Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 274 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Agronom landsbygdsutveckling - konflikthantering - politik - utveckling - globalisering

Brysselkål eller bara Bryssel? Dina lokala, regionala och globala möjligheter i yrkeslivet är gränslösa när du läst och fördjupat dig i landsbygdsutveckling på SLU. Det här är en utbildning som

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018 vanja.sandgren@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara, alltid sista veckan i september. Vissa möten är för inbjudna inom

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018 vanja.sandgren@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara, alltid sista veckan i september. Vissa möten är för inbjudna inom

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018 vanja.sandgren@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara, alltid sista veckan i september. Vissa möten är för inbjudna inom

Rapport från seminarier om landskapsrestaurering på global nivå

SLU Global-temat "Restoration of degraded rural landscapes" bjöd in Dr. Lars Laestadius, en SLU-alumn, för att hålla två seminarier om landskapsrestaurering global nivå. Ett vid SLU i Umeå och ett i

Ett restaureringsprojekt av regnskog på Borneo visar sig vara tillflykt till hotade elefanter

I degraderad regnskog i Borneo har några områden framgångsrikt rehabiliterats i INIKEA-restaureringsprojektet, lett av SLU*, IKEA och Sabah Foundation. I ett pilotprojekt söker SLU-forskaren Navinder

Do you have innovative solutions to social challenges?

Har du nya idéer som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Vill du i bred samverkan utveckla nya lösningar med internationell lyskraft? Läs mer om Vinnovas nya utlysning

Ett restaureringsprojekt av regnskog på Borneo visar sig vara tillflykt till hotade elefanter

I degraderad regnskog i Borneo har några områden framgångsrikt rehabiliterats i INIKEA-restaureringsprojektet, lett av SLU*, IKEA och Sabah Foundation. I ett pilotprojekt söker SLU-forskaren Navinder

The State of Food and Agriculture 2017

The 2017 edition of the State of Food and Agriculture report from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has been released. This year, the theme of the report is “

SLU's Viceresktor för Internationella Relationer, Ylva Hillbur besökte University of Rwanda

Ylva Hillbur besökte University of Rwanda (UR) i samband med det årliga utvärderingsmötet som hålls inom UR-Sweden-programmet. Läs hela artikeln på engelska här.

Rapport från seminarier om landskapsrestaurering på global nivå

SLU Global-temat "Restoration of degraded rural landscapes" bjöd in Dr. Lars Laestadius, en SLU-alumn, för att hålla två seminarier om landskapsrestaurering global nivå. Ett vid SLU i Umeå och ett i

SLU's Viceresktor för Internationella Relationer, Ylva Hillbur besökte University of Rwanda

Ylva Hillbur besökte University of Rwanda (UR) i samband med det årliga utvärderingsmötet som hålls inom UR-Sweden-programmet. Läs hela artikeln på engelska här.