Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatforskning

Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå. Detta innefattar allt från studiet av mikroklimatet på till exempel en vägsträcka för att minska väghalka till globala klimatförändringar. En central fråga för dagens klimatforskning är att klarlägga hur stor del av den globala klimatförändring som orsakas av mänsklig aktivitet.


Det finns 104 sidor som är taggade med Klimatforskning:
Doktorand från institutionen försteförfattare på accepterad artikel i välansedd tidskrift

Doktorand från institutionen försteförfattare på accepterad artikel i välansedd tidskrift

Om effekten på ekosystemfunktioner av ökad bekämpningsmedel- och växtnäringsanvändning i ett framtida, intensivt jordbruk Doktoranden Alexander Feckler och handledarna Mirco Bundschuh och Willem Goedkoop, alla från vatten och miljöinstitutionen, ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

BT på Instagram

BT på Instagram

BT:s hela Instagramsida - klicka här... Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Under toppmötet Uppsala Health Summit om infektionssjukdomar träffas experter och beslutsfattare från ministerier, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan minska risken för allvarliga utbrott av infektionssjukdomar. ...

renkavle-ograsforskning.jpg

Ogräsbiologi och ogräsreglering

Renkavle - en art som kan vara ett besvärligt ogräs. Foto: Lars Andersson Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka ...

Foto: SLU

I kärnkraftens kylvatten anas framtidens Östersjö

Övervakningen av de varma kylvattenplymerna utanför de svenska kärnkraftverken, bland annat i Forsmark, skapar unika möjlighet att spana in i framtiden. Foto: SLU. Välkommen till kylvattenrecipienten - det kustvattenområde som påverkas av ett ...

nere_fruit_lw300.jpg

Internationell klimatpolitik som flyttar ansvaret till fattiga kvinnor

Två kvinnor i Burkina Faso som hjälper varandra att klättra upp i ett néré-träd (Parkia biglobosa) för att plocka frukt. Foto: Lisa Westholm Ett uttalat mål i den klimatpolitik som ska motverka avskogning i tropikerna (REDD+) är att den också ...

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. Kontakt Fiskforskning Utbildning ...

Pernilla Löfvenius mäter metanavgivning från Degerö stormyr. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

De naturliga myrarna - kolfälla eller kolkälla?

Försökstekniker Pernilla Löfvenius mäter metanavgivning från Degerö stormyr. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Under nästan tjugo år har SLU mätt den totala kol- och växthusgasbalansen på Degerö Stormyr i Västerbotten. Ett fokus ...

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson

Näringsutarmning ett okänt problem

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson, SLU Övergödning, när ett överskott av näringsämnen leder till för hög produktion av växtplankton, är ett välkänt begrepp. Att det samtidigt pågår en näringsutarmning av vissa sjöar och vattendrag, så ...

Katharina Meurer

Katharina H. E. Meurer

För mer information om Katharina, gå till den engelska sidan. Läs mer om: Klimatforskning Jordbruksvetenskap Markvetenskap Institutionen för ekologi Kontaktinformation Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi Telefon: ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9