Hoppa till huvudinnehåll

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 725 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Internationell avelsdatabas kan minska inaveln hos hund

Allt fler av våra avelshundar kommer från andra länder. Med en internationellt sammankopplad databas som visar hundars släktskap kan man minska inaveln och därmed risken för genetiska sjukdomar.

Varför labradoren är så glupsk

Övervikt hos hundar ökar och i vissa länder är nästan 60 % drabbade. Risken för övervikt varierar mellan olika raser vilket tyder på att genetiska faktorer kan ha betydelse. En forskargrupp från

Rasskillnader i vardagsbeteenden hos hundar

Hundaveln har resulterat i en uppsjö av raser som skiljer sig åt, inte bara utseendemässigt utan även när det gäller beteende. Dessutom ges en stor andel av dagens hundar inte utlopp för sin medfödda

Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt hur olika varianter av genen DMRT3 påverkar travprestationer hos kallblodstravare. DMRT3

Halt eller inte halt? - det är frågan

Ortopediska skador visar sig ofta som hältor och är den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Royal Veterinary College

Hur stressande är veterinärbesöket för hunden?

Att bedöma hundens stressnivå vid veterinärbesök har betydelse både för hundens välfärd och klinikpersonalens säkerhet. Men hur bedöms hundens stressupplevelse? I denna studie, utförd av forskare vid

Smågrisdödlighet minskas av senarelagd grupphållning

I svensk ekologisk smågrisproduktion hålls suggor och smågrisar tillsammans i grupphållning från 2 veckor efter grisning. Grupphållningen gör att digivning sker mer sällan än i konventionell

Håll hästen slank!

I en studie på 201 islandshästar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och isländska Holar University visat att det finns ett linjärt samband mellan hästars hull och insulinkoncentration i

Dominans och ledarskap i hästträning

Hur hästar hanteras och utbildas baseras i många sammanhang på tradition och subjektiva åsikter snarare än på vetenskapliga fakta. I denna översiktsartikel gick forskare från Sveriges

I vilken utsträckning täckas och klipps hästar?

Det finns begränsad information om i vilken omfattning hästägare använder hästtäcken och klipper sina hästar. Forskning om effekterna av dessa åtgärder tyder på att klippning och användning av täcke

Grupphållning av hästar leder sällan till svåra skador

Trots starka bevis för att hästar mår bra i grupp hålls många hästar till stor del ensamma. Hästägare oroar sig ofta för skaderisken för både häst och människa, delvis eftersom man inte vet vilka

Tidigare projekt

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

Loading…