Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 471 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Veterinärprogrammet, för antagna t.o.m. 2016

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2016 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och

HGEN Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Bodil Ström Holst, sällskapsdjur

Bodil Ström Holst är samverkanslektor i sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt.

Hur kan man skilja en äkta frambenshälta från en falsk?

Objektiv rörelseanalys med hjälp av sensor- eller kamerabaserade system blir allt vanligare som hjälpmedel vid utredning av hälta hos häst. Enligt nuvarande standard mäts huvudets rörelse för att

Forskning för längre liv hos labradorer

Hundar är en av människans närmaste följeslagare och de räknas av många som familjemedlemmar. För de flesta hundägare är det önskvärt att kunna ha kvar hunden under så lång tid som möjligt och det är

Hög antibiotikaresistens i Kambodjas grisproduktion

Oförsiktig användning av antibiotika inom animalieproduktionen är en av orsakerna till den globalt ökande antibiotikaresistensen. Bristande kunskap bland veterinärer och grisproducenter, tillsammans

Nytt circovirus påvisat hos svenska grisar

Porcina circovirus (PCV) finns över hela världen och infekterar såväl tamgrisar som vilda grisar. Två porcina circovirus är kända sedan länge, det icke sjukdomsframkallande PCV1 och det

Maja Malmberg

Maja Malmberg

mamg0003 Infectious diseases constitute one of the most important present and future challenges for human and animal health. A wide range of new and/or so far "unknown" infectious diseases has

Vitaminstatus i mjölkbesättningar med hög eller låg kalvdödlighet

En tidigare svensk studie om kalvdödlighet i stora mjölkkobesättningar visade att låga koncentrationer av vitamin E (alfatokoferol) och vitamin A (betakaroten) var vanligare i besättningar med hög

Smittar bovint coronavirus via besökares näsor?

… eller är det utrustning som förs mellan besättningar som är boven? Bovint coronavirus orsakar varje stallsäsong diarréutbrott bland mjölkkor och unga kalvar och luftvägssymtom hos nötkreatur i alla

To slaughter or not to slaughter?

To slaughter or not to slaughter?

A Seminar on Animal Welfare and Farm Animal Fitness for Transportation and Slaughter. Baltic Animal Welfare Network would like to welcome you to an interesting seminar on an urgent topic! The seminar