Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 397 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Ämnet

Forskningen inom landsbygdsutveckling fokuserar på frågor om rättvisa, kunskap och makt i jord- och skogsbruk, naturresurshantering och utveckling på landsbygden. I hela världen genomgår landsbygder

Disp Jenna Senecal

Disp Jenna Senecal

Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration Jenna Senecal försvarar sin avhandling "Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and

En kartläggning av nutidens landsbygds- och regionalforskning

En kartläggning av nutidens landsbygds- och regionalforskning

En kartläggning av nutidens landsbygds- och regionalforskning anna-maria.wremp@slu.se Vilka teman och platser undersöker forskarna inom fältet? I vilken grad samverkar forskare med varandra och med

Sveriges förändrade lantbruk

Sveriges förändrade lantbruk

Sveriges förändrade lantbruk futurefood@slu.se Rapporten ”Sveriges förändrade lantbruk - lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden” är resultatet av

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter? Viljan att verka för ett holistiskt livsmedelsystem, som i

lag_ny

lag_ny

Forskning inom landsbygdsutveckling vid institutionen för stad och land Landsbygdsutveckling är ett interdisciplinärt forskningsfält med en bas inom samhällsvetenskaperna. Vi studerar hur idéer kring

Agrarhistorisk konferens 2021

I augusti 2021 kommer avdelningen för agrarhistoria, tillsammans med institutionen för ekonomisk historia vid Uppsala universitet, stå värd för den största internationella konferensen för

Disp Jenna Senecal

Disp Jenna Senecal

Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration Jenna Senecal försvarar sin avhandling "Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and

Publikationer

Publikationer

Här visas en sammanställning av dom 400 senaste publikationerna vid institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Du kan även söka publikationer efter författare

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag Landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att sammanställa och samordna kunskapsläget inom landsbygdsforskning.

Forskningskonferens SLIP 2021

Forskningskonferens SLIP 2021

Forskningskonferens: Skogliga landsbygdsstudier – Intersektionella perspektiv (SLIP 2021) elias.andersson@slu.se Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog och den utgör, både som plats,

Elias Andersson

Elias Andersson

Är anställd som biträdande universitetslektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur

Loading…