Sveriges lantbruksuniversitet

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 154 sidor som är taggade med Kemi:

Livsmedelprogrammet (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Livsmedelsprogrammet. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som

Al katjonbytare

Al katjonbytare

Metoden syftar till att uppskatta halten reaktivt aluminium (ofta benämnt labilt), vilket omfattar de aluminiumformer som anses vara de giftigaste. Dessa former utgörs i de flesta naturvatten framför

Al syralösligt

Al syralösligt

Provet surgörs varefter aluminium kvantifieras kolorimetriskt. Ingen upphettning av provet görs. Metoden mäter huvuddelen av löst aluminium, men blott lite av aluminium bundet i t. ex.

Al med AES

Al med AES

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. Läs mer

Fe och Mn med AES

Fe och Mn med AES

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare

Sr med AES

Sr med AES

Läs mer om strontium på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare mätmetod

Metaller med ICP-MS

Metaller med ICP-MS

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse . Kända problem i databaserna Metallanalyserna sker i dagsläget

Metaller fasta prov

Metaller fasta prov

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre metaller i fasta prov! Tidigare mätmetoder 2007 09 - 2010 Metod: ICP-MS, f.d. SS 02 81 83, ELAN DRC-e

Hg i fasta prov

Hg i fasta prov

Analys med kallförångnings-atomabsorptionsspektroskopi, CV-AAS Se information om kvicksilver på Wikipedia Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre kvicksilver i fasta prov! Nuvarande

Wiebke Dürig Disp

Wiebke Dürig Disp

Wide-scope screening for contaminants of emerging concern in archived biota: Method development, suspect prioritisation, and non-target screening in a novel identification tool

Wiebke Dürig Disp

Wiebke Dürig Disp

Wide-scope screening for contaminants of emerging concern in archived biota: Method development, suspect prioritisation, and non-target screening in a novel identification tool

Lars Sonesten

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra kust- och

Loading…