: SLU Ultuna

Loading…