Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 239 sidor som är taggade med Företagsekonomi:
PerForm

PerForm

SLU är en partner i detta europeiska samarbetsprojekt som stöds av European Forest Institute. Projektet består av en internationell grupp forskare som undersöker uppfattningar om bioekonomi i

Aktuella projekt

Aktuella projekt

Sidan är under utveckling!

Jannicas startseminarium

Hur kommunicerar rådgivare och lantbrukare egentligen med varandra? Industridoktorand Jannica Krafft är svaren på spåret, efter en stor enkät skickad till över 2 000 svenska lantbrukare. Resultatet

Kurs i SFL

Produktion och produktionsprocesser stod på schemat under det andra fysiska mötet i SLU:s kurs Strategisk företagsledning, i regi av Kompetenscentrum företagsledning. Företagare och rådgivare

Kurs i SFL

Produktion och produktionsprocesser stod på schemat under det andra fysiska mötet i SLU:s kurs Strategisk företagsledning, i regi av Kompetenscentrum företagsledning. Företagare och rådgivare

Jannicas startseminarium

Hur kommunicerar rådgivare och lantbrukare egentligen med varandra? Industridoktorand Jannica Krafft är svaren på spåret, efter en stor enkät skickad till över 2 000 svenska lantbrukare. Resultatet

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Ekonomi - Hållbar utveckling

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. CTA Ekonomi Har du missat att

Agronom ekonomi - Jordbruk - Naturresurser - Ekonomi - Uppsala

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur

Kunskap och analys

Kunskap och analys

Inom Kompetenscentrum företagsledning arbetar vi med "De fem pelarna" - en arbetsmetod med fem ämnesområden som används för att beskriva vad området företagsledning omfattar. Marknad, ekonomi,

Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar

Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar