Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 148 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Smedjeveckan igång

Praktiska tips och uppmuntran till att tänka i nya banor för att bidra till att vi får en jord där människor och djur mår bra, går som en röd tråd genom Smedjeveckans aktiviteter. Skara kommuns

Omtvistade skogar

Projektet sätter människorna i skogen i fokus och frågar hur en rättvis och hållbar klimatomställning kan ske på platser där konflikten om vad skogsmarken ska bidra till både är komplicerad och

Självförvaltning

I projektet studeras perioden mellan 1550 och 1780 och lyfter fram tre sammanvävda, och tidigare försummade, perspektiv nämligen självförvaltning, ekologi och den storskaliga rennäringens betydelse,

Frukt- och grönsaksåret 2021

FN har utropat 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruit and Vegetables #IYFV). Syftet är att lyfta hälsofördelarna med att äta mer frukt och grönsaker

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Råvaru- och energiförsörjning

Vi forskar kring hur det går att säkerställa en hållbar produktion av dessa resurser. Vi studerar både de stora systemen, hur en hel gård kan använda enbart förnybara resurser, och hur enskilda

Medel för landsbygdsforskning

Regeringen har sedan 2019 gett SLU i uppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning om landsbygder och regional

Uppdrag landsbygd

Uppdrag landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att stärka forskningen kring landsbygderna.

Mat och klimat

Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20–30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Hur kan vi producera och konsumera mat på ett mer klimatsmart sätt?

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd i Sverige (NPC Sweden) är ansluten till den Internationella kommissionen för popplar och andra snabbväxande trädslag (IPC). IPC är en del av FAO och

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Välkommen till Smedjeveckan

geap3

GEAP3 (Genome Editing and Agricultural Policy, Practice, and Public Perceptions) is an international social science research consortium that explores how key developments in gene editing are framed

Loading…