Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 605 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Publikationer

Här finns publikationer från Nationellt centrum för djurvälfärd.

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW verkar nationellt och internationellt inom djurvälfärdsområdet. SCAW bedriver fort och vidareutbildning och samlar landets kompetens inom djurvälfärdsområdet i sin expertfunktion.

Nationell kontaktpunkt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

Standardrutiner vid slakt

Nationella vägledningar Här hittar du de nationella svenska vägledningarna för god praxis vid slakt. Vägledning för god praxis nöt 2021.pdf Vägledning för god praxis, gris 2021.pdf Vägledning för god

Mer material om slakt och avlivning

SCAW:s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning Här kan du läsa SCAW:s rapport Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd

EFSA-rapporter och annat material om slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat material om slakt av fisk. Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed

Årsredovisning 2020

I SCAW:s årsredovisning för 2020 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2020.

Donation till forskning om smärta hos sporthästar

Hästar visar ofta inte om de är sjuka eller har ont. För hästens ägare kan det därför vara svårt att upptäcka om djuret mår dåligt, och när det väl upptäcks kan det vara för sent att åtgärda. Svenska

Populärvetenskapliga artiklar

Här finns populärvetenskapliga artiklar skrivna av SCAW:s medarbetare.

OIE

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) bildar tillsammans med Italiens motsvarighet, IZSAM, ett gemensamt OIE-samverkande centrum för djurskydd/djurvälfärd.

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Internationella projekt

Här hittar du mer information om internationella samarbeten och projekt.

Loading…