Hoppa till huvudinnehåll

Forskning vid BVF

Vid BVF bedrivs forskning om infektionssjukdomar, livsmedelssäkerhet, risksubstanser, läkemedel och miljö, och om sjukdomars orsak, utveckling och kontroll. Verksamheten är indelad i 8 ämnesområden som länkas till nedan. Inom flera ämnen drivs forskningen i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Bakteriologi

Forskningsprofilen för sektionen för bakteriologi omfattar patogenicitet och mångfald av bakterier som är viktiga inom veterinärmedicinen.

Streptococcus equi.

Farmakologi

Det primära studiefokus är att ta fram nya koncept för in vivo-farmakologi för ett hållbart djur- och människors välbefinnande och förbättrad dopingkontroll.

Student

Immunologi

Grundforskning med fokus på immunbiologi med särskild uppmärksamhet på interaktionen mellan infektiösa och icke-infektionsämnen med värdens immunförsvarsparametrar.

Parasitologi

Fokus på hållbar kontroll av parasitmaskinfektioner (helminter) inklusive några som är zoonotiska och detaljerade studier av populationsgenetik och överföringsbiologi för dessa parasiter.

Patologi

Inriktning på bindvävssjukdomar som involverar skelett- och cirkulationssystem hos husdjur, med ett translationellt förhållningssätt till humanmedicin.

BVF lab

Toxikologi

Forskningen i toxikologi vid BVF är indelad i miljötoxikologi, toxikologisk livsmedelssäkerhet och molekylär toxikologi.

Mikroskop

Veterinär folkhälsovetenskap

Tvärvetenskapliga projekt i samarbete med olika partners med bland annat intressanta projekt i utvecklingsländer.

Kor

Virologi

Forskning om virus av veterinär- och folkhälsovikt, patogenes och viral-värd-interaktion av virusinfektion och tillämpningar av high-throughput sekvenseringsteknologier (HTS) och bioinformatik mm.

Plaque assay

Forskningsnyheter från BVF

Pågående forskningsprojekt

Publicerad: 08 januari 2024 - Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se
Loading…