Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 893 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet

Genom en ökad kunskap om vägen till ett svenskt lammkött av hög kvalitet ska vi öka konkurrenskraften för svenska lammproducenter och svenskt lammkött. Potential för ökad lammköttsproduktion Svenskt

Värmebehandlad åkerböna och ärt till kalvar

Värmebehandlad åkerböna och ärt till kalvar

Att värmebehandla genom rostning kan vara ett sätt att ytterligare förbättra proteinkvaliteten i våra inhemska baljväxter. Under stallperioden 2017/2018 undersöktes rostningens effekt på tillväxt och

Vägar till lönsamma, attraktiva och växande företag

Vägar till lönsamma, attraktiva och växande företag

Projekt syftade till att finna vägar till växande, lönsamma och attraktiva nötköttsföretag i olika delar av landet. Lönsamhet och tillväxtmöjligheter beräknades dels vid nuvarande ekonomiska

Vägar till en lönsam grovfoder- och betesbaserad nötköttsproduktion

Vägar till en lönsam grovfoder- och betesbaserad nötköttsproduktion

Bakgrund: nötköttsproduktionen brottas med svikande lönsamhet på många områden. Det kan vara prisförhållandet mellan inköpta djur och avräkningspris, arbetskostnader, byggnadskostnader eller

Vitaminers påverkan

Vitaminers påverkan

För att studera växande ungnöts behov av syntetiska vitaminer följde vi 60 stutar från ca 4 månaders ålder och fram till slakt för att se hur hälsa, tillväxt och köttkvalitén påverkas då stutarna

Vitaminer i ekologiskt odlade baljväxter och gräs

Grovfoder är idisslarnas största naturliga vitaminkälla och det kan finnas mycket att tjäna på att optimera vitamininnehållet i grovfodret. Det är främst de fettlösliga vitaminerna A, D och E som

Utrustning för att mäta köttkvalitet

Sedan institutionen fick en professur i köttvetenskap har det funnits ett önskemål om att kunna utföra analyser av egenskaper hos kött i egen regi. Sparbanksstiftelsen Skaraborg har beviljat medel

Utfodring och tillväxt hos rekryteringskvigor i mjölkkobesättningar

På Avdelningen för produktionssjukdomar, SLU Skara, bedrivs KVIGPROJEKTET, där rekryteringskvigorna i 122 mjölkkobesättningar studeras avseende hälsa, skötsel, utfodring och miljö. Anna Hessle,

Utegångsdjur kartläggs med GPS

Kor utrustade med GPS-mottagare i sina halsband ska hjälpa forskarna att förstå hur djur som är ute på vintern utnyttjar landskapet för att få skydd och liggplatser. Resultaten kan klargöra djurens

Uppfödningsmodeller för köttrasstutar

Bakgrund: I Sverige kastrerades under 2008 endast 8,5 procent av köttrastjurarna. Samtidigt var det endast 14 procent av stutar slaktade vid Scan som uppfyllde kravet på märkeskvalitet då många av

Uppfödningsmodeller för köttraskvigor

Uppfödningsmodeller för köttraskvigor

Vad har vi gjort? Köttraskvigor är lämpliga för bete på naturbetesmarker. Vi ville jämföra olika uppfödningsmodeller där köttraskvigor föddes upp med utnyttjande av naturbetesmarker och därefter

Loading…