Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 325 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 300 hp

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 300 hp höstterminen 2016 eller senare. Agronom -landsbygdsutveckling är från och med ht 2016 omarbetat och

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

BOOK LAUNCH Transformative Pedagogic Practice: Education for Sustainable Development and Water Conflicts in Indian Geography Education anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

BOOK LAUNCH Transformative Pedagogic Practice: Education for Sustainable Development and Water Conflicts in Indian Geography Education anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you

Nu blommar fältkrassingen! Välkommen på visning av en framtida oljegröda

Nu blommar fältkrassingen! Välkommen på visning av en framtida oljegröda

anna.lehrman@slu.se Nu blommar fältkrassingen som vi sådde förra året och det är ett ypperligt tillfälle för dig att komma och titta närmare på vad som kan bli Sveriges första inhemska

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Avdelningen för landsbygdsutveckling bedriver forskning och utbildning om landsbygdens utveckling både i Sverige och Europa och i Syd. Avdelningen spänner över flera akademiska discipliner, i

Nu blommar fältkrassingen! Välkommen på visning av en framtida oljegröda

Nu blommar fältkrassingen! Välkommen på visning av en framtida oljegröda

anna.lehrman@slu.se Nu blommar fältkrassingen som vi sådde förra året och det är ett ypperligt tillfälle för dig att komma och titta närmare på vad som kan bli Sveriges första inhemska

Utbildning

Vi ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling,

Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar

Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar

Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 270 hp

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - landsbygdsutveckling höstterminen 2015 eller tidigare. Här hittar du ramscheman, utbildningsplan inklusive examenskrav samt regler

Småbönders hantering

Forskningsprojektet handlar om vad resiliens innebär för småskaliga bönder som lever på bergssidorna i den så kallade Mid-Hill-regionen i Nepal. Undersökningen gäller vilka strategier och praktiker

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? CTA Rural development Har du