Sveriges lantbruksuniversitet

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 143 sidor som är taggade med Kemi:
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208). Vi analyserar många olika typer

Björn Eriksson

Björn Eriksson

bjen0002 Doktorand inom kemisk ekologi Projekt: Substratdynamik och ekologiska anpassningar som nyckelfaktorer i bevarandet av skogsbioidiversitet Inom projekter arbetar jag med att utveckla nya

Daniel Lundberg

Daniel Lundberg

daniellu En strukturkemist med ett besynnerligt intresse för det periodiska systemet. Jag har forskat sedan 2001, men har nog varit kemist längre än så. Forskningsmässigt är mina höjdpunkter del av

Data från analyser av bekämpningsmedel

Data från analyser av bekämpningsmedel

Data från analyser av  bekämpningsmedel bodil.lindstrom@slu.se För mer information, kontakta Jenny Kreuger Data från analyser av bekämpningsmedel Nedan finns länkar till sidor med data från

Verksamhet Giftfri miljö

Program Giftfri miljö ska bidra till att ge en helhetsbild av miljötillståndet i Sverige när det gäller förekomst och effekter av skadliga ämnen, aktuella i svenskt miljöarbete. Verksamheten ska även

Sebastian Larsson Herrera

Sebastian Larsson Herrera

sera0002 I min forskning som doktorandstudent fokuserar jag främst på två olika system; (1) Borrflugor (Tephritidaee), en allvarlig tropisk skadegörare på frukt, (2) Vinskottvecklare (Lobesia

Gustav Nestor

Gustav Nestor

gnestor Postdoktor i organisk kemi vid Institutionen för molekylära vetenskaper Gustav Nestor disputerade 2014 vid SLU med avhandlingen ”Carbohydrate and metabonomic studies by NMR spectroscopy”.

Ig Nobel-pris till SLU-ledd forskning om bananflugor

Vid en ceremoni på Harvard University igår fick forskare från SLU ta emot 2018 års Ig Nobel-pris i biologi. Priset delas ut för en studie som visar att en tränad vinkännare kan urskilja doften av en

Riskbedömning växtskyddsmedel

I miljöövervakningen av ytvatten hittas återkommande ett antal växtskyddsmedel i halter över sina respektive riktvärden. Men det finns olika bilder av nivån på problemet. Risken för att

Ig Nobel-pris till SLU-ledd forskning om bananflugor

Vid en ceremoni på Harvard University igår fick forskare från SLU ta emot 2018 års Ig Nobel-pris i biologi. Priset delas ut för en studie som visar att en tränad vinkännare kan urskilja doften av en