Hoppa till huvudinnehåll

Skoglig råvaruförsörjning

Det här programmet sätter dig i förarsätet av försörjningskedjan från skog till industri. Du får verklighetsnära träning och teoretiska insikter i effektivt nyttjande av skoglig råvara och produktionsresurser för att uthålligt försörja biobaserade industrier. På campus eller distans – välj själv.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationellt sökintag och all undervisning sker på engelska.

Skogssektorn utvecklas i snabb takt mot ett större utbud av fler och mer varierande produkter för nya marknader. Med ett spann från solitt trä till produkter baserade på nanocellulosa blir styrningen av råvaruförsörjningen allt mer dynamisk och krävande. Förändrade klimat- och marknadsförutsättningar ställer krav på anpassningsförmåga och samverkan längs hela försörjningskedjan.

I det här programmet kommer du att lära dig styra, analysera och utveckla industriell virkesförsörjning, med kunskaper om råvarukrav för nya industriprocesser, försörjningsstrategi och –system samt operativ styrning av dessa system. Efter att du behärskar fundamenten från dessa kärnkurser, går du sedan vidare med interaktiva casestudier kring utveckling av hållbara försörjningsstrategier för skogsindustrier som konkurrerar på den svenska marknaden.  Allt detta medan du utgår ifrån olika scenarier för ökad energieffektivitet och miljömässig hållbarhet.

Det pedagogiska upplägget för programmet är enkelt. Vi startar med konkreta labb- och datorövningar som ger den grundläggande förståelsen för industri- och försörjningsprocesser. Efter det fortsätter vi med teoretiska studier för att bygga den insikt som behövs inför nya utmaningar. Efter att du har fått både praktisk förståelse och teoretisk insikt så toppas din kunskapsinlärning med gästföreläsare från hög nivå inom de skogsföretag som utgör programmets referensgrupp.

Digitalisering är en naturligt integrerad del av virkesförsörjningen, för att effektivt kunna styra de stora virkesvolymerna i handel och hantering längs försörjningskedjan. Programmet ger träning i både moderna affärssystemslösningar och användning av innovationer baserade på maskinsensorer och fjärranalys.

Programmet är designat för att träna dig i både nationella och internationella uppgifter inom virkesförsörjning. Du kan genomföra utbildningen antingen på campus eller hemifrån genom vår digitala utbildningsplattform. Varje läsår startar med en introduktionsmodul på campus.

Vill du bli jägmästare?  

Utbildningen kan även leda till yrkestiteln jägmästare utifrån ditt val av kandidatprogram och kurser. Mer info om vägen till jägmästarexamen hittar du här: Länk till information om jägmästarexamen

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig råvaruförsörjning
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024
  
Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15
  
Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81096
Anmälningskod för internationella studenter: 81099
  
Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Distans
Anmälningskod för svenska studenter: 81102
  
Urval: Högskolepoäng
  
Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Skoglig råvaruförsörjning krävs
grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden eller motsvarande:
- Skogsbruksvetenskap
- Skogshushållning
- Skogsvetenskap
- Skogs- och träteknik
15 hp inom skogsteknologi, virkeslära/trävetenskap, eller motsvarande
5 hp geografiska informationssystem (GIS).
Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig råvaruförsörjning syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Master of Science with a major in Forestry science).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Programmet består av fyra kärnkurser om vardera 15 högskolepoäng. De första tre (råvarukrav, försörjningsstrategi och operativ styrning) går under år ett. Det första året avslutas med 15 poäng av valbara kurser (t.ex. inom GIS). År två startar sedan med 15 poäng fjärranalys innan den sista kärnkursen (konkurrenskraftig virkesförsörjning) ges, och avslutas med examensarbetet. De flesta av våra examensarbeten genomförs i samarbete med skogsföretag.

Det pedagogiska upplägget för programmet är enkelt. Vi startar med konkreta labb- och datorövningar som ger den grundläggande förståelsen för industri- och försörjningsprocesser. Därefter fortsätter vi med teoretiska studier för att bygga den insikt som behövs inför nya utmaningar. Efter att du har fått både praktisk förståelse och teoretisk insikt toppas din kunskapsinlärning med gästföreläsare från hög nivå inom de skogsföretag som utgör programmets referensgrupp.

Digitalisering är en naturligt integrerad del av virkesförsörjningen, för att effektivt kunna styra de stora virkesvolymerna i handel och hantering längs försörjningskedjan. Programmet ger träning i både moderna affärssystemslösningar och användning av innovationer baserade på maskinsensorer och fjärranalys.

KARRIÄR

Programmet förbereder dig för kvalificerade ingångsyrken i sektorn och siktar också på att ge kompetens för ledande roller och stabsspecialister inom nationella och internationella organisationer för virkesförsörjning. Många av våra studenter arbetar som vikarierande produktions- eller transportledare under sommaruppehållet.

Programmet utvecklas och ges i samarbete med företrädare för de större företagen inom svensk skogssektor. Detta garanterar att utbildningen fokuserar på att ge den kompetens som efterfrågas på den nuvarande arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en masterexamen med huvudområde skogsbruksvetenskap.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och tidigare studier kan leda till en jägmästarexamen.

UTBILDNINGSPLAN

Virtual Wood Supply Arena

Få en inblick i hur spelet Virtual Wood Supply Arena används i utbildningen. Spelet ger en realistisk träningsmiljö för att planera och koordinera stegen i försörjningskedjan från skog till industri. Vad blir vädret, hur påverkar det tillgängligheten i skogen och hur bemästrar du utmaningarna?

Möt alumnen Sara

En jägmästare som studerade skoglig råvaruförsörjning i Umeå. Hör henne berätta om sin studietid, och vilken nytta hon haft av utbildningen i sitt jobb som Business Developer på Tunadals sågverk.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Hur blir jag jägmästare?

Och vad är en jägmästare? En jägmästare är experter på skog och skogsbruk och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Brinner du för skogens möjligheter läs mer om jägmästarexamen här.

Drönare över skogen

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…