FoodAct: Aktionsforskning för hållbar livsmedelsförsörjning i kristider - Agroekologi i Sverige, Italien och Chile

Senast ändrad: 15 december 2022

Projektet syftar till att beskriva, analysera och utveckla agroekologiska transformationsprocesser, för att på grundval av dessa resultat föreslå åtgärder för hållbar livsmedelsförsörjning i kristider. Detta sker genom förändringsorienterat samarbete mellan forskare och lantbrukare.

Det svenska lantbruket och livsmedelsförsörjningen är mycket sårbart för oförutsedda händelser och kriser. Det beror dels på beroendet av den globala marknaden för insatsvaror och livsmedel, dels på att ett mekaniserat lantbruk konkurrerar i en hårdnande  marknadsekonomi. Samtidigt är Sverige starkt beroende av import av livsmedel från länder där effekterna av klimatförändringarna minskar jordbrukens avkastning på ett mycket allvarligt sätt.

En reaktion på denna kris är de agroekologiska lantbrukare som på olika sätt experimenterar med lågteknologiska alternativ och djupare integration av ekosystemen i lantbruket. Ett alternativt lantbruk är under framväxt, varför forskning om denna agroekologiska omvandling, och dialog kring livsmedelssäkerhet, är mycket viktigt i Sverige och globalt. 

I samband med den pågående lantbrukskrisen har forskarna bakom detta projekt samlat preliminära data som tyder på en växande agroekologisk omvandling i Sverige, Chile och Italien.

En hypotes är att dagens lantbrukskris har öppnat nya möjligheter för agroekologiska transformationer, som kan gynna livsmedelssäkerhet i Sverige. Med detta som utgångspunkt undersöker projektet vilken typ av jordbruk som kan främja livsmedelssäkerhet och hållbarhet, genom dialog mellan lantbrukare och även beslutsfattare.

Projektets syfte är att beskriva, analysera och utveckla agroekologiska transformationsprocesser, för att på empirisk grund föreslå åtgärder för hållbar livsmedelsförsörjning i kristider. Detta uppnås genom förändringsorienterat samarbete mellan forskare och lantbrukare (aktionsforskning).

Projektets specifika mål är att:

  • Identifiera möjligheter med hållbar livsmedelsförsörjning baserad på agroekologi, genom att undersöka hur de aktuella jordbrukskriserna påverkar livsmedelsförsörjning i Sverige, Italien och Chile.
  • Stärka samarbetet mellan agroekologiska aktörer och jordbrukare, för att utforska agroekologiska omvandlingar som kan bidra till andra jordbrukares omorientering av sina jordbrukssystem. 
  • Analysera institutionella hinder för agroekologi-baserad livsmedelsförsörjning, med hjälp av deltagandemetoder för ett mer effektivt engagemang för jordbrukare i beslutsfattande.
  • Ge praktisk vägledning till bönder och beslutsfattare om hur man kan omvandla livsmedelssystem för att uppnå hållbar livsmedelssäkerhet.

Fakta:

Projektansvarig

Cristián Alarcón Ferrari, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Skicka e-post till: cristian-alarcon.ferrari@slu.se

Projektdeltagare

Daniel Bergquist, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, +4618672576, +46707542909
Läs mer om Daniel Bergquist på hans CV-sida
Skicka e-post till: daniel.bergquist@slu.se

Margarita Cuadra, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +4618673465, +46736484074
Läs mer om Margarita Cuadra på hennes CV-sida
Skicka e-post till: margarita.cuadra@slu.se

Alessandra Corrado, Senior Researcher, Center for Rural Development Studies, Università della Calabria
Läs mer om Alessandra Corrado på hennes presentationssida

Marcelo Garrido, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Projekttid

2023-2025

Extern finansiering

Formas