Långsiktiga miljöförändringar

Senast ändrad: 11 maj 2021
Årsmedelhalt av fosfor (prickar) och trendlinjer för åren 1970 till 2006. Diagram.

Långsiktiga och storskaliga miljöförändringar som klimatförändringar, brunifiering, övergödning, näringsutarmning och försurning påverkar stora delar av ekosystemen. I arbetet är det viktigt att skilja på förändringar orsakade av människan från naturliga förändringar och variationer i miljön.

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se