Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 169 sidor som är taggade med Mikrobiologi:

Juverinfektion hos tackor med till synes friska juver

I svenska fårbesättningar märker djurägaren främst allvarliga, ofta dödliga juverinflammationer. De osynliga juverinflammationerna är dock också viktiga; de ger sänkt mjölkproduktion, förändrad

Seminarium: Markens minsta invånare

Seminarium: Markens minsta invånare

Markens minsta invånare - och hur de kan gynna produktionen hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett seminarium där vi lyfter fram markens minst invånare! I BIOINVENT-projektet har

Seminarium: Markens minsta invånare

Seminarium: Markens minsta invånare

Markens minsta invånare - och hur de kan gynna produktionen hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett seminarium där vi lyfter fram markens minst invånare! I BIOINVENT-projektet har

Sari Peura

Sari Peura

sira0002 Kol är det vanligast förekommande grundämnet i alla organismer och kolcykeln är en av de avgörande faktorerna för livet på jorden. I de boreala och arktiska regionerna har sjöar och

Sari Peura

Sari Peura

Kol är det vanligast förekommande grundämnet i alla organismer och kolcykeln är en av de avgörande faktorerna för livet på jorden. I de boreala och arktiska regionerna har sjöar och vattendrag en

Lic Maria Hellman

Lic Maria Hellman

Microbial nitrate removal from mining waters eva.andersson.bjorkman@slu.se Maria Hellman försvarar sin licentiatavhandling den 28 september 2018 Alla intresserade är välkomna att närvara

Lic Maria Hellman

Lic Maria Hellman

Microbial nitrate removal from mining waters eva.andersson.bjorkman@slu.se Maria Hellman försvarar sin licentiatavhandling den 28 september 2018 Alla intresserade är välkomna att närvara

Nedbrytning i frusen mark kan påverka klimatet

De modeller som används för att beräkna hur ett varmare klimat förändrar omsättningen av markens kolförråd utgår från att processerna i princip avstannar när marken är frusen. Detta är fel.

Nedbrytning i frusen mark kan påverka klimatet

De modeller som används för att beräkna hur ett varmare klimat förändrar omsättningen av markens kolförråd utgår från att processerna i princip avstannar när marken är frusen. Detta är fel.

Australiska skadeinsekter är petiga när det gäller jäst

Ett nytt samarbetsprojekt mellan SLU och forskare i Australien har upptäckt oväntade interaktioner mellan skadeinsekter och jästsvampar. Det har varit känt sedan länge att många insekter attraheras

Australiska skadeinsekter är petiga när det gäller jäst

Ett nytt samarbetsprojekt mellan SLU och forskare i Australien har upptäckt oväntade interaktioner mellan skadeinsekter och jästsvampar. Det har varit känt sedan länge att många insekter attraheras

Disp Anton Pallin

Disp Anton Pallin

Improving the functional properties of Lactobacillus reuteri johanna.nilsson@slu.se Anton Pallin försvarar sin avhandling "Improving the functional properties of Lactobacillus reuteri" den 20