Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 584 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Rapporter/Röbäcksdalen meddelar

Längre forskarrapporter, slutrapporter och examensarbeten publiceras i någon av institutionens rapportserier. Under en lång tid fanns en rapportserie som hette Röbäcksdalen meddelar. Från 2009

Mixenable möte

Den 10-12 april träffades deltagarna i projektet MixEnable för ett årligt möte i Darmstadt, Tyskland. Det första årets verksamhet diskuterades och kunskap utbyttes om hur man hittar hållbara och

Mixenable möte

Den 10-12 april träffades deltagarna i projektet MixEnable för ett årligt möte i Darmstadt, Tyskland. Det första årets verksamhet diskuterades och kunskap utbyttes om hur man hittar hållbara och

Seminarier

Seminarier

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier.

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Yttranden

Här kan du läsa yttranden från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. 2019 Yttrande om digitala hjälpmedel Yttrande om djurskydd inom grisuppfödning 2018 Yttrande om minkhållning i Sverige Yttrande om

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Sofia Nyman

Sofia Nyman

sany0002 Min forskning är inriktad på kor och främst på de röda korna. Jag är även studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för husdjursgenetik.   Kursledare för Naturvetenskaplig

Träning och umgänge är bra för hundars beteende

Schäfer är en av de mest populära hundraserna, både som sällskaps- och brukshund. De senaste åren har dock antalet schäferhundar i Storbritannien minskat och aggressivt beteende har pekats ut som en

Hållbar matproduktion kräver djurvälfärd

Hållbar miljö och livsmedelsproduktion blir en allt viktigare fråga internationellt. Men hur kan man säkerställa att djurvälfärd blir en del av utvecklingen mot hållbarhet? Det är nödvändigt att

Metod för avlägsnande av bakterier från galtsperma

För att möjliggöra lång lagring och för att förhindra infektionsspridning i samband med artificiell insemination (AI) tillsätts antibiotika i den spädningsvätska som spermierna levereras i. Denna

Theodoros Ntallaris

Specialistkompetens reproduktion, Veterinärmedicine doktor (VMD) i ämnet reproduktionsfysiologi, resident i reproduktion (genomgår europeisk specialistutbildning). Intresseområden: djurhälsofrågor,