Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 221 sidor som är taggade med Internationellt:
FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018 hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures har bjudits in att vara en del av den svenska delegationen i 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska

FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018 hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures har bjudits in att vara en del av den svenska delegationen i 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska

Nyhetsbrev EF nätverk juni 18

Ett nätverk med centrum i Alnarp har stor betydelse för skogsnäringens utveckling i Östeuropa. Det visar en ny utvärdering av Euroforester. I början av juni återförenades ett drygt hundratal

Nyhetsbrev EF nätverk juni 18

Ett nätverk med centrum i Alnarp har stor betydelse för skogsnäringens utveckling i Östeuropa. Det visar en ny utvärdering av Euroforester. I början av juni återförenades ett drygt hundratal

Nyhetsbrev EF nätverk juni 18

Ett nätverk med centrum i Alnarp har stor betydelse för skogsnäringens utveckling i Östeuropa. Det visar en ny utvärdering av Euroforester. I början av juni återförenades ett drygt hundratal

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Aneboda

Aneboda

IM-området Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Området omges av skogsmark och myrar. Det

The Baltic shows the way for the world´s oceans

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen

Odlingsanläggningen

Vid odlingsanläggningen kan du odla växter och organismer, mäta utlakningsförluster från mark och provta markvatten. Vi välkomnar bokningar från forskare inom SLU såväl som från andra universitet och

Japan study trip

I maj 2018 besökte SLU-doktorander från forskarskolan "Focus on food and biomaterials" Japan. Syftet med besöket var att lära sig mer om livsmedelsforskning och livsmedelsindustri i Japan. Dessutom

Japan study trip

I maj 2018 besökte SLU-doktorander från forskarskolan "Focus on food and biomaterials" Japan. Syftet med besöket var att lära sig mer om livsmedelsforskning och livsmedelsindustri i Japan. Dessutom

Biobanker

Biobanker

Biobanker är ett viktigt verktyg för att förbättra cancervården i låg- och medelinkomstländer. Dessa arkiv av genetiska data från patienter kan förbättra både förebyggande åtgärder och vård. Men för