Ur SLU:s kunskapsbank

Covid-, influensa- och RS-virus i avloppsvatten

Senast ändrad: 28 november 2023
kvinna i labbrock framför ett dragskåp. Foto.

Hur smittspridning av olika sorters influensa varierar, går att följa med hjälp av provtagning av avloppsvatten. På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar flera personer med dessa analyser. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar gällande avloppsanalyserna.

Arbetet görs inom ramen för Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC) där SLU idag ansvarar för provtagning. 

Hur länge har avloppsmätningarna av virus utförts?

År 2021 startade mätningen av avloppsvatten på SLU. Den längsta tidsserien är från Uppsala där mätningarna startade i augusti 2020. Under pandemins gång anslöts fler och fler städer och orter till avloppsmätningarna. En fullständig lista över städer som ingår och övervakningstid finns på webbplatsen pathogenes.se.

Vilka sorters virus ingår i mätningarna?

I mätningarna ingår SARS-CoV-2 (det vill säga det virus som orsakar covid), influensa A, influensa B, RS-virus och paprikavirus (PMMoV).

Vad är paprikavirus och varför mäter man det?

Paprikavirus är ett växtvirus som finns i paprika (pepper mild mottle virus, förkortas PMMoV). Det är inget virus som orsakar någon sjukdom för människan utan används istället som ett sätt att kunna jämföra virushalter tagna med olika metoder, på olika platser och tider. Svårigheter med att jämföra virushalter kan även ha naturliga orsaker, som inte beror på ökad smittspridning, exempelvis på grund av att folkmängden i en stad kan variera under semesterperioder, liksom flödet i avloppsvattnet vid kraftig nederbörd. Paprikavirus är ett av de vanligaste RNA-virusen i mänsklig avföring som kommer från konsumtion av paprikaprodukter (t.ex. tacosås). Eftersom sådana livsmedel sällan konsumeras av djur gör detektion av paprikarvirus det möjligt att skilja mänskligt avloppsvatten från animaliskt avfall.

Hur många städer ingår i mätningen?

Totalt ingår 19 olika orter i avloppsvattenmätningarna. Dessa täcker in 43 procent av Sveriges befolkning. Information om vilka orter som ingår i mätningen finns på webbplatsen pathogenes.se

Hur ser trenden för spridning av covid ut i Sverige just nu (november 2023)?

Vi har sett en tydlig ökning av covid i avloppsvatten under hösten. Halterna av covid varierar dock vecka för vecka. Aktuella halter finns på webbplatsen pathogenes.se. 

Hur lång tid tar mätningarna från det att vattenprover tas, till att data är publicerade?

Prover tas från måndag morgon till tisdag morgon (24-timmarsprov). Efter det skickas de till vårt labb på SLU. Vi väntar med analysen tills alla prover har inkommit. Analyserna brukar vara klara på fredagar och informationen publiceras efter slutkontroll på måndagar. De data som syns på webbsidan är alltså cirka en vecka gammal.

Hur står sig de nu uppmätta nivåerna av covid i relation till tidigare år?

Det är svårt att svara på med säkerhet eftersom covidviruset har muterat med olika varianter under åren. Det vi kan se är att covidviruset har haft en utveckling där halterna av viruset i avloppsvattnet har ökat under höst- och vintermånaderna. Trendmässigt kan vi jämföra den ökning vi nu sett och där kan vi säga att kurvan påminner utvecklingen under tidigare år. Det finns tecken på att detta kan vara den största ökning under hösten som vi har sett och det vi också ser är att den verkar komma tidigare än under 2022.

Ingår olika virusmutationer i mätningarna?

Ja, för Folkhälsomyndighetens räkning undersöker vi olika varianter men det ingår inte i den data som vi publicerar. Metoden och datan som vi tar fram kring just mutationer är komplex och det är inte så enkelt att tolka den korrekt, därför gör vi detta riktat till Folkhälsomyndigheten.

Vad ska man göra om man bor i en stad där smittspridningen av covid nu ökar?

Följ riktlinjerna på Folkhälsomyndighetens och din regions hemsida.

 

Svaren av frågorna är skrivna av Anna Székely, forskare vid institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation