Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi


Det finns 57 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi:

Thomas Wieloch vill släppa på bromsen för fotosyntesen

Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, har tilldelat Thomas Wieloch, postdoktor vid UPSC och SLU, ett mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Han kommer att undersöka

Rishikesh Bhalerao väljs till ny EMBO-medlem

European Molecular Biology Organization (EMBO) kungör idag valet av 69 nya EMBO-medlemmar och associerade medlemmar. En av dem är Rishikesh Bhalerao, professor vid institutionen för skoglig genetik

Granen har anpassat sig genetiskt till de olika ljusförhållandena i Sverige

Varför kan granar från norra Sverige tolerera skugga bättre än granar från södra Sverige? Sonali Ranade och María Rosario García-Gil från UPSC jämförde DNA-sekvensen hos granar från olika breddgrader

UPSC Seminarium med Sebastian Marquardt

UPSC Seminarium med Sebastian Marquardt anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Sebastian

UPSC Seminar med Emilie Jacob (Cavel)

UPSC Seminarium med Emilie Jacob (Cavel) anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Emilie Jacob

UPSC Seminar med Charlotte Kirchelle

UPSC Seminar med Charlotte Kirchelle anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Charlotte

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Utvärdera med forskare och lokala aktörer för bästa skogsskötsel

Genom att använda både vetenskapliga utvärderingar av framtida skogsscenarier och kunskap från lokala aktörer är det lättare att finna en bra skogsskötsel. En skötsel som passar både lokala

Disputation Isabella Hallberg Sramek

Tailoring forest management to local socio-ecological contexts : Addressing climate change and local stakeholders’ expectations of forests charlotta.bergstrom@slu.se Isabella Hallberg Sramek

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Vi är en del av Umeå Plant Science Centre. Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning i experimentell växtbiologi, med målet att förstå alla aspekter av växter i relation till den miljö dom

UPSC Cutting-Edge Seminar med Arthur Gessler

UPSC Cutting-Edge Seminar med Arthur Gessler anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Arthur

Loading…