Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 115 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:
JennieBarron-20170712_160632-300x300.jpg

Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning

Jennie Barrons forskning handlar om jordbrukets vattenhushållning med fokus på Afrika söder om Sahara och Asien. Foto: Richard Appoh Jennie Barron är sedan den 1 oktober 2017 professor i jordbrukets vattenhushållning. Hennes installationsföreläsning ...

Svensson-300x300-SLU_180124_8429_jsg.jpg

Patrick Svensson, professor i agrarhistoria

Patrick Svensson har i sin forskning fokus på produktion, produktivitet och jämlikhet i det agrara samhället. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Patrick Svensson är sedan den 1 maj 2017 professor i agrarhistoria. Hans installationsföreläsning handlar ...

jordbrukets_framtid2.jpg

Det svenska jordbrukets framtid: Agrar omvandling och hushållsstrategier

Jordbruket i norra Europa möter många svårigheter och bara i Sverige har en tredjedel av gårdarna försvunnit de senaste 25 åren. I ett längre perspektiv ser det annorlunda ut. Klimatförändringarna kan ge global livsmedelsbrist som innebär ...

Young Researchers Meeting on Rural Transformation

Young Researchers Meeting on Rural Transformation

Young Researchers Meeting on Rural transformation: challenges and possibilities for rural communities Are you a young researcher, PhD student, post-doc or in the beginning of your research career? Are you focusing your work on understanding the processes ...

agronom-landsbygdsutveckling1.png

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? Sök programmet nu! Det finns en växande förståelse om att utmaningarna ...

agronom-landsbygdsutveckling1.png

Agronom - landsbygdsutveckling

Brysselkål eller bara Bryssel? Dina lokala, regionala och globala möjligheter i yrkeslivet är gränslösa när du läst och fördjupat dig i landsbygdsutveckling på SLU. Det här är en utbildning som sätter landsbygden och de människor som verkar ...

Peter2300.JPG

Tre nya år för KCF

Peter Lundqvist. Foto: Marianne Persson KCF:s första treårsperiod går mot sitt slut. Efter årsskiftet startar en ny period, 2018 - 2021, där fokus ska ligga på ökad samverkan och ytterligare kunniga personer kommer att knytas till organisationen. ...

K-Pettersson--Johanna-Bergman-Lodin-red.jpg

Nytt SLU-projekt undersöker företagande i stadsnära lantbruk i Tanzania

Mellan 2010 och 2030 kommer, enligt FAO, Afrikas befolkning som lever i städer att fördubblas. Med en urbanisering som sker så snabbt, blir det viktigt att förstå hur det urbana och peri-urbana jordbruket (UPA) kan bidra till en hållbar stadsutveckling. ...

Vinst-1300w.jpg

Alnarps seminarievecka

KCF-seminarium på SLU Alnarp om vinst och lönsamhet. Foto: Per Hansson Vinst- och lönsamhet, strategier för att hantera klimatförändringar, framtidens jordbrukspolitik, affärsföretagens strategier - februari månad är otroligt intensiv för ...

GoraP300.jpg

Grön möte i Grevie

Göran Persson konstaterade att Landsbygdens tid är nu. Foto: Marianne Persson Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie ...

Researchers-and-Mt-Morbus-MP.JPG

Att undvika pastoralistparadoxen trots klimatförändringarna - nytt projekt med SLU-forskare

Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av ...

MSB.jpg

Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk

Sverige har varit förskonat från större katastrofer som orsakat livsmedelsbrist. Det betyder däremot inte att en sådan inte kan inträffa. De senaste decenniernas snabba omvandling av jordbruket med ökad specialisering, ökad råvaruproduktion, ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10