Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 301 sidor som är taggade med Företagsekonomi:
Forskning

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

SLU Horticulture

SLU Horticulture

SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Klicka på respektive länk för att se vilka forskningsprojekt

Samarbetspartners externt

SLU Horicultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de

The Global agriculture and Food after Covid19 - webinar

The Global agriculture and Food after Covid19 - webinar

The global agriculture and food after Covid19 - webinar marianne.persson@slu.se How has the pandemic affected the global agrifood? There are many questions still unanswered, and the pubic debate on

The Global agriculture and Food after Covid19 - webinar

The Global agriculture and Food after Covid19 - webinar

The global agriculture and food after Covid19 - webinar marianne.persson@slu.se How has the pandemic affected the global agrifood? There are many questions still unanswered, and the pubic debate on

Om Jantelagen, entreprenörskap och misslyckande

Den gamla Jantelagen lever och är en av orsakerna till det svenska lantbrukets låga grad av innovation och entreprenörskap, det visar ny forskning från SLU Alnarp. Och den entreprenör som sticker ut

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Corona-företagsledning

I pandemins spår har frågan om Sveriges självförsörjning blivit högaktuell. Redan nu framstår transport och logistik som svaga länkar i produktionskedjan. Det är därför viktigt att använda nyvunna

Ny kurs- Strategisk rådgivning

Vill du som är rådgivare bli bättre på att utveckla och stödja dina kunder på vägen till lönsamma och hållbara lantbruksföretag? Drivs du av att arbeta med frågor som rör företagens helhet och

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

KCF ANALYS Tema marknad: USA

KCF ANALYS Tema Marknad Under två veckor i februari månad gjorde KCF en studieresa till Kanada och USA. Med på resan var deltagarna i kursen Strategisk företagsledning men även ett antal

Loading…