Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 943 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Därför sjunker prestationsförmågan med ökad vikt och kroppsfettinnehåll

Det finns en uppfattning i idrottsvärlden att en ökad mängd kroppsfett sänker prestationsförmågan inom många idrotter, även hos elitidrottare som normalt inte har så mycket extrafett. Det finns dock

Därför sjunker prestationsförmågan med ökad vikt och kroppsfettinnehåll

Det finns en uppfattning i idrottsvärlden att en ökad mängd kroppsfett sänker prestationsförmågan inom många idrotter, även hos elitidrottare som normalt inte har så mycket extrafett. Det finns dock

Tidigare projekt

Tidigare projekt

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

Infektionssjukdomar i öga och mun hos svenska renar

På grund av klimatförändringen ökar behovet av att utfodra ren under vintern vilket i sin tur ökar risken för spridning av infektionssjukdomar. För att hitta strategier och förebyggande åtgärder

Legendarisk dressyrryttare finansierar viktig hästforskning

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får nu ett välkommet tillskott från Ulla Håkansons stiftelse. Den legendariska dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till forskning vid

Nätverk

Nätverk

Vi har ett stort akademiskt nätverk med samarbetspartners i USA, Holland, England, Schweiz, Tyskland, Norge, Island, Australien och Colombia. Förutom det internationella akademiska nätverket har vi

Betydelsen av Treponema för tandsjukdom hos hund

Tandköttsinflammation och tandlossning hör till de vanligaste hälsoproblemen hos våra hundar. I munhålan finns flera hundra bakteriearter, där bland annat bakterier av släktet Treponema har satts i

Hur påverkas skritten av att hästen går på tygeln?

Vid tävling med ridhästar påverkas resultatet bland annat av hur hästen rör sig i olika gångarter och hur den håller huvudet och halsen. Många ryttare ser en svårighet i att få hästen att röra sig

Resorption av kirurgiskt implantat utvärderad

Nya tekniker utvecklas för att erhålla snabbare, enklare och säkrare kirurgi. Ett nedbrytbart implantat som kan användas för att komprimera vävnad och förhindra blödning har utvecklats vid Sveriges

Välfärdsbedömning av djur på cirkus och djurpark

Djurens välfärd blir allt viktigare i vårt samhälle och spelar stor roll för framgångsrika cirkusar och djurparker. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur data från officiella

Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2017 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Loading…