Hoppa till huvudinnehåll

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 665 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Svenska travtränare är nöjda med dagens djurskyddskontroller

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans genomfört en studie om hur travtränare upplever djurskyddskontroller. Generellt är travtränarna

utevistelse

Kunskapen om hur ekologiska slaktkycklingars matsmältningsorgan påverkas av att de har möjlighet att vara utomhus är begränsad. Detta kan dock ha betydelse för deras hälsa och hur de bör utfodras. Vi

Olika grovfoders in vivo-smältbarhet

Syftet är att undersöka hur väl proteinet i fodret utnyttjas samt grovfoders och kraftfoders in vivo-smältbarhet genom att utfodra kastrerade baggar, hamlar, vid underhållsnivå. Data från försöken

Bättre djurvälfärd med gemensamma mått

Djur behandlas olika väl i Europas länder. Inom EU-projektet Welfare Quality har SLU-forskare varit med om att utarbeta bedömningskriterier för djurvälfärd, främst för nötkreatur, grisar och fjäderfä

Sensorer för övervakning av betande lamm

Utvecklandet av små och lätta sensorer har möjliggjort att de kan användas på får och lamm. Det är dock viktigt att utvärdera sensorernas tillförlitlighet och användarbarhet på gårdsnivå. Målet med

Uppfödning av korsningsstutar på grovfoder och naturbete

Användning av köttrassemin i mjölkbesättningar kan vara ett sätt att höja värdet på slaktkroppen genom att både slaktkroppstillväxt och formklass förbättras. Effekten av att använda köttras på

Grisbedövning - mer forskning behövs

Det behövs mer forskning kring grisbedövning. Enligt djurskyddslagen ska grisar, precis som andra djur, bedövas vid slakt. Bedövning innebär att djuret görs medvetslöst, så att det inte kan känna

Skillnader i europeisk djurskyddsutbildning kartlagda

Hur djurskydd och djurvälfärd lärs ut till studenter i Europa skiljer sig beroende på var man får sin utbildning, visar en studie som omfattar 98 universitet i 26 länder. Utbildningens utformning kan

Trädföryngring i betade marker

Som en liten del av ett större projekt ( Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-skogsmosaik ) har på Götala nöt- och lammköttscentrum ett antal poppelsticklingar planterats på

Meat Standard Sweden (MSS)

Det befintliga europeiska klassificeringssystemet för slaktkroppar (EUROP) som används i Sverige idag för klassificering av nötkreatur saknar mätetal som fokuserar på köttets ätkvalitet. Svenska

SCAW:s styrgrupp

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan. Styrgruppen består av 5 ordinarie ledamöter från SLU som är meriterade forskare. Till styrgruppen finns även adjungerade ledamöter som är

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Loading…