Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 169 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Publikationer

Nedan visas de senaste publikationerna från institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Använd knappen så hittar du till SLUpub och SRH:s fullständiga

Smallholder poultry farming

Det här projektet undersöker hur småskalig hönsuppfödning kan förbättra hushållens livsmedelstrygghet på landsbygden och främja jämställdhet mellan könen i Rwanda. Läs mer på den engelska projektsidan

Land conflicts movie

Med ett politiskt, ekonomiskt och epistemiskt rättviseperspektiv utforskar det här projektet konflikter mellan bönder och pastoralister i Kigoma, Tanzania i samarbete med lokalsamhället genom att

Goat power

Goat power är ett projekt som kritiskt utvärderar antagandet att gethållningsprogram i Zambia bidrar till kvinnliga bönders självbestämmande och egemakt. Läs mer på den engelska projektsidan.

Att tänka bortom REDD

Forskningsprojektet behandlade småbrukares motivation och praktiker för att kollektivt förvalta ekosystemtjänster och hur detta kan bidra till att bevara skog, säkerställa lokala ekosystemtjänster

Multikulturellt åldrande

Forskare vid SLU och Mälardalens högskola utför en jämförande studie mellan Sverige och Indien i syfte att ta fram en ny arbetsmodell för vårdpersonalens arbete med aktivt åldrande. Projektet

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter? Bakgrund Viljan att verka för ett holistiskt livsmedelsystem,

Vad gör vi

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder, öka samverkan mellan aktörer som bedriver landsbygds- och regionalforskning samt stödja spridning och

FAML

Studien kommer att ge värdefulla insikter om hur unga kan delta i beslutsprocesser om vattenresursstyrning för att säkerställa rättvisa agrara framtidsperspektiv i Nepal. Hållbar och effektiv

Nordic Ruralities: Nordisk konferens för landsbygds- och regionalforskare

ida.gustafsson@slu.se I december ska SLU och avdelningen för Landsbygdsutveckling stå värd för den nordiska forskarkonferensen Nordic Ruralities. Konferens byter värdskap mellan de nordiska länderna

Vi står värd för Nordisk forskarkonferens

I december står SLU och avdelningen för Landsbygdsutveckling värd för den nordiska forskarkonferensen Nordic Ruralities. Konferens byter värdskap mellan de nordiska länderna från år till år. Nu har

Vår femte utlysning av samverksansmedel

Det var ett stort söktryck för 2024 års utlysning. Totalt inkom 17 ansökningar varav 10 projekt beviljades medel. Tillsammans fick dessa 10 projekt dela på drygt 1,2 miljoner kronor. Vi önskar er

Loading…