Långsiktiga miljöförändringar

Senast ändrad: 23 januari 2024
Årsmedelhalt av fosfor (prickar) och trendlinjer för åren 1970 till 2006. Diagram.

Långsiktiga och storskaliga miljöförändringar som klimatförändringar, förubruning (brunifiering), övergödning, näringsutarmning och försurning påverkar stora delar av ekosystemen. I arbetet är det viktigt att skilja på förändringar orsakade av människan från naturliga förändringar och variationer i miljön.

Ett viktigt underlag för utvärdering av långsiktiga förändringar är data från våra miljöövervakningsprogram, som i flera fall pågått i över 50 år.

Exempel på forskningsprojekt

Läs mer

Långsiktig miljöövervakning och forskningsstationer

Många av SLU:s miljöanalysprogram arbetar med långsiktiga miljöförändringar. Institutionen är särskilt engagerad i miljöanalysprogrammen för Fjäll/Arktis, Försurning, Giftfri miljöSjöar och vattendrag och Övergödning.

SLU:s kunskapsbank

Sveriges vattenmiljö

Broschyr

"Vattnens färg" är en broschyr som publicerades 2003 och riktades mot de ansvariga för dricksvattenproduktionen i Norden. Broschyren saknar nyare data men ger ett historiskt perspektiv med mätningar så långt tillbaka som 1916. Broschyren är också översatt till finska ("Veden väri"), norska ("Vannfarge") och engelska ("The color of water").