Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 301 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:
veterinar1.png

Veterinärstudenterna redovisar sina examensarbeten

Studenterna på veterinärprogrammets sista termin redovisar sina examensarbeten, alla är varmt välkomna! Program, lokal och tider publiceras efter den 20 december på https://internt.slu.se/vet-examensarbete Fakta Tid: 2018-01-09 - Ort: Ultuna, Uppsala ...

biforskning.jpg

Honungsbihälsa

Foto: A Andersson Vi studerar sjukdomar hos honungsbin, hur de sprider sig inom och mellan bisamhällen, hur bins hälsa påverkas av sjukdomar men även andra faktorer i miljön som bekämpningsmedel och biodlingsmetoder. Vi forskar också om hur honungsbin ...

Salimata.JPG

Möt Dr Salimata Pousga från Burkina Faso - tidigare doktorand på SLU

Dr Salimata Pousga, tidigare doktorand på SLU, återbesökte SLU i november 2017 när hon deltog i en kurs tillsammans med 20 andra afrikanska forskare. SLU Global fick chansen att göra en videointervju med henne. Läs hela artikeln och se intervjun ...

veterinar1.png

Veterinär

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel. Veterinärens ...

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal ...

SLU_080509_0008_jgz.jpg

Bidrag till nya hästforskningsprojekt

Ingen hov ingen häst? - En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar är ett av projekten som får bidrag från Stiftelsen hästforskning. Foto: Julio Gonzalez, SLU Tio nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings ...

Malin-Ohlund-300.jpg

Diabetes vanligast hos medelålders hankatter av vissa raser

Burmakatter löper stor risk att drabbas av diabetes. Veterinär Malin Öhlund med burmakatten Krister. Foto: Sanna Lindåse Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt utvecklar diabetes oftare än andra raser. Och det är ...

Gete-Hestvik_foto_Mikael-Propst-SVA_300ppi.jpg

Harpestbakterie finns även i harköttet

Tularemibakterien finns även i harköttet, konstaterar Gete Hestvik i sin avhandling. (Foto: Mikael Propst, SVA) Harpest eller tularemi kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. Gete Hestvik visar i en avhandling ...

JaneMorell1117.jpg

Ny modell för att förutse fruktsamhet hos unga tjurar

Foto: Roselie, Pxabay God förutsägelse av semintjurars fruktsamhet är av stor ekonomisk betydelse inom semin-industrin och för mjölkproducenter. För bästa resultat behövs en tidig bedömning av fertiliteten, helst innan tjuren tas i avel. Forskare ...

LenaPelander1117.jpg

Bedömning av hjärtats hälsa hos hundar med njursjukdom

Foto: patareda, Pixabay B-type natriuretic peptide (BNP) och hjärtspecifikt troponin I (cTnI) är två sjukdomsmarkörer som används för att upptäcka hjärtfel hos hund, och som kan mätas genom ett vanligt blodprov. Tidigare studier har visat att ...

SLU_100607_0090_jgz_300.jpg

Genteknik i storskalig ko-avel väcker etiska och praktiska frågor

Avhornade djur ger säkrare arbetsmiljö och minskar risken för skador på djuren. Ett alternativ till avhorning skulle i framtiden kunna vara att med genteknik föra in anlag för kullighet (hornlöshet) i behornade raser. Foto: Julio Gonzalez Genteknik ...

SaraHagglund1117.jpg

Ny kunskap om RS-infektion kan bidra till framtida medicin

Foto: ivabalk, Pixabay RS-virus är en viktig orsak till lunginflammation hos nötkreatur och barn. Nötkreatur med lungskador växer sämre och allvarliga infektioner hos spädbarn kan ge upphov till barnastma. Immunförsvaret överreagerar ofta mot ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10