Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi


Det finns 40 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi:

UPSC Seminarium: Mateusz Majda

UPSC Seminarium med Mateusz Majda anne.honsel@slu.se Titel: "The mechanical control of plant growth"   Mateusz Majda Department of Plant Molecular Biology, University of Lausanne, Schweiz  

UPSC Seminarium: Hakim Mireau

UPSC Seminarium med Hakim Mireau anne.honsel@slu.se Titel: "The OGU-INRA cytoplasmic male sterility system in rapeseed: from genes to molecular modes of action"   Hakim Mireau Université

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre. Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning i experimentell växtbiologi, med målet att förstå alla

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Asp sparar passivt i tider av överflödNy sida

Aspar är inte beroende av sina stärkelsereserver när de växer under gynnsamma förhållanden. Detta visas i en ny studie med modifierad asp som är defekt i stärkelsesyntesen. De träd som saknar

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

Plant Breeding – The key to food security and improved foods malin.planting@slu.se In honour of the 2022 Bertebos Prize Laureate, Professor Rodomiro Ortiz, the Royal Swedish Academy of Agriculture

96 forskare om skogens värden

Skog är en arena som täcker in många olika områden och perspektiv och har debatterats kraftigt den senaste tiden. För att kunna ta välgrundade beslut om skogens framtid behöver den forskning som sker

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svampar i boreala skogar

Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. Nu finns en studie som synliggör detta kryptiska samspel med

Tvärvetenskaplig skogsforskning i fokus på Future Forests exkursion

Naturhänsyn i hyggesfritt skogsbruk, samverkan mellan rennäring och skogsbruk och klimatarbete på lokal nivå. Det var några aktuella teman som deltagarna fick möjlighet att diskutera under en

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

UPSC Seminarium: Colin Averill

"Forests and their Fungi: Molecular interactions at macro scale" anne.honsel@slu.se UPSC Seminarium med Colin Averill, Department of Environmental Systems Science, ETH Zurich, Schweiz UPSC

Växters tillväxt påverkas av markens egenskaper och mikroorganismer

Hur påverkar markens egenskaper och mikroorganismer tillväxt av plantor? David Castro, doktorand i Vaughan Hurrys grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU, visade i sin doktorsavhandling att

Loading…