Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 133 sidor som är taggade med Mistra Biotech:

Två vägar att ge EU-länder möjlighet att odla GM-grödor

Tänk om EU:s medlemsländer fick valfriheten att tillåta nya genetiskt modifierade (GM) grödor för odling på sina åkrar, på ett liknande sätt som länderna idag kan välja bort och förbjuda EU:s enda

Två vägar att ge EU-länder möjlighet att odla GM-grödor

Tänk om EU:s medlemsländer fick valfriheten att tillåta nya genetiskt modifierade (GM) grödor för odling på sina åkrar, på ett liknande sätt som länderna idag kan välja bort och förbjuda EU:s enda

Nytt poddavsnitt: Konsumenterna, maten och gentekniken

Har konsumenter några starka åsikter om mat som är genetiskt modifierad egentligen? Vet kunderna vad genetisk modifiering är, och skulle det spela någon roll vid butikshyllan? Hur kan man veta om

Nytt poddavsnitt: Konsumenterna, maten och gentekniken

Har konsumenter några starka åsikter om mat som är genetiskt modifierad egentligen? Vet kunderna vad genetisk modifiering är, och skulle det spela någon roll vid butikshyllan? Hur kan man veta om

Lantbrukares och forskares experiment kompletterar varandra

De experiment som lantbrukare har gjort på sina åkrar, genom historien och fram till idag, har vissa fördelar jämfört med fältförsök utförda av forskare. Lantbrukarna har ofta upprepat sina försök

Lantbrukares och forskares experiment kompletterar varandra

De experiment som lantbrukare har gjort på sina åkrar, genom historien och fram till idag, har vissa fördelar jämfört med fältförsök utförda av forskare. Lantbrukarna har ofta upprepat sina försök

Fältkrassing, en ny källa för proteiner till grisar och idisslare

Medan forskare vid SLU i Alnarp jobbar med att domesticera den vilda växten fältkrassing till en ny oljegröda, testar forskare vid SLU i Ultuna om det går att använda frökakan, som man får kvar efter

Fältkrassing, en ny källa för proteiner till grisar och idisslare

Medan forskare vid SLU i Alnarp jobbar med att domesticera den vilda växten fältkrassing till en ny oljegröda, testar forskare vid SLU i Ultuna om det går att använda frökakan, som man får kvar efter

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

anna.lehrman@slu.se Följ med ut i potatislandet och hör forskarna berätta om hur vår mest älskade knöl kan bli ännu bättre. Dessutom kan du själv bidra till forskningen. Följ med på en guidad tur i

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

Följ med ut i potatislandet och hör forskarna berätta om hur vår mest älskade knöl kan bli ännu bättre. Dessutom kan du själv bidra till forskningen. Följ med på en guidad tur i försöksodlingarna och

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

anna.lehrman@slu.se Följ med ut i potatislandet och hör forskarna berätta om hur vår mest älskade knöl kan bli ännu bättre. Dessutom kan du själv bidra till forskningen. Följ med på en guidad tur i

Se framtidens potatis och bidra till forskningen!

Följ med ut i potatislandet och hör forskarna berätta om hur vår mest älskade knöl kan bli ännu bättre. Dessutom kan du själv bidra till forskningen. Följ med på en guidad tur i försöksodlingarna och

Loading…