Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 233 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:
DSCN7133.JPG

Bedömning mjölkkostallar

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar i höst en kurs i förprövning av byggnader för mjölkkor. Kursen riktar sig mot länsstyrelsens personal och rådgivare. Fakta Tid: 2018-01-23 00:00 - 2018-01-24 00:00 - Ort: Uppsala - Arrangör: ...

garrido_svinbete_300.jpg

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Traditionellt spanskt dehesa-landskap där iberiska frilevande svin äter ekollon på hösten. Foto: Pablo Garrido. I både Sverige och Spanien minskar arealerna av kulturpräglade eklandskap. Kan bättre kunskaper om hur människor värdesätter dessa ...

hoffman2017_omslag300.jpg

Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

Ny rapport om hundars och katters ekonomiska värde. I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på våra hundar och katter har ...

SLU_080509_0008_jgz.jpg

Bidrag till nya hästforskningsprojekt

Ingen hov ingen häst? - En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar är ett av projekten som får bidrag från Stiftelsen hästforskning. Foto: Julio Gonzalez, SLU Tio nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings ...

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar köverhalten i vallen, samt information om vallprognoser. Här kan ni ...

NJV svensk röd boskap 2000 1697.jpg

Röbäcksdalens forskningsladugård

Forskningsladugården huserar ca 120 mölkkor av rasen SRB På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende ...

NJV_arbetet_i_labb_2000_1635.jpg

Forskningslaboratorier

Doktoranderna Joao och Edward och masterstudenten Federica förbereder prover för in situ-analys. Foto: Johanna Wallsten. Laboratorierna är indelade i analyslabb, som finns på campus och ett grov/prepareringslabb som finns på Röbäcksdalen . Institutionen ...

NJV_nytt_nr3_2016.jpg

Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

nytt-blad nr 3 2016 Fakta för alla - Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både forskningsresultat och resultat ...

NJV_publikationer_200_234.jpg

Publikationer vid NJV

Institutionens "wall of fame", med de senaste vetenskapliga publikationerna. Foto: Johanna Wallsten NJV publicerar både vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten. De populärvetenskapliga publiceras dels som korta info-blad kallade "Nytt från ...

JaneMorell1117.jpg

Ny modell för att förutse fruktsamhet hos unga tjurar

Foto: Roselie, Pxabay God förutsägelse av semintjurars fruktsamhet är av stor ekonomisk betydelse inom semin-industrin och för mjölkproducenter. För bästa resultat behövs en tidig bedömning av fertiliteten, helst innan tjuren tas i avel. Forskare ...

SLU_100607_0090_jgz_300.jpg

Genteknik i storskalig ko-avel väcker etiska och praktiska frågor

Avhornade djur ger säkrare arbetsmiljö och minskar risken för skador på djuren. Ett alternativ till avhorning skulle i framtiden kunna vara att med genteknik föra in anlag för kullighet (hornlöshet) i behornade raser. Foto: Julio Gonzalez Genteknik ...

MalinConnysson1117.JPG

Transport och diet påverkar hästens travlopp

Foto: Sara Muhonen Sporthästar transporteras ofta långa sträckor före tävlingar. Lite är känt om vilken effekt detta har på hästarnas ämnesomsättning och prestationsförmåga. En tidigare studie har dock visat att utfodring med vallfoder ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10