Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 721 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

djurbaserade välfärdsindikatorer

I ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet har SCAW tillsammans med representanter från övriga nordiska länder utarbetat material om djurbaserade välfärdsindikatorer, "Animal based welfare

Internationellt

Här hittar du mer information om internationella samarbeten och projekt.

Resistensen mot avmaskningsmedel breder ut sig hos hästens spolmask

Sedan drygt 15 år är hästens spolmask resistent mot avmaskningsmedel med ivermektin i Sverige. Idag är läget likadant på stuterier på Island, och på svenska stuterier har parasiten även utvecklat

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

Djurskyddskonferensen öppen för anmälan

Den 30 november arrangerar Jordbruksverket sin årliga djurskyddskonferens tillsammans med SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd. Hur våra djur har det och vad som händer på djurskyddsområdet är

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här hittar du länkar till EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning: Slaughter of animals: poultry Killing for purposes other than slaughter : poultry Scientific Opinion on

Risken för korsbandsskada varierar mellan hundraser

Korsbandsskada är vanligt förekommande hos hund och kan leda till långvariga besvär med hälta och smärta. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt förekomst av korsbandsskada i den

Hjärtmuskelprotein möjlig förklaring till hjärtsjukdom

Människan har genom aktivt avelsarbete de senaste århundradena skapat en otrolig mångfald av hundraser med olika utseenden och egenskaper. Tyvärr har processen också medfört att många raser blivit

Hästens ögontemperatur mätt med infraröd teknik

Det finns flera studier där man med infraröd teknik mätt ögontemperaturen på hästar för att ta reda på om djuren är stressade. Metoden är dock inte vetenskapligt utvärderad och det är oklart om dessa

Signalsubstans i ledvätska ökar vid ledinflammation

Nerve Growth Factor (NGF) är en signalsubstans som reglerar flera olika processer i nervsystemet. Tillväxt och utveckling, eller tvärt om celldöd, kan blir följden av en ökad mängd NGF beroende på

Nya möjligheter att hjälpa hästar med klåda

Klåda hos häst påverkar hästens livskvalitet och användbarhet, och kan göra att hästen kliar sig sårig. Utbudet av effektiva läkemedel som lindrar besvären är begränsat och det behövs nya alternativ.

Kartläggning av rutiner vid professionell hundtandvård

Tandproblem är mycket vanligt hos hund, både tandlossning och tandfrakturer tillhör de allra vanligaste sjukdomarna hos hund. Regelbundna undersökningar och tandrengöringar utförda av veterinär och

Loading…