Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 698 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Varm vinter och kall vår . . .

Minusgrader och lite snö syntes i delar av Skåne härom natten, i mitten på maj, samtidigt som gårdar på sociala media stolt lägger ut bilder på första ”huggningen”* av gräs. Om framtiden kan vi inget

Olika framtider för grisarna

Efterfrågan på griskött ökar i världen när många länder reser sig från fattigdom. Samtidigt ökar kraven på klimatsmart köttproduktion. I EU-projektet SusPig skissar vi på två scenarier. Maxad

Egenskaper hos ekologiska kor av olika ras

Inom ekologisk produktion rekommenderas producenter ofta använda lokala raser. Dock saknas vetenskapliga belägg för hur lokala raser fungerar under de förhållanden som råder inom ekologisk

Framtidens foder bygger på kretslopp

Vår forskning handlar om hur vi kan selektera mellan tusentals möjliga mikrober, för att isolera de som lönar sig för en mer detaljerad utvärdering. I nuläget är fiskfoder huvudkandidaten, då

Rädda regnskogen med olja och protein från jäst

Jästprotein och jästolja producerat från cellulosa från trä och halm kan användas som alternativa protein- och fettkällor i fiskfoder. Vattenbruk är en snabbt växande industri och fisk är ett viktigt

Mindre metan med havre i fodret

För ett antal år sedan var havre det vanligaste spannmålsslaget i mjölkkornas foderstat, men nu för tiden är det betydligt vanligare med korn. Dock visar studier att mjölkavkastningen är minst lika

Släktskap mellan fårraser

I detta projekt undersökte vi släktskap och genetisk variation hos fem svenska fårraser; Gutefår, Gotlandsfår, Klövsjöfår, Dalapälsfår och Fjällnäsfår. Vi undersökte DNA-variationen på 600 000

Uppfödning av korsningsstutar på grovfoder och naturbete

Användning av köttrassemin i mjölkbesättningar kan vara ett sätt att höja värdet på slaktkroppen genom att både slaktkroppstillväxt och formklass förbättras. Effekten av att använda köttras på

God ekonomi med mjölkraskorsning

Intresset för korsning mellan mjölkraser ökar i Sverige, vilket ökar behovet för mer kunskap rörande korsningsavel – särskilt om dess ekonomiska konsekvenser. I denna studie simulerades

Fullfoder till grisar

Att ge ensilage till grisar kan höja djurvälfärden, eftersom det ger mer av födosöksbeteende och mindre av skadliga beteenden mellan grisarna i boxen. Utfodringen kräver dock mycket arbete och ofta

Mer material om slakt och avlivning

Mer material om slakt och avlivning

SCAW´s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för

avd Bio

I vår bioinformatiska forskning kombinerar vi datavetenskap, statistik, matematik och ingenjörsvetenskap för att analysera och tolka biologiska data. Bioinformatiken är avgörande för analyser av data

Loading…