Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 844 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

Automatisk analys av hästhovens isättning

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används mer och mer vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas

Genetiska studier förbättrar fruktsamhet hos fullblod

Intensivt avelsurval ger ofta en hög grad av inavel och kan leda till att skadliga arvsanlag anrikas i arten eller rasen. Detta kan bland annat leda till ökad fosterdöd och därmed sänkt fertilitet.

Odd Höglund

Odd höglund är universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan. Min forskning är inriktad på att utveckla och utvärdera nya resorberbara kirurgiska produkter

Träning i motiverande samtal förbättrar veterinär rådgivning

Motiverande samtal är effektiva för att stödja människors förändring, till exempel när det gäller alkohol, rökning och livsstil. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med MeetMe

Kronisk smärta vanligt hos katter med korsbandsskada

Korsbandsskador förekommer hos katter precis som hos människor. Då skadan nyligen inträffat uppvisar katten ofta hälta och ledsmärta, men det är oklart hur vanligt det är med kronisk ledsmärta hos

Suggor med stora kullar behöver oftare behandling

Sedan decennier har suggor fått större och större smågriskullar. Samtidigt har suggornas hållbarhet minskat och många suggor slås nu ut i förtid på grund av juverproblem och hälta. För att undersöka

Fetma ger högt blodtryck och höga kortisolnivåer hos häst

Viktökning och fetma hos människa kan ge upphov till ett försämrat svar på hormonet insulin, hjärt-kärlproblem och förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Feta hästar visar också försämrad

Tandhälsan hos suggor från svenska grisbesättningar

Försämrad tandhälsa kan vara smärtsam och medföra andra hälsoproblem. Kunskapen om tandhälsan hos suggor är idag låg och behöver förbättras för att hindra djurlidande och ohälsa. Av denna anledning

Bjørnar Ytrehus

Bjørnar Ytrehus

Bjørnar Ytrehus er veterinær utdannet ved Norges veterinærhøgskole (NVH) i Oslo. Han tok doktorgrad i patologi og arbeidet ved NVH, Seksjon for vilthelse på Veterinærinstituttet og Norsk institutt

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

Ökar smittspridningen med fästingar till djur och människa i norra Sverige?

Ett förändrat klimat innebär förändrade utbredningsområden för smittsamma sjukdomar, speciellt de som sprids med insekter och fästingar. Fästingar insamlade i Norrland med hjälp av allmänheten,

Loading…