Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 145 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i januari 2019. Utbildningen är nationell och genomförs under två vinterhalvår 2019 - 2020. Kursen går på distans med möten förlagda till olika orter i

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd i Sverige (NPC Sweden) är ansluten till den Internationella kommissionen för popplar och andra snabbväxande trädslag (IPC). IPC är en del av FAO och

Publikationer

Publikationer vid skoglig resurshushållning Publikationer vid institutionen för skoglig resurshushållning emma.sandstrom@slu.se Här visas en sammanställning av dom 400 senaste publikationerna vid

Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar även till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s

Publikationer

Här hittar du all vetenskaplig publicering producerad vid institutionen för stad och land. Publikationer om agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation, biologisk

Uppdrag landsbygd

Uppdrag landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att stärka forskningen kring landsbygderna.

Samverkan

Vid institutionen för stad och land ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och

Landsbygdsutveckling

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - i projekt och publikationer.

Forskning

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning.

Utbildning

Institutionen ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi har ansvaret för kurserna i sju utbildningsprogram på grund- och

JUSTNORTH

JUSTNORTH är ett EU-projekt inom Horizon 2020 som undersöker social, ekonomisk och ekologisk rättvisa inom det arktiska området. Fallstudie 18 är en del av projektets arbetsgrupp 4, om rättvisa i

Loading…