Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 699 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Vad finns dolt under ytan?

De senaste framstegen rörande biosensorer ger ökade möjligheter att övervaka välbefinnandet hos fiskar i vattenbruk. Innan nya biosensorer tas i bruk måste dock deras lämplighet och möjliga

Järntillskott till utomhusfödda smågrisar

Smågrisar som föds på stall får järntillskott under sin första levnadsvecka för att undvika blodbrist. Grisar som föds utomhus förväntas i stället få i sig järn genom att böka i jorden. Tidigare

Utbildning, träning och tävling med hästens välfärd i centrum

Ett utbildnings- och informationsmaterial om utbildning, träning och tävling med häst. Vad står det i djurskyddslagen och dess föreskrifter? Vad innebär det i praktiken?

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Seminarier & utbildningar

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med fokus på djurvälfärd. Fler av seminarierna streamas och/eller spelas in och kan ses i efterhand via vår hemsida.

Högintensiv träning av unga travhästar påverkar ämnesomsättningen

Travsport är en stor sport både i Sverige och internationellt. Trots att sporten varit mycket populär i decennier finns relativt lite kunskap om hur olika träningsprogram påverkar hästarna under de

Medvetenhet, erfarenheter och åsikter om luftvägslidande hos hund

I en enkätundersökning riktad till svenska hundägare, hunduppfödare, veterinärer och utställningsdomare undersöktes erfarenheter och uppfattningar om hälsoproblem kopplade till utseendet hos

Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

Verktyg för hälsoarbetet på mjölkgårdar utvärderat

Juverinflammation är den vanligaste och mest kostsamma produktionssjukdomen hos mjölkkor. Åtgärder som förbättrar juverhälsan i en besättning fungerar dock inte alltid på samma sätt i en annan

Förenklad diagnosticering av endometrit hos kor

Efter kalvning kan mjölkkor drabbas av infektion i livmodern. Ibland leder detta till inflammation i livmoderslemhinnan. En lindrig form av tillståndet kallas subklinisk livmoderinflammation, vilket

Mänskliga relationers betydelse för veterinärers antibiotikaförskrivning

I jämförelse med de flesta andra länder används väldigt lite antibiotika för lantbrukets djur i Sverige. Internationella studier visar att restriktiv antibiotikaanvändning kan påverka relationen

Vad kostar en kronisk mastit?

Mastit, eller juverinflammation, är en sjukdom som orsakar stora ekonomiska förluster inom mjölkproduktionen. Ibland kan en mastit bli kronisk, dvs pågå en längre tid. Då ökar risken för att andra

Loading…