Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 163 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Forskning frukt och grönt

Forskning om frukt, bär och grönsaker vid SLU futurefood@slu.se

Forskning

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning.

Examensarbeten

Presentation av examensarbeten i landsbygdsutveckling anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av presentationerna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Rural Development and

Disp Anna Arvidsson

Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges charlotta.eriksson@slu.se Anna Arvidsson försvarar sin avhandling "

Mer naturbetesmarker

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Hälsosamt åldrande

Projektet syftar till att ge kritiska insikter i hur förbättringar av kost och hälsa hos äldre urfolkspersoner kan utgöra grunden för ett aktivt åldrande. Bakgrund Äldreomsorgen för urfolkspersoner i

Framtidens markanvändning

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att återlämna mark som för närvarande ockuperas av kol till samhällen i centrala östra Indien för att stödja rättvisa och hållbara försörjningar.

Forskarkonferenser

Vartannat år anordnar Uppdrag landsbygd den nationella forskarkonferensen ”Landsbygder och regioner i förändring”. Den första konferensen arrangerades tillsammans med Nordregio och hölls i november

Landsbygder och regioner i omställning

Landsbygder och regioner i omställning: En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige anna-maria.wremp@slu.se Uppdrag landsbygd vid SLU bjuder tillsammans med Nordregio in till den

Småbönders hantering

Forskningsprojektet handlar om vad resiliens innebär för småskaliga bönder som lever på bergssidorna i den så kallade Mid-Hill-regionen i Nepal. Undersökningen gäller vilka strategier och praktiker

Hållbar matkonsumtion

Maten och vår matproduktion står för ett stort klimat- och miljöavtryck. Hur ska vi tänka för att minska det avtrycket? Och hur kan politiken och samhället hjälpa individen att göra hållbara val?

Loading…