Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 382 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Skogsresursanvändning

Projektet studerar vilken roll skogsbruksstrategier har i främjandet av en säker, hållbar försörjning i det läge som nuvarande störningar har skapat. Bakgrund I många låglöneländer har landsbygden

Agri4D 2021 Save the date!

Agri4D 2021 Save the date!

Save the date! Agri4D 2021 malin.planting@slu.se Join us for three days of dynamic conversations at the digital Agri4D conference 2021 to advance agriculture research for development. Every two

Skogsbaserad resiliens

Detta projektet studerar skogarnas roll i att bidra till försörjningstryggheten i en tid av extraordinär kris för att identifiera policymekanismer som kan hjälpa bygga säkrare och mer hållbara system

Linus Rosén disp

Linus Rosén disp

At the limits of state governance : territory, property and state making in Lenje Chiefdom, rural Zambia eva.andersson.bjorkman@slu.se Linus Rosén försvarar sin avhandling "At the limits of state

Råvaru- och energiförsörjning

Vi forskar kring hur det går att säkerställa en hållbar produktion av dessa resurser. Vi studerar både de stora systemen, hur en hel gård kan använda enbart förnybara resurser, och hur enskilda

Gårdens system

Moderna jordbruksmaskiner som traktorer och skördetröskor är en förutsättning för ett effektivt jordbruk. Genom att en maskin kan utföra vad som tidigare krävde många långa arbetsdagar har många

sekundar-skog

Projektet undersöker hur framtidens skogslandskap ser ut. Vem kommer att få använda skogen och hur ska den användas? Detta i skogens gränsland -- i den peruanska delen av Amazonas. Bakgrund En av

Förkonferens-panel SLIP 2021

Förkonferens-panel SLIP 2021

Förskonferens-panal: Skogliga landsbygdsstudier – Intersektionella perspektiv elias.andersson@slu.se Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog och den utgör, både som plats, naturresurs

Lära från skogsbränder

En analys av hur skogsbränder på olika sätt påverkar välmåendet hos lokalsamhällen genom tre fallstudier i Sverige, Spanien och Chile. Bakgrund Under Januari 2020 följde världen skräckslaget hur

Basinkomst

Lärdomar från barnbidragets effekter på landsbygdsbefolkningens försörjning i Sydafrika Bakgrund Många av världens fattiga bor på landsbygden i Afrika söder om Sahara, där olika insatser för

Komplexa småbrukarlandskap

Forskningsprojekt studerar resiliens hos småbrukare i Nepal och utvecklar en ny forskningsmetod. Hur kan vi bättre förstå komplexa småbrukarlandskap? Och drabbas alla lika i en by då

Komplexa småbrukarlandskap

Forskningsprojekt studerar resiliens hos småbrukare i Nepal och utvecklar en ny forskningsmetod. Hur kan vi bättre förstå komplexa småbrukarlandskap? Och drabbas alla lika i en by då

Loading…