Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 312 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 300 hp

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 300 hp höstterminen 2016 eller senare. Agronom -landsbygdsutveckling är från och med ht 2016 omarbetat och

Agronom landsbygdsutveckling - konflikthantering - politik - utveckling - globalisering

Brysselkål eller bara Bryssel? Dina lokala, regionala och globala möjligheter i yrkeslivet är gränslösa när du läst och fördjupat dig i landsbygdsutveckling på SLU. Det här är en utbildning som

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? CTA Rural development Det

Självförvaltning

I projektet studeras perioden mellan 1550 och 1780 och lyfter fram tre sammanvävda, och tidigare försummade, perspektiv nämligen självförvaltning, ekologi och den storskaliga rennäringens betydelse,

Småbönders hantering

Forskningsprojektet handlar om vad resiliens innebär för småskaliga bönder som lever på bergssidorna i den så kallade Mid-Hill-regionen i Nepal. Undersökningen gäller vilka strategier och praktiker

Marknadsdriven beskogning

Det 3 åriga projektet är multidisciplinärt och studierna äger rum i ett område i Etiopien där bönderna i stor omfattning beskogar åkermark med snabbväxande träd på grund av stor efterfrågan på virke.

Levande landsbygd

Syftet är att utveckla ny kunskap om interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och den specifika landsbygden, som sätter sin prägel på det entreprenörskap som kan utvecklas där. (Samarbete

Styrning av framtider

Hur kan nya, rättvisa och inkluderande konfliktlösningsmekanismer rörande skog och vattenresurser utformas för att skapa resiliens inför förestående klimatförändringar? Projektet bryter ny mark genom

Revitalisering

Genom en undersökning av lantbrukarförvaltade bevattningssystem i Nepal frågar jag: (1) Hur förändras lokalt förvaltade bevattningssystem till följd av utflyttningen av män? (2) Hur öppnar förändrade

Kassava

Vad händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur påverkas familjen och vem

Markrofferi

Projekt undersöker i vilken utsträckning landgrabbing av jordbruksmark kan kopplas till mer omfattande konflikter över styrelsesätt, maktrelationer och identiteter. Undersökningen genomförs i Ungern

Förbättrad sjukdomskontroll

Syftet med projektet är att studera hur redan välkända kontrollmetoder för afrikansk svinpest effektivt och hållbart kan genomföras i praktiken i de lokala sammanhangen, genom att fördjupa kunskapen