Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 265 sidor som är taggade med Internationellt:

VR Utvecklingsforskning

Tretton olika forskningsprojekt vid SLU beviljades över 42 miljoner kronor när Vetenskapsrådet delade ut medel för utvecklingsforskning. Totalt beviljade VR över 182 miljoner kronor för åren 2021-

AgriFoSe2030

AgriFoSe2030 är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk. Read more about AgriFoSe2030 on the English web page.

Främjande av medicinskt ansvarsfull användning av antimikrobiella medel

SLU har varit med och tagit fram en ny policy-brief som betonar vikten av de globala frågorna om antimikrobiell resistens och restriktiv användning av antibiotika. Briefen vänder sig bland annat till

Urban Forum 6

Urban Forum – Practice meets Academia #6 hanna.weiber.post@slu.se Den 19 november arrangerar forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures den sjätte omgången av

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Öka avstånden mellan vitklöverfälten

För att komma tillrätta med fröskadegörare hos vitklöver behövs fälten flyttas cirka 2-3 kilometer varje år. Ett ökat avstånd mellan fälten kan bli en del av en växtskyddstrategi där olika metoder

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om

Mer hållbar potatis med CRISPR/Cas9

Potatis som skadas vid skörd eller vid efterskördsbehandling blir brun i kontakt med syre, enzymatisk bruning, vilket är ett problem för både producenter och industri runt om i världen och många ton

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

Gästforskare

Här följer en sammanställning av tidigare gästforskare vid ämnesområdet Skoglig fjärranalys. Langning Huo, Doktorand, 2018-2019 Mozhgan Zhriban, Doktorand, 2018 Paul Treitz , Professor, 2017 Milutin

Sommar- och intensivkurser

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har

Agroforestry and transition to gender equal sustainable food systems – a nature-based solution to meet global challenges

Agroforestry and transition to gender equal sustainable food systems – a nature-based solution to meet global challenges malin.planting@slu.se Interested in learning more about nature-based

Loading…