Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi


Det finns 30 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi:

Disputation David Castro

Who comes first? Implications of the plant-microbiome-soil continuum feedback on plant performance charlotta.bergstrom@slu.se David Castro försvarar sin avhandling "Who comes first? Implications of

Breeding at SLU - internal workshop

Breeding at SLU - internal workshop katja.fedrowitz@slu.se A workshop to enhance collaboration of breeding researchers at SLU. There will be research presentations, an excursion, and discussion

Muhammad Shahzad Anjam tilldelas ett Marie Skłodowska-Curie Actions postdoktorstipendium New Page

Europeiska kommissionen har beviljat Muhammad Shahzad Anjam ett prestigefyllt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) postdoktorstipendium. Tack vare dessa medel kan han fortsätta sin forskning om hur

Special call for PhD students, postdocs, and technicians in breeding research at SLU

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter

Stéphane Verger får stöd från Novo Nordisk Foundation för att studera träbildning hos poppel

Är det möjligt att förbättra träkvaliteten utan att minska avkastningen? Stéphane Verger, gruppledare vid Umeå Plant Science Centre (UPSC) och SLU, vill förstå hur träfibrer skapas under

Fascinerande växters dag 2022 i Umeå

Fascinerande växters dag i Umeå anne.honsel@slu.se Vi kommer vi att visa dig växternas fantastiska värld. Kom förbi och låt dig fascineras! Blomma med be (foto: Christopher Tompkins) Vilka

Lecture: effective population sizes of structured populations - a mathematical overview

Effective population sizes of structured populations - a mathematical overview katja.fedrowitz@slu.se A lecture by Ola Gerton Henrik Hössjer from Stockholm University. Abstract The effective

Hennes handledare och mentor inspirerade Karin Ljung att fortsätta med en karriär inom naturvetenskap

Idag är det den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen. Vi tar tillfället i akt att lyfta fram professor Karin Ljung, en forskare som har varit på Umeå Plant Science Centre

Licentiatseminarium Matej Domevscik

Adapting Scots pine Regeneration to the Changing Climate : An investigation of the effects of seed coating, arginine addition, and planting position charlotta.bergstrom@slu.se Matej Domevscik

Professorsinstallation SLU Umeå 2022

helena.pennlov.smedberg@slu.se Nya professorer vid SLU Umeå installeras vid en ceremoni fredagen den 6 maj. Den som önskar delta vid installationsceremonin kan kontakta akademiintendenturen på 

Föreläsningar av nya professorer vid SLU Umeå

Föreläsningar av nya professorer vid SLU Umeå helena.pennlov.smedberg@slu.se Fredagen 6 maj sänds föreläsningarna med 2022 års nya professorer. Hannele Tuominen Programmet är förinspelat. Ingen

SSF satsar 91 miljoner på skogsforskning

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, beviljar forskningsmedel till tre skogsforskningsprojekt. María Rosario García-Gil, Ove Nilsson, båda SLU och Stefan Jansson, Umeå universitet, vill ta fram

Loading…