Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 404 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:
Om SLUs vetenskapliga råd

Om SLUs vetenskapliga råd

Läs mer om rådet: Instruktion för SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd Artikel i JP Infonet om SLU:s vetenskapliga råd, Lotta Berg, 2018

KvanTG

KvanTG

Kvantitativ Genetik & Tillämpad Genetik andrus.kangro@slu.se Forskning vid avdelningen för kvantitativ genetik Forskning vid avdelningen för tillämpad genetik Kvantitativ genetik innebär

avd QG

Kvantitativ genetik innebär genetiska analyser och tolkning av data för så kallade komplexa egenskaper. De flesta egenskaper som är viktiga för husdjur är just komplexa egenskaper, där ett stort

avd TG

Forskningen i tillämpad genetik handlar om hur vi genom avel kan förbättra egenskaper såsom produktion, prestation, hälsa, fruktsamhet och temperament i husdjurspopulationer. Vi forskar både om

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan

Tidigare utbildningar

Här samlar vi information om de utbildningar och seminarium som vi har haft tidigare.

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan

VästraGötaland

Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara fortsätter sitt nära samarbete och gör nu en gemensam satsning på tre strategiskt viktiga områden för ett hållbart

Synpunkter på e-tjänster

Synpunkter på e-tjänster

Lämna dina synpunkter på Jordbruksverkets e-tjänster.