Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 167 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Prenumerera

Vårt uppdrag är att främja samverkan och skapa nätverk. Vi har två olika nätverk. Ett riktar sig till dig som forskar inom landsbygds- och regional utveckling. Det andra riktar sig mot yrkesverksamma

Uppdrag landsbygd

Uppdrag landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att stärka forskningen kring landsbygderna.

Forskning

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning.

Omtvistade skogar

Projektet sätter människorna i skogen i fokus och frågar hur en rättvis och hållbar klimatomställning kan ske på platser där konflikten om vad skogsmarken ska bidra till både är komplicerad och

JUSTNORTH

JUSTNORTH är ett EU-projekt inom Horizon 2020 som undersökte social, ekonomisk och ekologisk rättvisa inom det arktiska området. Fallstudie 18 var en del av projektets arbetsgrupp 4, om rättvisa i

Forskningsmedel

Sedan 2019 har fyra utlysningar gjorts inom ramen för Uppdrag landsbygd. Syftet med utlysningarna har varit att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings

Kommissionens styrelse och årsmöten

NPC:s styrelse ska representera såväl myndighetsutövning som forskning, praktisk odling och råvaruanvändning. Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst

Forskarkonferenser

Vartannat år anordnar Uppdrag landsbygd den nationella forskarkonferensen ”Landsbygder och regioner i omställning”. Den första konferensen arrangerades tillsammans med Nordregio och hölls i november

Mer naturbetesmarker

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid

Mer naturbetesmarker

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid

Publikationer

Populärvetenskapliga publikationer 2024 Christersson, et al . En bildrepportage från Vombsjösänkans pil- och poppelpark . 2023 Christersson, Lars. Kompletteringsskogsbruk : ett led i

Loading…