Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi. Våra kurser får höga betyg av studenterna och vi håller flera kurser inom SLU:s grundutbildning och ger forskarutbildning i miljöanalys och i biologi med inriktning ekologi.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Är du intresserad av miljö-och hållbarhetsfrågor och vill lära dig mer om hur vi bevarar och nyttjar våra hav, sjöar och vattendrag?

Vår grundnivåkurs ”Where have all the fishes gone? Sustainability perspectives on contemporary fisheries” ger en bred överblick kring dagens och framtidens utmaningar för ett hållbart fiske.

Vi ger två kurser på avancerad nivå: ”Ekologi för fiskevård” och ”Principer för fiskerivetenskap”. Läser du dem som ett paket och kompletterar med ett självständigt arbete (exjobb) får du ett helt läsårs studier. Kurserna kan tillgodoräknas i en magister- eller masterexamen.

Forskarutbildning

Som doktorand hos oss arbetar du i pågående forskningsprojekt ledda av ledande experter inom fisk- och fiskeribiologi, och du är del av en dynamisk och internationell forskarmiljö.

Lärare och studenter vid svarta tavlan

Kurser i provfiske

Provfiske räknas som djurförsök och kräver godkänd utbildning. Institutionen erbjuder kurser i försöksdjursvetenskap – provfiske i bl.a. elfiske, nätprovfiske och trålning med hydroakustik.

Elfiske i vattendrag

Kurs i fiskmärkning

Våra kurser i fiskmärkning genomförs vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. De riktar sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner och andra som behöver märka fisk i sin verksamhet.

Märkning av laxfisk
Publicerad: 14 maj 2024 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se
Loading…