Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 131 sidor som är taggade med Internationellt:

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och SLU har omfattande och

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Ansök till GCUA 2030 mentorship programme

Det finns fortfarande några lediga platser till GCUA 2030:s mentorskapsprogram med start januari 2023. Det här är ett unikt mentorskapsprogram med deltagare från hela världen. Det erbjuds här

SLU Global

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030. Läs mer om SLU Global på de engelska sidorna

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Nobalis hackathon

SLU deltar i projektet NOBALIS som är ett samarbete mellan nordiska och baltiska universitet med syftet att främja och stärka innovation och entreprenörskap. Nu finns i projektets första fas

AgriFoSe2030

AgriFoSe2030 är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk. Read more about AgriFoSe2030 on the English web page.

SLU contributed to DevRes2022

On 22-24 August, the Development Research Conference was held in Uppsala, Stockholm and online. Several researchers from SLU were involved, either as moderators or as speakers. SLU Global

Våra nyhetsbrev

SLU Vattenforum skickar ut nyhetsbrev två gånger per år. Här nedan hittar du våra tidigare utskick. Det första kom på hösten 2020. SLU Vattenforums nyhetsbrev våren 2022 . Vi rapporterar om ett nytt

Webbinarium: Antimikrobiell användning i boskap – producenternas och internationella organisationers perspektiv

Webbinarium: Antimikrobiell användning i boskap – producenternas och internationella organisationers perspektiv malinplanting@slu.se Action Network Livestock Antimicrobial Partnership för Global

Loading…