Hoppa till huvudinnehåll

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 100 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Domesticering av mikroorganismer

Mikrober kan ersätta kemiska pesticider genom biologisk bekämpning, användas för bioenergiproduktion, motverka att giftiga ämnen förorenar miljön och göra avfall från skogs- och pappersmassaindustrin

Mikrosvampar

Vi arbetar med flera olika svampar i vår forskning. Några av projekten beskrivs nedan. Att konvertera kolhydrater till biodiesel Oljeackumulerande jäst arter kan omvandla kolhydrater till fettsyror.

Fish-feed project

Läs mer på den engelska sidan.

Biobränsle

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Biobäddar

Biobädden har sitt ursprung i Sverige. Den togs fram som ett svar på behovet av enkla och effektiva metoder för att minimera förorening av miljön från användning av bekämpningsmedel, speciellt vid

Livs- och fodermedelsmikrobiologi

Vår forskning behandlar negativa aspekter, såsom spridning och tillväxt av mögel på livsmedel och foder, och riskhanteringsverktyg för att garantera säkra livsmedel i en alltmer komplex

Biokonservering

Läs mer på den engelska sidan.

Xerofila svampar

Läs mer på den engelska sidan.

Jästsvamparnas metabolism

Jästsvampar, liksom andra svampar, kan assimilera ett stort antal kemiska ämnen, men också syntetisera många ekonomiskt intressanta ämnen. Trots att mer än 300 genom från jästsvampar har sekvenserats

Etanolproduktion

Läs mer på den engelska sidan.

Formulering och stabilisering av mikroorganismer

Läs mer om detta på den engelska sidan.

Säkerhetsvärdering och regelverk

Vi testar en ny metod med stor potential för att bestämma eventuell toxinbildning hos nya mikrobiella isolat där man tidigare har dålig kunskap om produktion av kända toxiner. Ny metodik för

Loading…