Hoppa till huvudinnehåll

Integrerad miljöövervakning

Det internationella programmet för integrerad miljöövervakning på effekten av luftföroreningar på ekosystem. Mer utförlig informtion om programmet finns på de engelska ICP IM sidorna.

Syftet med ICP IM är att övervaka de ekologiska effekterna av luftföroreningar. Genom att göra detta erhålls tillförlitliga data som kan användas i modellering och beslutsfattande. Den integrerade miljöövervakningen av ekosystem avser en samtidig mätning av de fysiska, kemiska och biologiska egenskaperna hos ett ekosystem. Detta görs regelbundet, på många olika sätt och på samma platser. ICP IM övervakar effekter på atmosfäriska föroreningar som kväve, svavel, troposfäriskt ozon, tungmetaller och långlivade organiska ämnen. Det omfattande datat är också viktigt för att observera inverkan av klimatförändringar på ekosystemen.

Konventionen för ren luft

Konventionen för långväga luftföroreningar (LTRAP).

ICP IM data

Data som samlas in av ICP IM (på engelska).

ICP IM möten

Vad som presenterats på föregående möten och planering inför kommande (på engelska).

ICP IM publikationer

Här finns information och länkar till de publikationer som gjorts inom ramen för ICP IM (på engelska).

Böcker i bokhylla på SLU-biblioteket. Foto.

Kontakta ICP IM-teamet

Ansvarig för programcentrat: James Kurén Weldon. Mejla James

Ordförande: Salar Valinia. Mejla Salar

Ordförande: Ulf Grandin. Mejla Ulf

Data underlag och förfrågningar: im-database@slu.se

Publicerad: 15 april 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…