Hoppa till huvudinnehåll

Klimatforskning

Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå. Detta innefattar allt från studiet av mikroklimatet på till exempel en vägsträcka för att minska väghalka till globala klimatförändringar. En central fråga för dagens klimatforskning är att klarlägga hur stor del av den globala klimatförändring som orsakas av mänsklig aktivitet.


Det finns 167 sidor som är taggade med Klimatforskning:

Hotade snöklädda toppar mitt i vardagstrafiken

SLU-forskaren Gerard Rocher Ros och konstnären Eva Marklund har samarbetat kring ett konstverk som visar hur bergens snötäcken påverkas av klimatförändringarna. Konstverket påminner om hur människan

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi. Vi håller flera kurser inom SLU:s grundutbildning och

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Våra nyhetsbrev

SLU Vattenforum skickar ut nyhetsbrev två gånger per år. Här nedan hittar du våra tidigare utskick. Det första kom på hösten 2020. SLU Vattenforums nyhetsbrev våren 2022 . Vi rapporterar om ett nytt

Störst ökning av kolinlagring på mjölkgårdar

En ökning av markens organiska kol är viktig för att motverka klimatförändringen. En kartläggning av kolinlagringen för olika produktionsgrenar i Sverige visar att markens kolhalt har ökat allra mest

Extremväderprojketet

Konsekvenserna av extremt väder på vår mjölkproduktion - Forskning undersöker hur mjölkproducenter kan förbereda & förebygga negativa effekter av extremt väder Under den extrema värmen under sommaren

Skogspatologi

I skogspatologigruppen arbetar vi med grund- och tillämpad forskning relaterad till biologi, ekologi och epidemier av svampar som orsakar sjukdomar på träd i städer och i skog. Vårt mål är att skapa

Disp Maria Hellman

Microbial communities and nitrogen cycling functions in barrier systems for treatment of nitrogen polluted water charlotta.eriksson@slu.se Maria Hellman försvarar sin avhandling "Microbial

Scifest

anna.lundmark@slu.se

Disp Jenny Nilsson

Climate-induced food-web and community changes in Swedish subarctic lakes charlotta.eriksson@slu.se Jenny Nilsson försvarar sin avhandling " Climate-induced food-web and community changes in

Loading…