Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 616 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

EFSA-rapporter och annat material om slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat material om slakt av fisk. Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed

djurbaserade välfärdsindikatorer

I ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet har SCAW tillsammans med representanter från övriga nordiska länder utarbetat material om djurbaserade välfärdsindikatorer, "Animal based welfare

KV - ProYoungStock

I modern mjölkproduktion är tidig separation av ko och kalv ett av de tillvägagångsätt som allmänheten starkast ifrågasätter. Det finns strategier som tillåter ko och kalv att ha kontakt. Dessa

Undervisning

Vi undervisar för ett antal olika studentgrupper samt även för olika professionella målgrupper och allmänheten. Undervisning på SLU På SLU undervisar vårt research team främst veterinärstudenter

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier.

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

De senaste decennierna har intresset för djurs välfärd ökat och regelverken som rör djurskydd har blivit mer omfattande. Vilka är det egentligen som påverkar det som står i dessa regelverk? Vilka

Svenska travtränare är nöjda med dagens djurskyddskontroller

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans genomfört en studie om hur travtränare upplever djurskyddskontroller. Generellt är travtränarna

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW SCAW - Swedish Centre for Animal Welfare elin.spangenberg@slu.se djurvälfärdscentrum, animal welfare, djurvälfärd, djurskydd, nationellt centrum för

Kontaktpunkt slakt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

SCAW:s styrgrupp

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan. Styrgruppen består av 5 ordinarie ledamöter från SLU som är meriterade forskare. Till styrgruppen finns även adjungerade ledamöter som är

Årsredovisning 2020

I SCAW:s årsredovisning för 2020 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2020.

Loading…