Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 127 sidor som är taggade med Internationellt:

Varmare klimat minskar myggornas blodtörst

Studier från SLU visar att myggor som utsatts för högre temperaturer i större föredrar växternas nektar framför blod, vilket skulle kunna minska spridningen av malaria i ett varmare klimat Myggor

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om

Integrerad miljöövervakning

Det internationella programmet för integrerad miljöövervakning på effekten av luftföroreningar på ekosystem. Mer utförlig informtion om programmet finns på de engelska ICP IM sidorna.

Integrerad miljöövervakning (IM)

Genom Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) skapar vi tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

One Health i framkant av den globala politiska agendan

One Health är nära kopplat till flera av de mål för hållbar utveckling (SDG) som FN har satt upp för 2030. Under det årliga forumet för Association for European Life Science Universities (ICA) i

Utbytesstudier

Som student på SLU finns det en mängd olika utbyten du kan söka om du vill studera en period utomlands. Möjligheten att läsa på ett universitet i Norden, Europa eller någon annanstans i världen är

Internt globalt nätverksmöte

Välkommen till SLU:s globala nätverksträff! agnes.bondesson@slu.se Vilka innovativa idéer väntar på att utforskas vid SLU? Som forskare ligger du i framkant när det gäller att utöka kunskapen. Men

International Student Barometer

I den senaste International Student Barometer (ISB), som bygger på röster från drygt 120 000 studenter världen över, rankas Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som nummer ett av alla deltagande

Lever med lejon

Att bara kartlägga lejongener räcker inte för att skydda lejonen när inaveln blir värre för varje år. SLU-doktoranden Ingela Jansson måste ofta lägga forskningen åt sidan och kämpa för sina

Att överbrygga discipliner genom Urban Healthscapes

Urban Healthscapes är ett användbart begrepp som kan underlätta tvärvetenskaplig forskning om hälsofrågor i städer. Det här var ett av huvudbudskapen från ett webbinarium som nyligen arrangerades i

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Klimatförändringar, sjukdomsangrepp och dyrare insatsvaror, det är några utmaningar som vinodlare kommer att tampas med i framtiden. Forskare vill nu rusta producenterna för ett varmare och torrare

Loading…