Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 22 sidor som är taggade med Företagsekonomi:
ekonomi1.png

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Vi blir allt mer medvetna om vårt ansvar i användningen och hanteringen av vår ...

ekonomi1.png

Ekonomi - hållbar utveckling

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in ...

agronom-ekonomi1.png

Agronom - ekonomi

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur en mängd olika synvinklar; genom att analysera ...

Djurvälfärd som konkurrenskraft - och mot antibiotikaresistens?

Djurvälfärd som konkurrenskraft - och mot antibiotikaresistens?

SCAW bjuder in riksdagsledamöter och Europaparlamentariker till ett kunskapsseminarium om djurvälfärd. Inbjudan har gått ut till särskilt utvalda politiker. Observera att seminariet endast riktar sig till politiker, inte övriga intresserade. Är ...

EU:s direktstöd till jordbruket försvagar konkurrenskraft

EU:s direktstöd till jordbruket försvagar konkurrenskraft

Förra året betalades över 400 miljarder kronor ut i direktstöd till det europeiska jordbruket, varav sex miljarder gick till det svenska. Jordbrukspolitiken är dock dålig på att leverera det EU-medborgarna betalar för. Det visar forskare från ...

4051255151_79b0bb33ba_o (1)Britta Riley.jpg

Lunchseminarium: Odla på höjden i urbana miljöer - lösningen på ungdomsarbetslösheten i Afrika?

Kan vertikal urban odling vara lösningen ungdomsarbetslösheten i Afrika? SLU Global bjuder in till ett lunchseminarium med Brian Ndyaguma, ung projektledare och entreprenör med flera års erfarenhet av affärsutveckling och innovationsmanagement ...

Peter2300.JPG

Tre nya år för KCF

Peter Lundqvist. Foto: Marianne Persson KCF:s första treårsperiod går mot sitt slut. Efter årsskiftet startar en ny period, 2018 - 2021, där fokus ska ligga på ökad samverkan och ytterligare kunniga personer kommer att knytas till organisationen. ...

PerH300.jpg

Ny ledare för KCF

Per Hansson. Foto: Marianne Persson Per Hansson blir ny verksamhetsledare för Kompetenscentrum företagsledning. I bagaget har han många års erfarenhet av den gröna sektorn, från arbete med ekonomirådgivning till dagens uppdrag som nordisk generalsekreterare ...

LMKappa300.jpg

Lantmästare på studieresa

Lantmästarstudenter på studiebesök i massafabriken Smurfit Kappa i Piteå. Under några intensiva oktoberdagar besökte ett 30-tal lantmästarstudenter Norrbotten. Sveriges nordligaste landskap bjöd på bitande höstluft och många intressanta studiebesök ...

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna. Kontakta oss! Följ KCF på Forskning ...

agronom-ekonomi1.png

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Lantbrukssektorn står idag inför stora utmaningar på både ...

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker tillväxten steg för steg enligt en vanlig men kraftigt förenklad modell, men det kan lika gärna handla om en smärtsam och rörig process. Varje företag ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2