Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 351 sidor som är taggade med Internationellt:
Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk - Wildlife in urban environments hanna.weiber.post@slu.se The world is changing fast. Some animals adapt and may even thrive in the presence of humans, while other species decline

Ny plattform för samarbeten om växtgenetiska resurser

Tidigare i höst lanserades Plant Genetic Resources International Platform (PGRIP) som kommer att främja interdisciplinära samarbeten för att adressera olika aspekter kring hanteringen av

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Dilemman utgångspunkt för ny urban forsknings- och innovationsagenda

JPI Urban Europe presenterade en ny agenda för urbanforskning - Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA 2.0) - i samband med ett möte I Bryssel 12 februari 2019. “Dilemman” och “robusthet” (

Modern food production systems

Modern food production systems

How can modern food production systems create shared value for people, farm animals and nature? malin.planting@slu.se Rushongoka ”Rusho” Wa-Mpiira reser från Uganda för att besöka SLU Alnarp och

Modern food production systems

Modern food production systems

How can modern food production systems create shared value for people, farm animals and nature? malin.planting@slu.se Rushongoka ”Rusho” Wa-Mpiira reser från Uganda för att besöka SLU Alnarp och

Modern food production systems

Modern food production systems

How can modern food production systems create shared value for people, farm animals and nature? malin.planting@slu.se Rushongoka ”Rusho” Wa-Mpiira reser från Uganda för att besöka SLU Alnarp och

Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Menyerna ovan leder till information om stöd till externfinansiering, med fokus på att söka forskningsbidrag. Nedan finns ett urval av aktuella utlysningar. Om finansiären har utlysningstext på

Finansiering för utvecklingsforskning

Idag 6 mars öppnar Vetenskapsrådet (VR) sina utlysningar inom utvecklingsforskning. Ansök om bidrag som ger möjligheten att bidra till fattigdomsminskning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Finansiering för utvecklingsforskning

Idag 6 mars öppnar Vetenskapsrådet (VR) sina utlysningar inom utvecklingsforskning. Ansök om bidrag som ger möjligheten att bidra till fattigdomsminskning och hållbar utveckling i låginkomstländer.