Arkiv mätosäkerheter

Senast ändrad: 01 april 2019

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017.

För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys

Information om tidigare mätosäkerheter finns i pappersform hos Ingrid Nygren

Metodförteckning

Aktuella ackrediterade vattenanalysmetoder (20190314) 

Arkiv