Hoppa till huvudinnehåll

Klimatforskning

Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå. Detta innefattar allt från studiet av mikroklimatet på till exempel en vägsträcka för att minska väghalka till globala klimatförändringar. En central fråga för dagens klimatforskning är att klarlägga hur stor del av den globala klimatförändring som orsakas av mänsklig aktivitet.


Det finns 242 sidor som är taggade med Klimatforskning:

Global studie visar hur växthusgas från jordbruksmarker beror på pH

Lustgas är en mycket stark växthusgas som bildas när mikroorganismer omvandlar kväve, framför allt i jordbruksmark. I en omfattande global forskningsstudie undersöktes hur markens pH påverkar

Klimatsamtal över disciplingränserna

Forskarrollen, aktivism och transformativ vetenskap är några av de ämnen som diskuteras i Climate Conversations vid SLU - en webbinarieserie för SLU:s personal för att öka den vetenskapliga dialogen

Skog och klimat

Vi forskar, undervisar och tar fram beslutsunderlag kring lösningar på hur skogen klarar klimatförändringarna.

Mälarseminariet 2024

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium.

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Kandidatarbete 15 hp

Vill du jobba med marinbiologi, marinekologi, sötvattensbiologi eller hållbar utveckling? Genom ditt ex-jobb hos oss gör du en insats för Östersjön, Västerhavet eller för våra sjöar och rinnande

Masterarbeten 30/60 hp

Gå till den engelska sidan genom att välja språket engelska uppe i menyn. Letar du efter ett projekt för ditt kandidatarbete (15 hp), då ska du gå till den här sidan !

Utbildningspaket (masternivå)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa en termins utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar

Utbildning

Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi.

Forest Ecology and Sustainable Management

Programinformation For more information Contact  Vill du studera Forest Management, förankrat i ekologiska principer och fokuserat på hållbarhet mitt i den globala klimatförändringen? Då är detta

Grundläggande utbildning skogens ekologi och skötsel

Contact Gå med i rörelsen och bli expert på skog - ta ditt första steg HÄR. Med ett förstklassigt team av experter kan vi hjälpa dig att leva din passion, från tanke till praktik, för att skapa en

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlag.

Loading…