Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 776 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

Nytt gentest kan visa hästars fertilitet

Variationer i könsutvecklingen som kan orsaka försämrad fertilitet är relativt vanligt hos häst men hittills är lite känt om den genetiska bakgrunden. För att utveckla kunskapen inom området har

En biologisk metod för förbättrad fibernedbrytning av foder till idisslare

Målet med det här projektet är att öka tillgängligheten för ensilagets biomassa för nedbrytning i vommen för att förbättra produktionen hos mjölkkor. Metoden som används kan också vara tillämpbar hos

Animal Science

Våra husdjur är en stor del av vårt samhälle. De förser oss främst med mat och kläder, medan våra sport- och sällskapsdjur ger oss andra fördelar. Vad vi än förväntar oss av våra djur, är det viktigt

Ny bok - Nötkött

Anna Hessle vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har tillsammans med Anna Jamieson gjort en omarbetning av deras tidigare utgivna bok "Nötkött" (tidigare utgiven 2010). Boken vänder sig

Ny bok - Nötkött

Anna Hessle vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har tillsammans med Anna Jamieson gjort en omarbetning av deras tidigare utgivna bok "Nötkött" (tidigare utgiven 2010). Boken vänder sig

Yttranden

Här kan du läsa yttranden från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. 2020 Yttrande om djurvälfärden vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn Yttrande om djurvälfärd vid utsättning av

Dikalvsproduktion på skogsbeten

Allmänningar har historiskt sett använts både för bete med tamboskap och för att hämta ved och virke. I Norge släpper många lantbrukare fortfarande ut sina betesdjur på allmänningarna, samtidigt som

Rödklöver som foder till hussyrsor?

Hussyrsor är ett potentiellt nytt proteinrikt livsmedel. Vi har i en studie undersökt om den svenska hussyrsan kan födas upp på bara rödklöver. Ökad odling av rödklöver för en eventuell framtida

Loading…