Mer material om slakt och avlivning

Senast ändrad: 05 maj 2022

SCAW:s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här kan du läsa SCAW:s rapport Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.  

Svenska föreskrifter om slakt och annan avlivning

Den senaste versionen av de svenska bestämmelserna om slakt och avlivning hittar du här

EU-material

I vissa fall finns strängare nationella bestämmelser än i EU. Om svenska bestämmelser är strängare, är det dessa som gäller i Sverige. EU-materialet nedan ska därför ses som riktlinjer.   

Vägledningar för djurtransporter

EU-kommissionens material för djurvälfärd under transporter.

En serie videofilmer om djurvälfärd under transport tas nu fram av EU-kommissionen. Filmerna visas på Youtube, se länkar nedan:

Good and Better practices in Cattle Transport

Good and Better practices in Pig Transport

Good and Better practices in Sheep Transport

Good and Better practices in Horse Transport

 

Djurskydd vid slakt

EU-dokument – vägledningar för god praxis, djurskydd vid slakt

Faktablad om djurhantering vid slakt och avlivning (faktabladen finns på flera språk)

Faktafilm om djurhantering vid slakt och avlivning (undertexterna finns på flera språk)

Review of pig welfare in slaughterhouses.pdf

EU-material om avlivning

Review on euthanasia of suckling piglets on farm

Mer material

SLU efterlyser mer forskning om grisbedövning. SLU-nyhet 15 december 2017

Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier. Artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning, nummer 6, 2013.

Djurskyddsansvariga på slakterier. Broschyr, EU-kommissionen, 2012.

Stöddokument för hantering av djur vid trafikolyckor.

Hur man i samband med slakt genomför kontroller av att djuret är dött. 

 

                     

 


Kontaktinformation