Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 149 sidor som är taggade med Mikrobiologi:
Nyheter

Nyheter

cajsa.lithell@slu.se Nyheter Här hittar du nyheter relaterade till verksamheten vid enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU.

Publikationer

Om enhetens verksamhet Läs om enhetens verksamhet Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsbeskrivning Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk

Projekt

Här finner du genomförda och pågående större projekt som enheten är involverad i. Genomförda projekt Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett kunskapsunderlag för riskvärdering av

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

Rimvydas Vasaitis, skogssjukdomar

Rimvys (Rimvydas) Vasaitis är forskare och fältmykolog vid SLU. Han är expert på skogens hälsa och skogsskydd, mykologi, ekologi och skogsbruk. Mer information finns på den engelska sidan.

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp". Jag vill arbeta för ett hållbart växtskydd, genom

Björn Andersson, växtsjukdomar

Som fältpatolog ser jag det som en viktig uppgift att bygga upp ett fungerande gränssnitt mellan forskning och praktik för att underlätta samarbete kring växtsjukdomsproblematik.

Ämnestagg: växter

Här hittar du fler växtrelaterade sidor genom att klicka på någon av de blå knapparna. Det rör sig om allt från tillämpade ämnen till tangerande grundforskningsämnen.

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Konstgödsling bidrar till växthuseffekten och skadar ozonlagret

Konstgödsel i lantbruket ger hälften av världens befolkning mat för dagen, men gynnar samtidigt bakterier som producerar kraftfulla växthusgaser. En ny avhandling från SLU visar att kol-kväve-halten

Konstgödsling bidrar till växthuseffekten och skadar ozonlagret

Konstgödsel i lantbruket ger hälften av världens befolkning mat för dagen, men gynnar samtidigt bakterier som producerar kraftfulla växthusgaser. En ny avhandling från SLU visar att kol-kväve-halten