Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 634 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Mer material om slakt och avlivning

Kamerabevakning för ett bättre djurskydd Här finns betänkandet av utredningen om kamerabevakning på slakerier, SOU 2023:27, som publicerades 2 juni 2023, Kamerabevakning för ett bättre djurskydd -

kamerabevakning slakteri

Regeringen tillsatte i maj 2022 en utredning om möjligheterna till kamerabevakning av slakterier. Uppdraget till utredaren var att analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka

Prostataförstoring hos hanhund

Godartad prostataförstoring är vanligt hos okastrerade hanhundar och kan orsaka smärta och försvåra tarmtömning. Prostata ökar normalt i storlek under de första levnadsåren, men medan tillväxten

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar

EHEC-infektioner ökar bland Sveriges befolkning och internationellt sker årligen allvarliga utbrott och dödsfall. En vanlig smittkälla är nötkreatur. I denna studie har hela arvsmassan från

Fördjupad analys av nordiska förutsättningar för veterinärmedicinsk klinisk forskning på hund och katt

Hundar och katter spelar en viktig roll i människors liv. De ses ofta som familjemedlemmar och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Studier visar på positiva effekter av

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta ökar risken för smitta av parasiter, parallellt med att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel. Diagnostiken är tidskrävande

Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Läkemedelsresistens hos spolmask som infekterar häst är ett ökande problem hos föl i Sverige och resten av världen. Spolmaskinfektion kan ge symptom som näsflöde, hosta, raggig päls och dålig

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Test av ny biomarkör för att särskilja tarmsjukdom från cancer hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat

DISA - Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning

Internetbaserat utbildningsmaterial om slakt och avlivning EU:s avlivningsförordning, 1099/2009, kräver kompetens för dem som arbetar med slakt eller annan avlivning av produktionsdjur (livsmedel,

Årsredovisning 2013

I SCAW:s årsredovisning för 2013 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2013.

Årsredovisning 2017

I SCAW:s årsedovisning för 2017 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2017.

Loading…