Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 328 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:
EvaSkioldebrand-300x300-SLU_171215_7871_jsg.jpg

Eva Skiöldebrand, professor i allmän patologi

Eva Skiöldebrand forskar om ledsjukdomen artros (osteoartrit) hos hästar, med tillämpningar även inom humanmedicin. Hon utvecklar metoder som kan utnyttjas för att diagnostisera artros i ett tidigt skede. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Eva Skiöldebrand ...

AnnaRising-300x300-IMG_5395[1].jpg

Anna Rising, professor i veterinärmedicinsk biokemi

Anna Rising ingår i en grupp som steg för steg har avslöjat hemligheterna i spindlarnas egen spinningsprocess. De arbetar med ett flertal medicinska tillämpningar av spindeltrådsteknik. Foto:Kerstin Nordling Anna Rising är sedan den 1 februari ...

veterinar1.png

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Tilläggsutbildningen för veterinärer anordnas av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. Sök programmet nu! Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng under drygt 2 år och ges vid SLU i Uppsala. Den innehåller teoretisk ...

veterinar1.png

Veterinär

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel. Sök ...

sofia_boqvist.jpg

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet och riskanalys

Sofia Boqvist är samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning. Livsmedelssäkerhet är ett vetenskapligt område ...

anna_rising.jpg

Anna Rising, translationell veterinärmedicin

Anna Rising är samverkanslektor i translationell veterinärmedicin. Hon studerar spindeltråd för att framställa framtidens biomaterial för regenerativ medicin. Genom att använda sig av naturens egen löslighetshöjande domän utvecklar hon också ...

Kor_foto_Jonas-Johansson-Wensman-SLU.jpg

Svensk livsmedelssäkerhet sprids till Östafrika

Ett gott hälsoläge hos livsmedelsproducerande djur är en förutsättning för en hållbar produktion av animaliska livsmedel och för en framtid där antibiotika fortsatt kan användas effektivt för att behandla allvarliga infektioner hos människa ...

Uppsala Health Summit 14-15 juni om cancer

Uppsala Health Summit 14-15 juni om cancer

Den årliga konferensen Uppsala Health Summit har i år temat cancer. Den hålls i år tidigare än vanligt, 14-15 juni i stället för i höst, för att inte kollidera med valrörelsen. Konferensen riktar sig både till forskare och beslutsfattare ...

LindaKeeling417.jpg

Hur stressande är veterinärbesöket för hunden?

Foto: Linda Keeling Att bedöma hundens stressnivå vid veterinärbesök har betydelse både för hundens välfärd och klinikpersonalens säkerhet. Men hur bedöms hundens stressupplevelse? I denna studie, utförd av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ...

PiaHabroAndersen218.jpg

Bakteriekulturer i våm och träck påverkas av våmacidos

Foto: Ehrecke, Pixabay Högproducerande mjölkkor utfodras ofta med mycket spannmål för att möta deras höga energibehov. Den stora mängden spannmål kan dock påverka både hälsa och mjölkproduktion negativt genom att orsaka våmacidos, ett sjukdomstillstånd ...

MalinOhlund218.jpg

Hur vanligt är övervikt hos våra svenska katter?

Foto: Jami430, Wikimedia commons Övervikt är ett växande problem för både människor och husdjur över hela världen. Att vara överviktig kan få allvarliga konsekvenser för vår hälsa, till exempel ökar risken för diabetes och flera andra ...

SofiaBoqvist218b.jpg

One Health-perspektiv i livsmedelsproduktionen

Elektronmikroskopbild av bakterien Escherichia coli O157:H7, EHEC. Foto: United States Department of Agriculture, Wikimedia commons Dagens system för livsmedelsproduktion är komplexa och för att möta framtidens utmaningar krävs ett synsätt som ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10