Ur SLU:s kunskapsbank

Kan indikatorer säga något om djurens välfärd?

Senast ändrad: 04 april 2024
Kor som äter ensilage vid ett foderbord.

Ofta höjs röster om att åtgärder för djurvälfärd är dyra för lantbruket. Samtidigt kan en del åtgärder bidra till att kostnaderna minskar på andra håll på gården. Oavsett vilket är det viktigt att forskningen kan bidra med faktaunderlag baserade på vetenskapliga analyser.

När det gäller ekonomiska effekter av djurvälfärd är tillgången till relevanta mätdata ett problem. Olika metoder finns för att uppskatta djurvälfärd på besättningsnivå, t.ex. Welfare Quality-protokollet. Sådana metoder kräver mycket tid och resurser vilket innebär att endast ett mindre antal gårdar kan studeras. De används inte heller systematiskt över tid för att följa gårdarnas djurvälfärd.

För att göra omfattande analyser av ekonomiska effekter behöver vi använda stora dataset där gårdar kan följas över många år. Går det kanske att använda indikatorer från registerdata, exempelvis mjölkens kvalitet, typen av foder eller byggnadskostnad? Vi undersökte detta med hjälp av data från 50 tyska mjölkgårdar där vi kunde länka välfärdsbedömningar från Welfare Quality-protokollet till olika indikatorer från gårdarnas besättningsdata.

Våra analyser tyder på att indikatorer kopplade till byggnadskostnader, fodertyp, kalvningsintervall, inkalvningsålder samt mjölkens celltal och fettinnehåll kunde kopplas till olika delar av djurens välfärd. Dessa indikatorer kan användas för att följa djurvälfärden vid forskning baserad på stora registerdataset. 

Länkar till artikeln 

Dairy cow welfare measures: Can production economic data help? - ScienceDirect

Dairy cow welfare measures: Can production economic data help? (slu.se)

Referens

Adamie BA, Uehleke R, Hansson H, Musshoff O, Hüttel S. 2022. Dairy cow welfare measures: Can production economic data help? Sustainable Production and Consumption 32, 296-305.


Kontaktinformation

Helena Hansson, Professor
Institutionen för ekonomi, Jordbrukssektorns ekonomi, SLU
helena.hansson@slu.se, 018-67 17 14