Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 335 sidor som är taggade med Företagsekonomi:

Skogsekonomi

Den här sidan är till för dig som studerar på programmet Skogsekonomi Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter

Lantmästarprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästarprogrammet (antagna fr.o.m. höstterminen 2021). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema,

SLU KCF

SLU KCF

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och

Agricultural Economics and Management - Master's programme

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Innovationsprocessen i små företag

Innovationsprocessen i små företag

Innovationsprocessen i små företag marianne.persson@slu,se Är ditt företag ett framtidsföretag? För att ett företag ska vara relevant på framtidens marknad krävs ständig förnyelse och innovation.

Laura Andreea Bolos disp

Laura Andreea Bolos disp

Comfortably numb: Choose, eat, waste. Four experimental essays on consumers’ acceptance of sub-optimal food eva.andersson.bjorkman@slu.se Laura Andreea Bolos försvarar sin avhandling "Comfortably

Laura Andreea Bolos disp

Laura Andreea Bolos disp

Comfortably numb: Choose, eat, waste. Four experimental essays on consumers’ acceptance of sub-optimal food eva.andersson.bjorkman@slu.se Laura Andreea Bolos försvarar sin avhandling "Comfortably

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Strategi

Pelaren Strategi beskriver hur företaget ska uppnå sin vision. Strategin är i sig grundläggande för beslutsfattande i samtliga pelare. Varje steg i utvecklingen bör följa strategin för att man

Produktion

Produktionen beskriver processen för att framställa ett värdeerbjudande till marknaden. Det ska helst göras med så stor verkningsgrad som möjligt och att hela processen från start till slut görs med

Detta är företagsledning

Detta är företagsledning

Inom SLU Kompetenscentrum företagsledning arbetar vi med "De fem pelarna" - en arbetsmetod med fem områden som används för att beskriva vad företagsledning omfattar. Marknad, ekonomi, ledarskap,

Loading…