Hoppa till huvudinnehåll

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 688 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Prisbelönad Science-artikel om tamhästens spridning i USA

Hästen är central för många ursprungsbefolkningar i sydvästra USA och Stora slätterna. Men när och hur hästen blev en del av deras kultur har varit omtvistat. En tvärvetenskaplig artikel om denna

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. Samverkanslektorer att fråga Samverkanslektorernas uppgift är att samverka

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs (ICECDogs) består av intressenter från flera olika länder som arbetar tillsammans för att minimera uppkomna djurskyddsproblem till följd av

Mer om SITES

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring

Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

Minskad förekomst av fotröta hos svenska lamm

Fotröta och smittsam digital dermatit (CODD) är klövsjukdomar hos får som påverkar både djurvälfärd och produktion. År 2009 visade en studie att 5,8 % av slaktlammen hade fotröta och ett

Många möjligheter med DNA-analys

Antalet DNA-analyser som görs på djur i svenska mjölkkobesättningar har ökat kraftigt de senaste åren. Förutom säkrare avelsvärden kan lantbrukarna få information om vilka djur som är bärare av

Tackors parasitsmitta varierar med säsong

Många fårägare undersöker parasitläget hos sina tackor innan de släpps på bete. Djuren avmaskas om smittan är hög, för att minska smittspridning på betet. Hur smittläget påverkas av lamnings- och

Campylobacter från ekologisk kyckling mindre resistenta

Antibiotikaresistens är en stor framtida utmaning. Även om vi i Sverige har en klok och låg antibiotikaanvändning till djur är resistenta bakterier ett växande problem. I stora delar av världen har

Rödsjuka kan ge problem hos värphöns

Rödsjuka är en bakterieorsakad sjukdom som i Sverige främst ses hos värphönsflockar med tillgång till utevistelse. I drabbade flockar är dödligheten mycket hög men i vissa fall märks sjukdomen främst

Inavel hos europeiska röda mjölkraser

Europeiska röda mjölkraser har en viktig roll i livsmedelsproduktionen eftersom de har god hälsa och bra funktionella egenskaper. I ett europeiskt samarbetsprojekt har data för röda mjölkkor från

Loading…