Sveriges lantbruksuniversitet

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 144 sidor som är taggade med Kemi:
Data bekämpningsmedel

Data bekämpningsmedel

Data från analyser av  bekämpningsmedel bodil.lindstrom@slu.se För mer information, kontakta Jenny Kreuger Data om bekämpningsmedel Nedan finns länkar till sidor med analysdata samt

Disp Hanna E Röhnisch

Disp Hanna E Röhnisch

Automated Quantification of Plasma Metabolites by NMR to Study Prostate Cancer Risk Biomarkers. johanna.nilsson@slu.se Hanna E. Röhnisch försvarar sin avhandling Automated Quantification of Plasma

Disp Hanna E Röhnisch

Disp Hanna E Röhnisch

Automated Quantification of Plasma Metabolites by NMR to Study Prostate Cancer Risk Biomarkers. johanna.nilsson@slu.se Hanna E. Röhnisch försvarar sin avhandling Automated Quantification of Plasma

Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Lars Sonesten

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se sonesten Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Användning av bekämpningsmedel

Här kommer det så småningom finnas data över lantbrukarnas användning av bekämpningsmedel i respektive typområde, sammanställt som total använd mängd (kg), total areal (hektar) och genomsnittlig dos

Mikael Gudmundsson

Mikael Gudmundsson

mikaelg 1 Karkehabadi, S. et al. Structural studies of a glycoside hydrolase family 3 beta-glucosidase from the model fungus Neurospora crassa. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun 74, 787-796, doi

Bekämpningsmedel i ytvatten

Resultaten från ytvattenproverna som samlas in i typområdena och åarna inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel finns delvis i en databas hos datavärden och delvis i en fil. På den

Giftfri miljö

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

NO23-N

NO23-N

Läs mer om nitrit och nitrat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Verifiering av återgång från Gallery till Autoanalyser III Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod (diskret

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och