Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 199 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Claudia Köhler utsedd till Wallenberg Scholar

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 22 framstående forskare till Wallenberg Scholars, vilket innebär att de får 18 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år. En av dessa är

Claudia Köhler utsedd till Wallenberg Scholar

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 22 framstående forskare till Wallenberg Scholars, vilket innebär att de får 18 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år. En av dessa är

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning simon.hallstan@slu.se Forskarskolan Focus on Soils and Waters ordnar två föreläsningar om DNA-streckkodning. För mer information, se den engelska

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning

Två öppna föreläsningar om DNA-streckkodning simon.hallstan@slu.se Forskarskolan Focus on Soils and Waters ordnar två föreläsningar om DNA-streckkodning. För mer information, se den engelska

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

Publikationer

Här finns publikationer om enheten för riskvärderingens verksamhet. Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk Analysis Xylosandrus germanus ,

Tomas Linder

Tomas Linder

linder Du kan läsa mer om min forskning på den engelska sidan. (Click here for the English page.) 23. Linder T. (2019) A genomic survey of nitrogen assimilation pathways in budding yeasts (

Seminarium: Markens minsta invånare

Seminarium: Markens minsta invånare

Markens minsta invånare - och hur de kan gynna produktionen hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett seminarium där vi lyfter fram markens minst invånare! I BIOINVENT-projektet har

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Erik Bongcam Rudloff

Erik Bongcam Rudloff

bongcam Professor i Bioinformatik Mitt främsta intresse är att lösa Livsvetenskapliga problem med hjälp av bioinformatiska metoder. Koordinerar flera multidisciplinära projekt som involverar

Projekt

Här finner du genomförda och pågående större projekt som enheten är involverad i. Genomförda projekt Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett kunskapsunderlag för riskvärdering av

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att utföra en rad olika uppgifter som gagnar miljö eller hälsa, t.ex. att diagnosticera sjukdomar. De produceras med hjälp av