Långsiktiga miljöförändringar

Senast ändrad: 28 augusti 2019
fosfor.png

Långsiktiga och storskaliga miljöförändringar som klimatförändringar, brunifiering, övergödning, näringsutarmning och försurning påverkar stora delar av ekosystemen. I arbetet är det viktigt att skilja på förändringar orsakade av människan från naturliga förändringar och variationer i miljön.

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se