Sveriges lantbruksuniversitet

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 149 sidor som är taggade med Kemi:
Disp Marguerite Mukangango

Disp Marguerite Mukangango

Potential of Acacia angustissima, Mimosa scabrella and Leucaena pallida in agroforestry systems on Rwandan Ferralsols maisam.ali@slu.se Marguerite Mukangango försvarar sin avhandling den 07 juni

Disp Marguerite Mukangango

Disp Marguerite Mukangango

Potential of Acacia angustissima, Mimosa scabrella and Leucaena pallida in agroforestry systems on Rwandan Ferralsols maisam.ali@slu.se Marguerite Mukangango försvarar sin avhandling den 07 juni

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Disp Frida Wende

Disp Frida Wende

Structural Studies on Hyaluronan Hydrogels maisam.ali@slu.se Frida Wende försvarar sin avhandling den 17 Maj 2019. Alla intresserade är välkomna att närvara. Lennart Kennes sal ,BioCentrum

Disp Frida Wende

Disp Frida Wende

Structural Studies on Hyaluronan Hydrogels maisam.ali@slu.se Frida Wende försvarar sin avhandling den 17 Maj 2019. Alla intresserade är välkomna att närvara. Lennart Kennes sal ,BioCentrum

Disp Ning Yuan

Disp Ning Yuan

Unveiling Catalytic Species in Suspension/Solution-Based Reactions by In Situ X-Ray Absorption Spectroscopy - Evolution of Palladium and Ruthenium Species johanna.nilsson@slu.se Ning Yuan försvarar

Disp Ning Yuan

Disp Ning Yuan

Unveiling Catalytic Species in Suspension/Solution-Based Reactions by In Situ X-Ray Absorption Spectroscopy - Evolution of Palladium and Ruthenium Species johanna.nilsson@slu.se Ning Yuan försvarar

Arkiv mätosäkerheter

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

COD

COD

Kända problem i databaserna Från och med januari 2019 rapporteras resultaten som COD Mn d.v.s. i mg O/l. Fram till och med december 2018 angvas endast permanganattal i våra databaser. Omräkning

Volfram

Volfram

Volframhalten i vatten mäts med samma analysmetod som övriga metaller med ICP-MS, men vår analys är inte ackrediterad. För mer information kring analysmetoden se vidare under Metaller i vatten med

Fosfat

Fosfat

Läs mer om fosfor och fosfat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Prov med halt under rapporteringsgränsen på Gallery-instrumentet (4 µg/l), utom prov beställda av institutionen för