Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi. Vi håller flera kurser inom SLU:s grundutbildning och ger forskarutbildning i miljöanalys och i biologi med inriktning ekologi.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Är du intresserad av miljö-och hållbarhetsfrågor och vill lära dig mer om hur vi bevarar och nyttjar våra hav, sjöar och vattendrag?

Vår grundnivåkurs ”Where have all the fishes gone? Sustainability perspectives on contemporary fisheries” ger en bred överblick kring dagens och framtidens utmaningar för ett hållbart fiske.

Vi ger två kurser på avancerad nivå: ”Ekologi för fiskevård” och ”Principer för fiskerivetenskap”. Läser du dem som ett paket och kompletterar med ett självständigt arbete (exjobb) får du ett helt läsårs studier. Kurserna kan tillgodoräknas i en magister- eller masterexamen.

Publicerad: 12 december 2022 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se
Loading…