Masterarbeten 30/60 hp

Senast ändrad: 10 juni 2024
Sillstim

Här hittar du mer information om examensarbeten och självständiga arbeten i biologi, miljövetenskap och hållbar utveckling vid institutionen för akvatiska resurser.

Gå till den engelska sidan genom att välja språket engelska uppe i menyn till höger.

Letar du efter ett projekt för ditt kandidatarbete (15 hp), då ska du gå till den här sidan.


Kontaktinformation