Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 180 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:
Disp Mahafuzur Rahman

Disp Mahafuzur Rahman

Amyloid Aggregates: Detection and Interaction johanna.nilsson@slu.se M. Mahafuzur Rahman försvarar sin avhandling "Amyloid Aggregates: Detection and Interaction" den 7 december 2018 kl 9.00.

Disp Mahafuzur Rahman

Disp Mahafuzur Rahman

Amyloid Aggregates: Detection and Interaction johanna.nilsson@slu.se M. Mahafuzur Rahman försvarar sin avhandling "Amyloid Aggregates: Detection and Interaction" den 7 december 2018 kl 9.00.

Disp Benjamin Schmuck

Disp Benjamin Schmuck

Functionalized Protein Nanomaterials and their Biotechnological Applications johanna.nilsson@slu.se Benjamin Schmuck försvarar sin avhandling "Functionalized Protein Nanomaterials and their

Disp Benjamin Schmuck

Disp Benjamin Schmuck

Functionalized Protein Nanomaterials and their Biotechnological Applications johanna.nilsson@slu.se Benjamin Schmuck försvarar sin avhandling "Functionalized Protein Nanomaterials and their

Björn Andersson

Björn Andersson

cajsa.lithell@slu.se bjornand Jag arbetar som fältpatolog vid institutionen. Som fältpatolog ser jag det som en viktig uppgift att bygga upp ett fungerande gränssnitt mellan forskning och praktik

Björn Andersson, växtsjukdomar

Björn Andersson är fältpatolog och ser det som en viktig uppgift att bygga upp ett fungerande gränssnitt mellan forskning och praktik för att underlätta samarbete kring växtsjukdomsproblematik.

Daniel Lundberg

Daniel Lundberg

daniellu En strukturkemist med ett besynnerligt intresse för det periodiska systemet. Jag har forskat sedan 2001, men har nog varit kemist längre än så. Forskningsmässigt är mina höjdpunkter del av

Nytt poddavsnitt: Ett krämigt, såsigt, fast ändå stabilt avsnitt om stärkelse

Stärkelse kan användas exempelvis papper, plast och som stabiliserings- och förtjockningsmedel i livsmedel. Stärkelse är också, beroende på hur molekylen ser ut, väldigt hälsosamt. I det här

Nytt poddavsnitt: Ett krämigt, såsigt, fast ändå stabilt avsnitt om stärkelse

Stärkelse kan användas exempelvis papper, plast och som stabiliserings- och förtjockningsmedel i livsmedel. Stärkelse är också, beroende på hur molekylen ser ut, väldigt hälsosamt. I det här

Ludwig Lundqvist

Ludwig Lundqvist

lult0001 Please see the english version.

eDNA från fisk, kräftor och musslor

Vatten innehåller fragment av DNA från fisk, kräftor och musslor. Kan ett vattenprov visa vilka arter som lever i en sjö? Vi testar och utvecklar eDNA-metoden som ett komplement inom traditionell

Pilotprojekt ska kartlägga myllret på åkrarna

I det senaste numret av tidningen Miljötrender kan du följa när tre fältassistenter lär sig inventera daggmaskar, nematoder, ogräs, svamp och insekter i åkermark. För fyra år sedan tog SLU fram ett