Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 517 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Arne Persson

Specialistkompetens i sjukdomar hos gris, VMD (veterinärmedicine doktor) i obstetrik och gynekologi. Intresseområden: Akutsjukvård av samtliga djurslag, förebyggande djurhälsovård nötkreatur (

Elin Hernlund

Elin Hernlund

elinh Jag arbetar som forskare inom biomekanik, hästkliniker med fokus på ortopedi samt lärare i funktionell anatomi av rörelseapparaten på häst. Som post-doc är jag involverad i flera olika

Marie Rhodin

Marie Rhodin

rhodin Jag arbetar som forskare och lärare. Mitt huvudintresse är ortopedi och klinisk biomekanik på häst. Det innebär att jag studerar ortopediska sjukdomar samt rörelsemönster och belastningar hos

Veterinär - Djur - Medicin - Uppsala

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur

Hönan eller ägget – tarmflorans sammansättning eller campylobacter?

Campylobacter är en av de vanligaste orsakerna till matförgiftning och den viktigaste anledningen till att kycklingkött måste vara tillräckligt tillagat vid förtäring. Campylobacter finns i

Smittar bovint coronavirus via besökares näsor?

… eller är det utrustning som förs mellan besättningar som är boven? Bovint coronavirus orsakar varje stallsäsong diarréutbrott bland mjölkkor och unga kalvar och luftvägssymtom hos nötkreatur i alla

Vitaminstatus i mjölkbesättningar med hög eller låg kalvdödlighet

En tidigare svensk studie om kalvdödlighet i stora mjölkkobesättningar visade att låga koncentrationer av vitamin E (alfatokoferol) och vitamin A (betakaroten) var vanligare i besättningar med hög

Fotrötebakterier kan spridas i samband med klövverkning

Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Sjukdomen förekommer i de flesta lammproducerande länder och medför inte bara ekonomiska förluster utan även

Dålig välfärd förutsäger smitta av campylobacter

Infektion av campylobacter i en broilerbesättning kan förutsägas genom en välfärdsbedömning, enligt en studie i samarbete mellan SLU och flera andra forskningsinstitut. I studien undersöktes

Ny metod för artbestämning av parasiter hos får

Betesburna parasiter kan orsaka stora problem i fårbesättningar. Det förekommer minst ett tiotal olika maskarter varav vissa orsakar mer skada än andra. Stora löpmagsmasken, Haemonchus contortus, är

Djurskötsel i ekologiska och konventionella mjölkbesättningar

God djurhälsa är viktig för alla mjölkbönder. Kanske ännu viktigare för de som har ekologisk produktion, eftersom konsumenten har högre förväntan på dem. Vi har undersökt om det är någon skillnad på

Mängden seretonin i blod skiljer mellan hundraser

Serotonin är en av nervsystemets signalsubstanser och kontrollerar flera viktiga funktioner, både i hjärnan och i kroppens perifera delar. Serotonin reglerar bland annat humör och sömn, men även