Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 627 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Flipday 2022

Flipday - tema VetTech lars.eling@slu.se Träffa start ups inom VetTech. Vilket företag har den mest spännande affärsidén? Välkommen till eventet där du är med och avgör vilka som får finansiering.

Presentationer slakteriträff 22 september 2022

Här finns programmet för träffen för djurskyddsansvariga på slakterier, samt PDF-filer med presentationer som hölls under dagen. Program 22 september 2022 Presentation Lotta Berg Presentation Mattias

Om SCAW

SCAW är en centrumbilding vid SLU som jobbar brett inom djurvälfärd. Vårt uppdrag innefattar vidareutbildning och kunskapsöverföring baserad på vetenskap.

Djurskyddskonferens 2022

Den 15 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "Djurskyddet och döden" med fokus på avlivning och

Kontaktpunkt slakt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta ökar risken för smitta av parasiter, parallellt med att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel. Diagnostiken är tidskrävande

Noro- och nebovirus vanliga hos svenska kalvar

Tarminfektioner utgör den vanligaste orsaken till sjukdom och dödsfall hos unga kalvar. För att förebygga detta behövs diagnostik och kunskap om riskfaktorer för smitta. Bovint norovirus och

Många mjölkbesättningar fria från Mycoplasma bovis

De första fallen av en ny typ av Mycoplasma bovis upptäcktes i södra Sverige 2011. Därefter har förekomsten ökat. Infektionen har framför allt orsakat lunginflammation och artrit hos kalvar och

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW verkar nationellt och internationellt inom djurvälfärdsområdet. SCAW bedriver fort och vidareutbildning och samlar landets kompetens inom djurvälfärdsområdet i sin expertfunktion.

Uppdaterad kontrollstrategi mot spolmask hos höns

Spolmasken Ascaridia galli är idag ett vanligt problem hos värphöns. Parasiten påverkar fåglarnas hälsa och produktivitet och hållbar parasitkontroll är därför en nyckelfråga i denna produktion. I en

Avmaska rätt för minskad resistens

De vanligaste infektioner som får drabbas av orsakas av mag- och tarmparasiter. I dag används avmaskningsmedel regelbundet för att hålla fåren i god hälsa. Tyvärr upptäcks parasiter som är

Juverinfektion vanligt hos svenska tackor

De flesta internationella studier som undersökt juverhälsa hos tackor har utförts på mjölkproducerande får. I Sverige är detta en ovanlig produktionsform, här är de flesta fårbesättningar i stället

Loading…