Långsiktiga miljöförändringar

Senast ändrad: 17 augusti 2022
Årsmedelhalt av fosfor (prickar) och trendlinjer för åren 1970 till 2006. Diagram.

Långsiktiga och storskaliga miljöförändringar som klimatförändringar, brunifiering, övergödning, näringsutarmning och försurning påverkar stora delar av ekosystemen. I arbetet är det viktigt att skilja på förändringar orsakade av människan från naturliga förändringar och variationer i miljön.

Ett viktigt underlag för utvärdering av långsiktiga förändringar är data från våra miljöövervakningsprogram, som i flera fall pågått i över 50 år.

Exempel på forskningsprojekt

Läs mer