Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 346 sidor som är taggade med Företagsekonomi:

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) antagna t.o.m. ht20

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna t.o.m. ht 2020. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt

Agronomprogrammet - ekonomi 300 hp

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - ekonomi och som har antagits till programmet 2016 eller senare. Agronom - ekonomi är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Håkan Jönsson

Håkan Jönsson, docent i etnologi från Lunds universitet, blir 1 september gästprofessor på institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och

Håkan Jönsson

Håkan Jönsson, docent i etnologi från Lunds universitet, blir 1 september gästprofessor på institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och

SLU KCF

SLU KCF

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och

Fem tips för att nå en ny marknad

Vägen från idé om en ny produkt till etablering och försäljning är inte enkel. Med en bra analys i grunden blir det lättare att lyckas. Caroline Göransson, affärsrådgivare på Ludvig & Co, ger sina

Fem tips för att nå en ny marknad

Vägen från idé om en ny produkt till etablering och försäljning är inte enkel. Med en bra analys i grunden blir det lättare att lyckas. Caroline Göransson, affärsrådgivare på Ludvig & Co, ger sina

Nykomling på marknaden

Att lyckas på en marknad, att positionera sig och nå ut med sitt budskap är det som alla företag vill lyckas med. Men hur gör man? Ett praktiskt exempel är Korv av Mat Rätt, resultatet av ett oväntat

Nykomling på marknaden

Att lyckas på en marknad, att positionera sig och nå ut med sitt budskap är det som alla företag vill lyckas med. Men hur gör man? Ett praktiskt exempel är Korv av Mat Rätt, resultatet av ett oväntat

Tema Marknad

KCF ANALYS Tema Marknad Är animaliskt fett, animaliskt kött och socker på väg bort från våra matbord? Den uppfattningen är lätt att få för den som studerar media idag. Men frågan om våra

Tema Marknad

KCF ANALYS Tema Marknad Är animaliskt fett, animaliskt kött och socker på väg bort från våra matbord? Den uppfattningen är lätt att få för den som studerar media idag. Men frågan om våra

Loading…