Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 379 sidor som är taggade med Internationellt:
AgriFoSe2030

AgriFoSe2030

AgriFoSe2030 är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk.

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Nytt poddavsnitt

I detta avsnitt är Olli tillbaka från Sydafrika och vi diskuterar doktorand-kursen Global Perspectives on Wildlife Management som till stor del utspelas i Kruger nationalpark. Med oss har vi Sabrina

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Margarita.Cuadra@slu.se Lunchföreläsning med FuF och SIANI Från studier till jobb inom hållbar utveckling FuF (Föreningen för utvecklingsfrågor) och SIANI (Swedish International Agriculture

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Margarita.Cuadra@slu.se Lunchföreläsning med FuF och SIANI Från studier till jobb inom hållbar utveckling FuF (Föreningen för utvecklingsfrågor) och SIANI (Swedish International Agriculture

Avsnitt 5

I det här avsnittet diskuterar vi vikten av kvinnliga förebilder inom vetenskap och evenemanget Soapbox science. Gäst i avsnittet är Judith Felten, universitetslektor vid Umeå Plant Science Centre,

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Avsnitt 4

I detta avsnitt är Olli tillbaka från Sydafrika och vi diskuterar doktorandkursen Global Perspectives on Wildlife Management som till stor del utspelas i Kruger nationalpark i Sydafrika. Med oss i

Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

Nyheter

Nyheter

Nyheter water@slu.se Nyheter Nyheter från SLU om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt från skogsbäckar och jordbrukslandskapet till stadsplanering och hav.

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för

Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.