Biomarkörer i saliv - ett framtida sätt att diagnostisera tidiga stadier av osteoartrit hos häst

Senast ändrad: 24 januari 2022
Moa Lord

Osteoartrit (OA), även kallad artros, är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som är vanligt förekommande hos tävlingshästar och en vanlig anledning till att yngre hästar tas ur träning. Sjukdomen utvecklas under en lång tid och kan endast diagnostiseras med bilddiagnostik när sjukdomen nått de senare irreversibla stegen. Prognosen kan vara lovande om sjukdomen upptäcks tidigt och det är därför viktigt att utveckla tidig diagnostik.

Mastersstudent: Moa Lord, civilingenjörsprogrammet inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola.

Moa Lord som har studerat civilingenjörsprogrammet inom bioteknik vid Chalmers tekniska högskola har under ledning av Eva Skiöldebrand, professor i allmän patologi vid SLU, Susanne Nyström vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent Magnus Karlsteen, Chalmers tekniska högskola påbörjat sitt mastersarbete om biomarkören COMP. Målet är undersöka om markören kan detekteras i hästen saliv och på detta sätt användas för att identifiera tidiga stadier av osteoartrit.

Bakgrund

Eftersom de tidiga stadierna av artros sker på molekylärnivå försvårar detta möjlig diagnostisering med traditionella metoder på klinik. Nedbrytningsprodukter från brosk samt ben, orsakad av påbörjad artros, kan utnyttjas som biomarkörer för diagnos samt att följa utvecklingen av sjukdomen. För att detta ska vara möjligt behövs en metod som kan detektera biomarkörer som härstammar från nedbrytningen av leden, en biomarkör är ett ämne som finns i och kan analyseras från blod, saliv eller andra kroppsvätskor.

Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP)

Studier har visat att en lovande biomarkör för osteoartrit är Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) och denna har kunnat detekteras i kroppsvätskor såsom blod, urin och ledvätska. En ytterligare aktuell biomarkör för detta ändamål är biomarkören Nerve Growth Factor (NGF) som har visat sig i högre koncentration vid smärta hos hästen.

Om projektet

Det långsiktiga målet med detta projekt är att utveckla ett bett som innehåller ett sensor-chip som binder in biomarkörer för de tidiga stadierna av artros. Med detta specialbett kan biomarkörer detekteras från hästen saliv och en eventuell diagnos kan fastställas baserat hur hög koncentration av specifik biomarkör som finns närvarande.

I detta pågående mastersarbete undersöks ifall COMP kan detekteras i hästen saliv och i vilken koncentration biomarkören finns tillgänglig i olika stadier av ledsjukdomen. Saliv som analysmedium har flertalet fördelar jämfört med exempelvis blod då provtagningen inte är invasiv och mer lättillgänglig. Ett föregående projekt har undersökt ifall specifika bett påverkar salivering samt hur insamlingen av saliv optimalt ska ske på olika hästar, då hästens salivproduktion har visat sig skilja mellan individer.

Detta mastersarbete innefattar grundarbetet för utvecklandet av en ny metod som utnyttjar biomarkörer för att möjliggöra diagnostisering av osteoartrit i ett tidigt stadium.  Detektionen av COMP kommer ske genom att utnyttja specifika antikroppar mot fragmentet och använda detta i automatiserad version av den traditionella metoden Western blot, vilket är en detektions metod för proteiner.


Kontaktinformation

Eva Skiöldebrand

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618672172, +46706322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se